kody pkd działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– funkcjonowanie obiektów i świadczenie usług związanych z zainteresowaniami kulturalnymi i rozrywkowymi klientów,

– produkcję, promocję i udział w występach na żywo, wydarzeniach lub wystawach przeznaczonych dla powszechnych odbiorców, zapewnienie odpowiedniego poziomu artystycznego, twórczego i umiejętności technicznych niezbędnych przy produkcji artystycznej i występach na żywo.

Dział ten nie obejmuje:

– działalności muzeów wszelkiego rodzaju, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych, ochrony miejsc historycznych i działalności rezerwatów przyrody, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 91,

– działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 92,

– działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93. Jednostki, które świadczą usługi kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne sklasyfikowane są w następujących grupowaniach:

– produkcja i dystrybucja filmów i nagrań wideo, sklasyfikowana w 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,

– projekcja filmów, sklasyfikowana w 59.14.Z,

– nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grup 60.1, 60.2.

kody pkd Podklasa 90.01.Z obejmuje wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:

– działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych,

– działalność indywidualnych artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

– działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.

kody pkd Podklasa 90.02.Z obejmuje:

– działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych: działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd.

– działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

– działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.

kody pkd Podklasa 90.03.Z obejmuje:

– działalność indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,

– działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę popularno-naukową itp.,

– działalność niezależnych dziennikarzy,

– renowację prac artystycznych, takich jak obrazy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykonywania posągów innych niż artystyczne, sklasyfikowanej w 23.70.Z,

– renowacji organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanej w 33.19.Z,

– produkcji filmów kinowych i nagrań wideo, sklasyfikowanej w 59.11.Z, 59.12.Z,

– renowacji mebli (z wyłączeniem wykonywanego przez muzea), sklasyfikowanego w 95.24.Z.

kody pkd Podklasa 90.04.Z obejmuje działalność teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic  oraz pozostałych obiektów kulturalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności handlowych galerii sztuki, sklasyfikowanej w 47.78.Z,

– działalności kin, sklasyfikowanej w 59.14.Z,

– działalności agencji biletowych, sklasyfikowanej w 79.90.C,

– działalności muzeów, sklasyfikowanej w 91.02.Z

 


 

kody pkd R.90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90.01.Z  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z  Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z  Działalność obiektów kulturalnych

kody pkd kultura biblioteki muzea

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność bibliotek i archiwów,

– działalność wszystkich rodzajów muzeów,

– działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych,

– działalność związaną z ochroną miejsc historycznych,

– działalność rezerwatów przyrody,

– utrzymywanie i ochronę obiektów wystawienniczych, miejsc i cudów natury o znaczeniu historycznym, kulturalnym lub edukacyjnym (np. miejsca na liście światowego dziedzictwa UNESCO itp.).

Dział ten nie obejmuje działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, tj. działalności parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93.

kody pkd Podklasa 91.01.A obejmuje:

– dokumentacyjną i informacyjną działalność bibliotek wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń do odsłuchiwania i oglądania, świadczoną dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców, takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie:

* gromadzenie zbiorów

* katalogowanie zbiorów,

* wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, taśm, prac artystycznych itp.,

* wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp.,

– przechowywanie zdjęć i filmów przez biblioteki i usługi z tym związane.

kody pkd Podklasa 91.01.B obejmuje dokumentacyjną i informacyjną działalność archiwów publicznych świadczona dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców, takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie oraz działalność archiwów rządowych:

– gromadzenie zbiorów,

– katalogowanie zbiorów,

– wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, taśm, prac artystycznych itp.,

– wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp. Podklasa ta nie obejmuje archiwizacji i niszczenia dokumentów wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanej w 82.19.Z.

kody pkd Podklasa 91.02.Z obejmuje działalność muzeów wszystkich rodzajów, takich jak: – muzea sztuki, biżuterii, mebli, strojów, ceramiki, srebra stołowego,

– muzea historii naturalnej, nauki i techniki, historyczne, włączając muzea wojskowe i izby pamięci,

– pozostałe muzea wyspecjalizowane,

– muzea na wolnym powietrzu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności handlowych galerii sztuki, sklasyfikowanej w 47.78.Z,

– renowacji dzieł sztuki i obiektów muzealnych, sklasyfikowanej w 90.03.Z,

– działalności archiwów i bibliotek, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B.

kody pkd Podklasa 91.03.Z obejmuje konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii, sklasyfikowanego w 72.20.Z,

– renowacji i restauracji miejsc i budynków historycznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji F.

kody pkd Podklasa 91.04.Z obejmuje:

– działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, włączając ogrody zoologiczne dla dzieci,

– działalność rezerwatów przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody itd.

Podklasa ta nie obejmuje działalności związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanej w 81.30.Z.

 


 

kody pkd R.91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

91.01.A  Działalność bibliotek

91.01.B  Działalność archiwów

91.02.Z  Działalność muzeów

91.03.Z  Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04.Z  Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

kody pkd kultura rozrywka

kody pkd objaśnienia

Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją.


Sekcja R.90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

Sekcja R.91 działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

Sekcja R.92 działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

Sekcja R.93 działalność sportowa, rozrywka i rekreacja

kody pkd loterie gry hazardowe

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność obiektów, takich jak: kasyna, sale do gry w bingo, terminale do gier wideo,

– usługi związane z grami losowymi, takimi jak: loterie i zakłady wyścigów konnych

kody pkd Podklasa 92.00.Z obejmuje działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, taką jak:

– sprzedaż losów na loterie,

– eksploatacja automatów do gier hazardowych na monety,

– obsługa stron internetowych z wirtualnymi grami losowymi,

– działalność bukmacherska oraz pozostała działalność w zakresie zakładów wzajemnych,

– zakłady wyścigów konnych,

– działalność kasyn, włączając „pływające kasyna”.

 


 

kody pkd R.92.0 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

92.00.Z  Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

kody pkd obiekty kluby sportowe

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje działalność w zakresie rekreacji, rozrywki i sportu, z wyłączeniem działalności muzeów, ochrony miejsc historycznych, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz rezerwatów przyrody, działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Dział ten nie obejmuje działalności związanej z wystawianiem sztuk dramatycznych, musicali oraz pozostałej działalności artystycznej, takiej jak: produkcja przedstawień teatralnych na żywo, koncertów, przedstawień operowych, baletowych i pozostałych produkcji scenicznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 90.

kody pkd Grupa 93.1 obejmuje:

– prowadzenie obiektów sportowych,

– działalność drużyn i klubów sportowych oraz niezależnych sportowców biorących udział głównie w imprezach sportowych na żywo przed publicznością,

– działalność właścicieli samochodów wyścigowych, psów, koni itd. biorących udział w wyścigach, polegającą przede wszystkim na wystawianiu ich na wyścigach lub innych imprezach sportowych,

– działalność trenerów sportowych świadczących specjalistyczne usługi dla uczestników imprez i zawodów sportowych,

– działalność związaną z prowadzeniem hal sportowych i stadionów,

– pozostałą działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

kody pkd Podklasa 93.11.Z obejmuje:

– działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez, tj.:

* stadiony do gry w piłkę nożną,

* stadiony do gry w krykieta, rugby,

* tory wyścigowe dla samochodów, psów, koni,

* baseny,

* stadiony lekkoatletyczne,

* hale i stadiony przeznaczone dla sportów zimowych, włączając hale do gry w hokeja,

* hale bokserskie,

* pola golfowe,

* tory do gry w kręgle,

* pozostałe obiekty sportowe

– organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych,

– zarządzanie i zapewnienie pracowników do obsługi tych obiektów. Podklasa ta nie obejmuje:

– obsługi wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z,

– wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,

– działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanej w 93.13.Z,

– działalności związanej z prowadzeniem parków i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.Z.

kody pkd Podklasa 93.12.Z obejmuje działalność klubów sportowych zawodowych lub amatorskich, takich jak:

– kluby piłkarskie,

– kluby pływackie,

– kluby bokserskie,

– kluby lekkoatletyczne,

– kluby strzeleckie,

– kluby sportów zimowych,

– kluby golfowe,

– kluby kręglarskie,

– kluby szachowe itd.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanej w 85.51.Z,

– działalności obiektów sportowych, sklasyfikowanej w 93.11.Z,

– organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów we własnych, otwartych lub zamkniętych obiektach sportowych, sklasyfikowanego w 93.11.Z.

kody pkd Podklasa 93.13.Z obejmuje działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce. Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanej w 85.51.Z,

– działalności usługowej łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, sklasyfikowanej w 96.04.Z.

kody pkd Podklasa 93.19.Z obejmuje:

– działalność producentów i sponsorów wydarzeń sportowych, w obiektach lub poza nimi,

– działalność indywidualnych sportowców, sędziów, chronometrażystów itd.,

– działalność związaną z organizacją lig sportowych,

– działalność związaną z promocją imprez sportowych,

– działalność przewodników górskich,

– działalność stajni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych,

– działalność wspomagającą łowiectwo i wędkarstwo sportowe lub rekreacyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wypożyczania sprzętu sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,

– działalności szkół sportowych, sklasyfikowanej w 85.51.Z,

– działalności instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych, sklasyfikowanej w 85.51.Z,

– organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych lub nie, obiektów sportowych, sklasyfikowanego w 93.11.Z,

– działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.Z.

kody pkd Grupa 93.2 obejmuje jednostki, które prowadzą obiekty lub świadczą usługi w zakresie zaspokajania potrzeb rekreacyjnych swoich klientów. Obejmuje ona organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe, włączając festyny i inne imprezy rekreacyjne. Grupa ta nie obejmuje działalności sportowej oraz działalności związanej z wystawianiem sztuk dramatycznych, musicali oraz pozostałej działalności artystycznej.

kody pkd Podklasa 93.21.Z obejmuje:

– działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

– organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe.

kody pkd Podklasa 93.29.Z obejmuje pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki), taką jak:

– eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety,

– działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania),

– transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych,

– obsługa stoków narciarskich,

– wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego,

– działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym

– działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków, itd.

– działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne),

– działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z,

– rejsów wycieczkowych wędkarskich, sklasyfikowanych w 50.10.Z, 50.30.Z,

– wynajmowania miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania dla gości odwiedzających lasy i parki rekreacyjne oraz wynajmowania pól namiotowych, sklasyfikowanego w 55.30.Z,

– działalności kempingów, obozowisk, kempingów łowieckich i wędkarskich, sklasyfikowanej w 55.30.Z,

– serwowania napojów przez dyskoteki, sklasyfikowanego w 56.30.Z,

– działalności grup teatralnych i cyrkowych, sklasyfikowanej w 90.01.Z.


kody pkd R.93.1 Działalność związana ze sportem

93.11.Z  Działalność obiektów sportowych

93.12.Z  Działalność klubów sportowych

93.13.Z  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z  Pozostała działalność związana ze sportem

kody pkd R.93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.21.Z  Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna