kody pkd organizacje międzynarodowe oraz misje

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje:

– działalność organizacji i zespołów eksterytorialnych, takich jak: ONZ oraz jej wyspecjalizowane agendy, oddziały regionalne itp., Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Celna, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Państw – Eksporterów Ropy Naftowej, Wspólnoty Europejskie, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu,

– działalność misji dyplomatycznych i konsularnych, które znajdują się na terenie Polski.

kody pkd Podklasa 99.00.Z obejmuje:

– działalność organizacji i zespołów eksterytorialnych, takich jak: ONZ oraz jej wyspecjalizowane agendy, oddziały regionalne itp., Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Celna, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Państw

– Eksporterów Ropy Naftowej, Wspólnoty Europejskie, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu,

– działalność misji dyplomatycznych i konsularnych, które znajdują się na terenie Polski.


kody pkd U.99 Organizacje i zespoły eksterytorialne

99.00.Z Organizacje i zespoły eksterytorialne