własna firma korzyści

 • samodzielna organizacja czasu, miejsca i trybu pracy
 • możliwość realizowania wielu zleceń od wielu zleceniodawców
 • podjęcie działalności w krajach UE
 • stosunkowa łatwość założenia i likwidacji
 • relatywnie niskie koszty założenia i prowadzenia działalności
 • dowolny dobór formy opodatkowania
 • ulgi w ZUS dla rozpoczynających działalność
 • łatwość założenia działalności tzw. jedno okienko, gdzie składa się wniosek ceidg

własna działalność zagrożenia

 • koszty stałe przy niskich dochodach lub ich braku są bardzo uciążliwe (ZUS, księgowość, czynsz, opłata za media)
 • stosunkowo wysokie składki ZUS ale składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczyć można niemal w całości bezpośrednio od podatku, a pozostałe składki można odliczyć od dochodu lub wrzucić po prostu w koszty
 • ryzyko związane ze zmianą koniunktury gospodarczej

 

Wsparcie ze strony Unii Europejskiej dla własna firma

Unia Europejska umożliwia otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Programy jakie to umożliwiają to:

a) dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). Główne kryterium w tym projekcie to bycie zarejestrowanym jako bezrobotny i nieposiadanie zarejestrowanej własnej działalności gospodarczej.

b) dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Główne kryterium w tym projekcie to bycie zarejestrowanym jako bezrobotny i nieposiadanie zarejestrowanej własnej działalności gospodarczej.

c) dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Główne kryterium to konieczność powstania przynajmniej dwóch nowych e-usług i posiadanie już zarejestrowanej własnej firmy

d) dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Główne kryterium to realizacja projektu na terenach wiejskich.

Ponadto z Unii można otrzymać środki na:

rozwój firmy poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie

wsparcie dla przedsiębiorców

wsparcie na projekty badawcze

Po informacje dotyczące programów i kwot na bieżący rok, warto zajrzeć na Portal Funduszy Europejskich