kody pkd produkcja papieru i jego wyrobów

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję masy celulozowej polegającą na oddzielaniu włókien celulozowych od zanieczyszczeń zawartych w drewnie lub makulaturze,

– produkcję papieru polegającą na łączeniu włókien w arkusze,

– produkcję wyrobów z papieru, wytwarzanych różnymi technikami (poprzez cięcie, formowanie, pokrywanie i laminowanie).

Produkcja powyższych wyrobów jest zgrupowana w jednym dziale, ponieważ składa się z szeregu pionowo powiązanych ze sobą czynności. Często, wiele z nich jest wykonywanych w ramach tej samej jednostki. Wyroby z papieru mogą zawierać nadruki (np. tapeta, papier ozdobny) pod warunkiem, że informacje w nich zawarte nie mają zasadniczego charakteru. Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach grupy 17.1. Natomiast pozostałe grupowania tego działu obejmują produkty przetworzone z papieru i tektury.

kody pkd Podklasa 17.11.Z obejmuje:

– produkcję bielonej, półbielonej i niebielonej celulozowej masy papierowej za pomocą procesu mechanicznego, chemicznego (z rozpuszczalnikiem lub bez rozpuszczalnika) lub półchemicznego,

– produkcję lintersu bawełnianego,

– usuwanie farby drukarskiej,

– produkcję masy celulozowej z makulatury.

kody pkd Podklasa 17.12.Z obejmuje:

– produkcję papieru i tektury przeznaczonych do dalszej obróbki przemysłowej, tzn.:

* pokrywanie, powlekanie i impregnację papieru i tektury,

* produkcję krepiny i papieru marszczonego,

* produkcję laminatów i folii, jeżeli łączone są z papierem lub tekturą,

– produkcję papieru czerpanego,

– produkcję papieru gazetowego, drukarskiego i papieru do pisania,

– produkcję waty celulozowej oraz zwojów z włókien celulozowych,

– produkcję kalki maszynowej lub ołówkowej oraz szablonów z papieru, w zwojach lub dużych arkuszach.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji papieru falistego i tektury falistej, sklasyfikowanej w 17.21.Z,

– produkcji wyrobów z papieru, tektury lub masy celulozowej, sklasyfikowanej w 17.22.Z, 17.23.Z, 17.24.Z, 17.29.Z,

– produkcji papieru ściernego, sklasyfikowanej w 23.91.Z,

– produkcji powlekanego lub impregnowanego papieru, jeżeli pokrycie lub impregnat są głównymi składnikami, sklasyfikowanej w podklasie związanej z produkcją pokrycia lub impregnatu.

kody pkd Podklasa 17.21.Z obejmuje:

– produkcję papieru falistego i tektury falistej,

– produkcję opakowań z papieru i tektury falistej,

– produkcję składanych opakowań z tektury,

– produkcję opakowań z tektury twardej,

– produkcję pozostałych opakowań z papieru i tektury,

– produkcję worków i toreb papierowych,

– produkcję segregatorów biurowych i podobnych artykułów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji kopert, sklasyfikowanej w 17.23.Z,

– produkcji wyrobów formowanych lub wytłaczanych z masy celulozowej (np. korytek do jajek, papierowych talerzy), sklasyfikowanej w 17.29.Z

kody pkd Podklasa 17.22.Z obejmuje:

– produkcję wyrobów gospodarstwa domowego i higieny osobistej, z papieru i waty celulozowej, takich jak:

* bibułki czyszczące,

* chusteczki do nosa, ręczniki, serwetki,

* papier toaletowy,

* podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki wchłaniające do pieluch dla niemowląt i małych dzieci,

* kubki, talerze i tacki,

– produkcję waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z niej: podpasek higienicznych, tamponów itp.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji waty celulozowej, sklasyfikowanej w 17.12.Z.

kody pkd Podklasa 17.23.Z obejmuje:

– produkcję papieru drukarskiego i piśmiennego gotowego do użycia,

– produkcję papieru do drukarek komputerowych gotowego do użycia,

– produkcję papieru samokopiującego gotowego do użycia,

– produkcję kalki maszynowej lub ołówkowej oraz szablonów z papieru gotowych do użycia,

– produkcję papieru samoprzylepnego (powlekanego klejem lub gumowanego) gotowego do użycia,

– produkcję kopert i kart pocztowych,

– produkcję pudełek, torebek, portfeli i zestawów obejmujących pewien asortyment materiałów piśmiennych,

– produkcję szkolnych i pozostałych artykułów piśmiennych (zeszyty, notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne.

Podklasa ta nie obejmuje drukowania na wyrobach z papieru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 18.1.

kody pkd Podklasa 17.24.Z obejmuje produkcję tapet papierowych i podobnych pokryć ściennych, włączając tapety papierowe pokryte winylem i tekstylne pokrycia ścian. Podklasa ta nie obejmuje produkcji pokryć ściennych z tworzywa sztucznego, sklasyfikowanej w 22.29.Z.

kody pkd Podklasa 17.29.Z obejmuje:

– produkcję etykietek,

– produkcję filtrów z papieru i tektury,

– produkcję cewek, szpulek, nasadek i podobnych wyrobów z papieru i tektury,

– produkcję korytek do jajek i podobnych form papierowych do pakowania produktów,

– produkcję ozdóbek i pamiątek z papieru,

– produkcję kart z papieru i tektury stosowanych w maszynach żakardowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji kart do gry, sklasyfikowanej w 32.40.Z,

– produkcji gier i zabawek z papieru i tektury, sklasyfikowanej w 32.40.Z


 

kody pkd C.17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

17.11.Z Produkcja masy włóknistej

17.12.Z Produkcja papieru i tektury

kody pkd C.17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury

17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

17.24.Z Produkcja tapet

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

kody pkd produkcja samochodów

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje produkcję pojazdów samochodowych do przewozu osób lub towarów, z wyłączeniem motocykli, produkcję części i akcesoriów do pojazdów silnikowych oraz produkcję przyczep i naczep. Dział ten nie obejmuje konserwacji i naprawy pojazdów objętych niniejszym działem, sklasyfikowanych w 45.20.Z.

kody pkd Podklasa 29.10.A obejmuje:

– produkcję silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych,

– przebudowę fabryczną silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji silników elektrycznych (z wyłączeniem silników rozruchowych), sklasyfikowanej w 27.11.Z,

– produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i gaźników, sklasyfikowanej w 28.11.Z,

– produkcji silników do motocykli, sklasyfikowanej w 30.91.Z.

kody pkd Podklasa 29.10.B obejmuje:

– produkcję samochodów osobowych z silnikiem z zapłonem iskrowym,

– produkcję samochodów osobowych z silnikiem z zapłonem samoczynnym,

– produkcję samochodów osobowych z silnikiem zasilanym gazem: LPG, CNG,

– produkcję samochodów osobowych z napędem hybrydowym,

– produkcję samochodów osobowych z napędem elektrycznym,

– produkcję samochodów osobowych z silnikiem zasilanym biopaliwami,

– produkcję pozostałych samochodów osobowych do przewozu osób,

– produkcję podwozi do samochodów osobowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sprzętu oświetleniowego do samochodów osobowych, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji nadwozi do samochodów osobowych, sklasyfikowanej w 29.20.Z,

– produkcji wyposażenia elektrycznego do samochodów osobowych, sklasyfikowanej w 29.31.Z,

– produkcji części i akcesoriów do samochodów osobowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,

– konserwacji, naprawy i przebudowy samochodów osobowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z.

kody pkd Podklasa 29.10.C obejmuje:

– produkcję autobusów, trolejbusów i autokarów,

– produkcję podwozi do autobusów. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sprzętu oświetleniowego do autobusów, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji nadwozi do autobusów, sklasyfikowanej w 29.20.Z,

– produkcji wyposażenia elektrycznego do autobusów, sklasyfikowanej w 29.31.Z,

– produkcji części i akcesoriów do autobusów, sklasyfikowanej w 29.32.Z,

– konserwacji, naprawy i przebudowy autobusów, sklasyfikowanych w 45.20.Z.

kody pkd Podklasa 29.10.D obejmuje:

– produkcję pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów, takich jak samochody: dostawcze, ciężarowe, ciągniki przystosowane do poruszania się po wszystkich typach dróg z możliwością dołączania naczep, samowyładowcze przystosowane do wszystkich typów dróg itp.,

– produkcję podwozi do ww. pojazdów samochodowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sprzętu oświetleniowego do ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji nadwozi do ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 29.20.Z,

– produkcji wyposażenia elektrycznego do ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 29.31.Z,

– produkcji części i akcesoriów do ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,

– konserwacji, napraw i przebudowy ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z

kody pkd Podklasa 29.10.E obejmuje:

– produkcję pojazdów terenowych, gokartów i podobnych pojazdów, włączając samochody wyścigowe,

– produkcję pozostałych pojazdów samochodowych, takich jak:

* pojazdy śnieżne, wózki golfowe, pojazdy-amfibie,

* samochody pożarnicze, śmieciarki, bibliobusy, pojazdy opancerzone, specjalne samochody do przewozu kosztowności, pieniędzy itp.,

* betoniarki samochodowe,

* samochody przeznaczone do pracy poza drogami publicznymi oraz do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

– produkcję podwozi do ww. pojazdów samochodowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ciągników rolniczych, sklasyfikowanej w 28.30.Z,

– produkcji ciągników stosowanych w budownictwie lub górnictwie, sklasyfikowanej w 28.92.Z,

– produkcji wywrotek terenowych, sklasyfikowanej w 28.92.Z,

– produkcji części i akcesoriów do ww. pozostałych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,

– produkcji czołgów i pozostałych wojskowych wozów bojowych, sklasyfikowanej w 30.40.Z,

– produkcji motocykli, sklasyfikowanej w 30.91.Z,

– produkcji pojazdów ciągnionych przez zwierzęta, sklasyfikowanej w 30.99.Z,

– konserwacji, naprawy i przebudowy ww. pozostałych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z

kody pkd Podklasa 29.20.Z obejmuje:

– produkcję nadwozi do pojazdów silnikowych, włączając kabiny do tych pojazdów,

– produkcję wyposażenia dla pojazdów silnikowych, przyczep i naczep,

– produkcję przyczep i naczep, takich jak:

* cysterny samochodowe, przyczepy do przewozu mebli itp.,

* przyczepy kempingowe itp.,

– produkcję pojemników i kontenerów przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji przyczep i naczep specjalnie zaprojektowanych do wykorzystywania w rolnictwie, sklasyfikowanej w 28.30.Z,

– produkcji części i akcesoriów do nadwozi pojazdów silnikowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,

– produkcji pojazdów ciągnionych przez zwierzęta, sklasyfikowanej w 30.99.Z

kody pkd Podklasa 29.31.Z obejmuje:

– produkcję wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych, takiego, jak: prądnice, alternatory, świece zapłonowe, zespoły przewodów do układu zapłonowego, elektryczne systemy otwierania okien i drzwi, wycieraczki do szyb oraz nadmuch elektryczny zapobiegający oszronieniu lub zamgleniu szyb, zespoły wskaźników do tablicy rozdzielczej, regulatory napięcia prądu itp.,

– produkcję sprzęgieł elektromagnetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji akumulatorów do pojazdów, sklasyfikowanej w 27.20.Z,

– produkcji sprzętu oświetleniowego do pojazdów silnikowych, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji pomp do pojazdów silnikowych i silników, sklasyfikowanej w 28.13.Z.

kody pkd Podklasa 29.32.Z obejmuje:

– produkcję różnorodnych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), takich jak: hamulce, skrzynie biegów, osie, koła, amortyzatory, chłodnice, tłumiki, rury wydechowe, katalizatory, sprzęgła, kierownice, kolumny i przekładnie do układu kierowniczego,

– produkcję części i akcesoriów do nadwozi pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), takich jak: pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, drzwi, zderzaki,

– produkcję siedzeń do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji opon, sklasyfikowanej w 22.11.Z,

– produkcji węży, pasków i pozostałych wyrobów z gumy, sklasyfikowanej w 22.19.Z,

– produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i gaźników, sklasyfikowanej w 28.11.Z,

– konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów silnikowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z.


kody pkd C.29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych

29.10.B Produkcja samochodów osobowych

29.10.C Produkcja autobusów

29.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

kody pkd C.29.2 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

kody pkd C.29.3 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

kody pkd produkcja spożywka

objaśnienia kody pkd

Dział 10 obejmuje:

– przetwarzanie produktów rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz rybactwa w żywność i napoje przeznaczone dla ludzi lub zwierząt,

– produkcję półwyrobów, które nie są bezpośrednio wyrobami żywnościowymi.

W efekcie tych działalności powstają również produkty uboczne o różnej wartości użytkowej (np. skóry surowe, makuchy z produkcji olejów roślinnych).

Dział ten obejmuje działalności w wyniku których powstają różnorodne wyroby, np.: mięso, ryby, owoce i warzywa, tłuszcze i oleje, wyroby mleczarskie, produkty przemiału zbóż, karma dla zwierząt, pozostałe artykuły spożywcze. Produkcja może być wykonywana na własny rachunek lub na zlecenie, np. ubój zwierząt.

Dział ten nie obejmuje przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, np. w restauracjach, sklasyfikowanego w 56.10.A Działalność piekarzy, cukierników, masaży itp., sprzedających własną produkcję (nawet, jeżeli sprzedaż detaliczna prowadzona jest w ich własnych sklepach), traktowana jest jako działalność wytwórcza i sklasyfikowana w niniejszym dziale. Natomiast działalność jednostki, w przypadku, gdy  wyrób podlega nieznacznemu przetworzeniu, nieprowadzącemu do jego istotnych zmian sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Obróbka odpadów poubojowych do produkcji karmy dla zwierząt,  sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach grupy 10.9; przetworzenie odpadów żywnościowych i odpadów z produkcji napojów w surowce wtórne, sklasyfikowane jest w odpowiednich podklasach grupy 38.3, a ich usuwanie w 38.21.Z

kody pkd Podklasa 10.11.Z obejmuje:

– czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt, owiec, królików itp.,

– produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,

– produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach,

– ubój i przetwarzanie wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,

– produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych,

– wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego,

– przetwarzanie odpadów zwierzęcych,

– produkcję wełny surowej poubojowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wytapiania jadalnych tłuszczów z drobiu, sklasyfikowanego w 10.12.Z,

– pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.

kody pkd Podklasa 10.12.Z obejmuje:

– czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu,

– produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego,

– wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu,

– produkcję pierza i puchu.

Podklasa ta nie obejmuje pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.

kody pkd Podklasa 10.13.Z obejmuje:

– produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego,

– produkcję wyrobów z mięsa: kiełbas, wędlin, pasztetów, puddingów mięsnych, „andouillettes” (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście).

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji gotowych dań z mięsa (w tym z mięsa drobiowego), zamrożonych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,

– produkcji zup zawierających mięso, sklasyfikowanej w 10.89.Z,

– handlu hurtowego mięsem, sklasyfikowanego w 46.32.Z,

– pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.

kody pkd Podklasa 10.20.Z obejmuje:

– przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące: mrożenie, głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie, solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie itp.,

– produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych, ikry, kawioru, substytutów kawioru itp.,

– produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub do karmienia zwierząt,

– produkcję mąki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nie nadających się do spożycia przez ludzi,

– działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania i konserwowania ryb,

– obróbkę wodorostów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przetwarzania ryb na statkach prowadzących połowy ryb, sklasyfikowanego w 03.11.Z,

– przetwarzania wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach, sklasyfikowanego w 10.11.Z,

– produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanej w 10.41.Z,

– produkcji gotowych, mrożonych dań rybnych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,

– produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 10.89.Z

kody pkd Podklasa 10.31.Z obejmuje:

– przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków:

* produkcję gotowych mrożonych ziemniaków, * produkcję ziemniaków purée w proszku,

* produkcję zakąsek ziemniaczanych,

* produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów),

* produkcję mąki i mączki ziemniaczanej, – przemysłowe obieranie ziemniaków.

kody pkd Podklasa 10.32.Z obejmuje:

– produkcję soków z owoców i warzyw,

– produkcję koncentratów ze świeżych owoców i warzyw.

kody pkd Podklasa 10.39.Z obejmuje:

– produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem gotowych dań

– mrożonych lub w puszkach,

– konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem, puszkowanie itp.,

– wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych,

– produkcję dżemów, marmolady i galaretek,

– prażenie orzechów,

– produkcję artykułów spożywczych z orzechów,

– produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, takich jak:

* sałatki; pakowane mieszanki sałatek,

* obrane lub pocięte warzywa,

* tofu (ser sojowy).

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 10.32.Z,

– produkcji mąki i mączki z roślin strączkowych, sklasyfikowanej w 10.61.Z,

– konserwowania w cukrze owoców i orzechów, sklasyfikowanego w 10.82.Z,

– produkcji gotowych dań warzywnych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,

– produkcji sztucznych koncentratów spożywczych, sklasyfikowanej w 10.89.Z

kody pkd Grupa 10.4 obejmuje produkcję nieoczyszczonych (surowych) i rafinowanych olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, z wyłączeniem wytapiania jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego.

kody pkd Podklasa 10.41.Z obejmuje:

– produkcję nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju słonecznikowego, oleju z nasion bawełny, oleju rzepakowego, oleju gorczycowego, oleju z siemienia lnianego itp.,

– produkcję nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleistych, orzechów lub ziaren oleistych,

– produkcję rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego itp.,

– przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, odwadnianie, utwardzanie itp.,

– produkcję niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych,

– produkcję olejów z ryb i ssaków morskich,

– produkcję puchu bawełnianego (lintersu), makuchów z nasion oleistych oraz innych pozostałości powstających przy produkcji oleju.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wytapiania i rafinacji smalcu i innych zwierzęcych tłuszczów jadalnych, sklasyfikowanych w 10.11.Z,

– produkcji margaryny, sklasyfikowanej w 10.42.Z,

– mielenia kukurydzy metodą mokrą i wytwarzania oleju kukurydzianego, sklasyfikowanych w 10.62.Z,

– wytwarzania olejków eterycznych, sklasyfikowanego w 20.53.Z,

– przetwarzania olejów i tłuszczów za pomocą procesów chemicznych, sklasyfikowanego w 20.59.Z

kody pkd Podklasa 10.42.Z obejmuje:

– produkcję margaryny,

– produkcję past będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych,

– produkcję jadalnych mieszanek tłuszczowych zapobiegających przywieraniu do form

kody pkd Podklasa 10.51.Z obejmuje:

– produkcję świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko pasteryzowane lub poddane działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)) oraz mleka homogenizowanego,

– produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka,

– produkcję śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę pasteryzowaną lub poddaną działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)), homogenizowanej,

– produkcję mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego,

– produkcję mleka lub śmietany w postaci stałej,

– produkcję masła,

– produkcję jogurtu i kefiru,

– produkcję serów i twarogów,

– produkcję serwatki,

– produkcję kazeiny i laktozy.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji surowego mleka krowiego i bawolego, sklasyfikowanej w 01.41.Z,

– produkcji surowego mleka owiec i kóz, sklasyfikowanej w 01.45.Z,

– produkcji substytutów mleka i sera nie opartych na mleku, sklasyfikowanej w 10.89.Z

kody pkd Podklasa 10.52.Z obejmuje produkcję lodów i innych deserów mrożonych, np. sorbetów. Podklasa ta nie obejmuje działalności lodziarni, sklasyfikowanej w 56.10.A, 56.10.B.

kody pkd Grupa 10.6 obejmuje:

– przemiał zbóż lub warzyw na mąkę i mączkę,

– przemiał, czyszczenie i polerowanie ryżu,

– produkcję mieszanek mąki,

– przemiał metodą mokrą ziarna i warzyw,

– produkcję skrobi i wyrobów skrobiowych.

kody pkd Podklasa 10.61.Z obejmuje:

– przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej; przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż,

– przemiał ryżu: produkcję ryżu łuskanego, mielonego, polerowanego, lukrowanego, parowanego lub preparowanego; produkcję mąki ryżowej,

– przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz z orzechów jadalnych,

– wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej, – wytwarzanie mąki wieloskładnikowej oraz mieszanek do wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji mąki i mączki ziemniaczanej, sklasyfikowanej w 10.31.Z,

– mielenia kukurydzy metodą mokrą, sklasyfikowanej w 10.62.Z

kody pkd Podklasa 10.62.Z obejmuje:

– wytwarzanie skrobi z ziemniaków, ryżu, kukurydzy itp.,

– mielenie kukurydzy metodą mokrą,

– wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy, inuliny, izoglukozy itp.,

– wytwarzanie glutenu,

– wytwarzanie tapioki i jej namiastek ze skrobi,

– wytwarzanie oleju kukurydzianego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wytwarzania laktozy (cukru mlekowego), sklasyfikowanego w 10.51.Z,

– produkcji cukru trzcinowego lub buraczanego, sklasyfikowanej w 10.81.Z

kody pkd Podklasa 10.71.Z obejmuje produkcję:

– chleba i bułek,

– ciast, ciastek, placków, tarty, naleśników, gofrów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, sklasyfikowanej w 10.72.Z,

– produkcji wyrobów mącznych (makaronów), sklasyfikowanej w 10.73.Z,

– podgrzewania wyrobów piekarskich do bezpośredniej konsumpcji, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.

kody pkd Podklasa 10.72.Z obejmuje:

– produkcję sucharów, herbatników i pozostałych suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich,

– produkcję konserwowanych ciast i ciastek,

– produkcję słodkich lub słonych przekąsek (paluszków, krakersów, precli itp.).

Podklasa ta nie obejmuje produkcji przekąsek ziemniaczanych, sklasyfikowanej w 10.31.Z

kody pkd Podklasa 10.73.Z obejmuje:

– produkcję makaronów, pierogów i klusek, gotowanych lub surowych, nadziewanych lub nienadziewanych,

– produkcję kuskusu,

– produkcję konserwowanych lub mrożonych wyrobów makaronowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji gotowych dań zawierających kuskus, sklasyfikowanej w 10.85.Z,

– produkcji zup zawierających makaron, sklasyfikowanej w 10.89.Z.

kody pkd Podklasa 10.81.Z obejmuje:

– produkcję i rafinację cukru (sacharozy) oraz substytutów cukru, z buraków, trzciny cukrowej, klonu i palmy,

– produkcję syropów cukrowych,

– produkcję melasy,

– produkcję syropu i cukru klonowego.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji glukozy, syropu glukozowego, maltozy, sklasyfikowanej w 10.62.Z

kody pkd Podklasa 10.82.Z obejmuje:

– produkcję kakao, masła kakaowego, tłuszczu i oleju kakaowego,

– produkcję czekolady i wyrobów czekoladowych,

– produkcję wyrobów cukierniczych, takich jak: cukierki, karmelki, drażetki, pastylki, nugaty, pomadki, biała czekolada,

– produkcję gumy do żucia,

– konserwowanie w cukrze owoców i orzechów, skórek owocowych i pozostałych części roślin.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji sacharozy, sklasyfikowanej w 10.81.Z.

kody pkd Podklasa 10.83.Z obejmuje:

– dekofeinizację i prażenie kawy,

– produkcję wyrobów kawowych: kawy mielonej, kawy rozpuszczalnej, ekstraktów i koncentratów kawy,

– produkcję substytutów kawy,

– produkcję mieszanek różnych gatunków herbaty oraz mieszanek herbaty maté (herbaty paragwajskiej),

– produkcję ekstraktów i preparatów z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej),

– produkcję herbat ziołowych (mięty, werbeny pospolitej, rumianku itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji inuliny, sklasyfikowanej w 10.62.Z,

– produkcji napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 11,

– przygotowania produktów roślinnych dla celów farmaceutycznych, sklasyfikowanego w 21.20.Z

kody pkd Podklasa 10.84.Z obejmuje:

– produkcję przypraw, sosów i podobnych dodatków do potraw, takich jak: majonez, mąka i mączka musztardowa, gotowa musztarda itp.,

– produkcję octu,

– produkcję soli kuchennej, włączając sól jodowaną.

Podklasa ta nie obejmuje uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.28.Z.

kody pkd Podklasa 10.85.Z obejmuje produkcję gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych i ugotowanych) posiłków i dań, zamrożonych lub w puszkach, składających się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw itp.),  które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję dań z mięsa lub drobiu,

– produkcję dań rybnych, włączając rybę i frytki,

– produkcję gotowych dań z warzyw,

– produkcję gotowych dań zawierających kuskus lub wyroby mączne,

– produkcję pizzy, zamrożonej lub inaczej zakonserwowanej,

– produkcję dań regionalnych i narodowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji  świeżej żywności lub żywności składającej się z mniej niż dwóch składników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 10,

– produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,

– sprzedaży detalicznej gotowych posiłków i dań w sklepach, sklasyfikowanej w 47.11.Z, 47.29.Z,

– sprzedaży hurtowej gotowych posiłków i dań, sklasyfikowanej w 46.38.Z,

– przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56,

– działalności związanej z dostawą żywności, wykonywanej na podstawie umowy, sklasyfikowanej w 56.29.Z

kody pkd Podklasa 10.86.Z obejmuje produkcję specjalnej żywności, takiej jak:

– żywność dla niemowląt,

– żywność będąca pochodną mleka i pozostałych artykułów spożywczych,

– żywność dla dzieci,

– żywność niskokaloryczna i o zmniejszonej kaloryczności dla utrzymania właściwego ciężaru ciała,

– żywność dietetyczna zalecana do stosowania przy leczeniu schorzeń,

– żywność o niskiej zawartości sodu (lub bez sodu), zawierająca sole mineralne,

– żywność bezglutenowa,

– żywność zalecana przy zwiększonym wysiłku fizycznym, w szczególności dla sportowców,

– żywność dla diabetyków.

kody pkd Podklasa 10.89.Z obejmuje:

– produkcję zup i bulionów (rosołów),

– produkcję miodu sztucznego i karmelu,

– produkcję gotowej żywności łatwo psującej się, takiej jak: kanapki, świeża (nieupieczona) pizza,

– produkcję suplementów żywności i pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

– produkcję drożdży,

– produkcję soków i ekstraktów z mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków,

– produkcję substytutów artykułów mlecznych i serowych,

– produkcję wyrobów z jaj, albuminę jaja,

– produkcję sztucznych koncentratów spożywczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 10.39.Z,

– produkcji mrożonej lub inaczej zakonserwowanej pizzy, sklasyfikowanej w 10.85.Z,

– produkcji napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 11.

kody pkd Podklasa 10.91.Z obejmuje:

– produkcję gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich i ryb, włączając produkcję koncentratów paszowych i dodatków paszowych,

– przygotowywanie pasz jednoskładnikowych,

– przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt, sklasyfikowanej w 10.20.Z,

– wytwarzania makuchów z nasion roślin oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z,

– wytwarzania produktów ubocznych, stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, np. z nasion oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z, z przemiału zbóż, sklasyfikowanego w 10.61.Z itp.

kody pkd Podklasa 10.92.Z obejmuje:

– produkcję gotowej karmy dla zwierząt domowych (psów, kotów, ptaków, rybek itp.),

– przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz dla zwierząt domowych. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt, sklasyfikowanej w 10.20.Z,

– wytwarzania makuchów z nasion roślin oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z,

– wytwarzania produktów ubocznych, stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, np. z nasion oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z, z przemiału zbóż, sklasyfikowanego w 10.61.Z itp.


 

kody pkd C.10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego .

kody pkd C.10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków .

kody pkd C.10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

kody pkd C.10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

kody pkd C.10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.52.Z Produkcja lodów

kody pkd C.10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

kody pkd C.10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

kody pkd C.10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

10.81.Z Produkcja cukru

10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy

10.84.Z Produkcja przypraw

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd C.10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

kody pkd produkcja surowców niemetalicznych

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję szkła i wyrobów ze szkła (np. szkła płaskiego, szkła gospodarczego, włókna szklanego, szkła technicznego),

– produkcję wyrobów ceramicznych, ceramiki budowlanej i płytek ceramicznych,

– produkcję cementu oraz gipsu (jako surowców i wyrobów finalnych),

– produkcję wyrobów ze skał i kamienia naturalnego.

kody pkd Podklasa 23.11.Z obejmuje produkcję szkła płaskiego, włączając tafle szklane zbrojone, kolorowe i cieniowane.

kody pkd Podklasa 23.12.Z obejmuje:

– produkcję szkła płaskiego hartowanego lub warstwowego,

– produkcję luster i lusterek,

– produkcję wielościennego szkła izolacyjnego.

kody pkd Podklasa 23.13.Z obejmuje:

– produkcję butelek i pozostałych pojemników ze szkła lub kryształu,

– produkcję naczyń do picia i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego ze szkła lub kryształu.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

kody pkd Podklasa 23.14.Z obejmuje produkcję włókien szklanych, włączając watę szklaną i materiały nietkane z włókien szklanych. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji przędzy z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 13.10.D,

– produkcji tkanin z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 13.20.D,

– produkcji optycznych przewodów i kabli do transmisji danych i obrazów, sklasyfikowanej w 27.31.Z.

kody pkd Podklasa 23.19.Z obejmuje:

– produkcję szklanych wyrobów laboratoryjnych, higienicznych i farmaceutycznych,

– produkcję szkieł do zegarów i zegarków, szkieł okularowych i elementów optycznych niewykorzystywanych w optyce,

– produkcję szklanej sztucznej biżuterii,

– produkcję izolatorów szklanych i szklanego osprzętu izolującego,

– produkcję szklanych kloszy do lamp,

– produkcję szklanych figurek,

– produkcję bloków szklanych do układania powierzchni,

– produkcję szkła w postaci prętów, rurek i tub.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji elementów optycznych wykorzystywanych  w  optyce, sklasyfikowanej w 26.70.Z,

– produkcji strzykawek i pozostałego medycznego sprzętu laboratoryjnego, sklasyfikowanej w 32.50.Z

kody pkd Podklasa 23.20.Z obejmuje produkcję produktów pośrednich z surowców niemetalicznych (np. z piasku, żwiru, kamieni lub gliny). Podklasa ta obejmuje:

– produkcję ogniotrwałych zapraw murarskich, betonów itp.,

– produkcję wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, takich jak:

* elementy termoizolacyjne z ziemi okrzemkowej,

* bloki, cegły i pustaki ogniotrwałe,

* retorty, tygle, dysze, rury itp.,

– produkcję wyrobów ogniotrwałych zawierających magnezyt, dolomit lub chromit.

kody pkd Podklasa 23.31.Z obejmuje:

– produkcję nieogniotrwałych ceramicznych kafli, płytek ściennych, kostek, mozaiki itp.,

– produkcję nieogniotrwałych ceramicznych płytek podłogowych i chodnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru), sklasyfikowanej w 22.23.Z,

– produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,

– produkcji cegieł, dachówek z wypalanej gliny, sklasyfikowanej w 23.32.Z.

kody pkd Podklasa 23.32.Z obejmuje:

– produkcję nieogniotrwałych konstrukcyjnych materiałów budowlanych, z wypalanej gliny: cegły, dachówek, elementów kominków, rur itp.,

– produkcję bloków podłogowych z wypalanej gliny.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,

– produkcji nieogniotrwałych wyrobów ceramicznych innych niż budowlane, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.4.

kody pkd Podklasa 23.41.Z obejmuje:

– produkcję ceramiki stołowej i pozostałych ceramicznych wyrobów użytku domowego i toaletowego,

– produkcję figurek i pozostałych ozdobnych wyrobów z ceramiki.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w 32.13.Z,

– produkcji zabawek ceramicznych, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

kody pkd Podklasa 23.42.Z obejmuje:

– produkcję ceramicznych urządzeń sanitarnych, np. zlewów, wanien, bidetów, misek ustępowych,

– produkcję pozostałej armatury ceramicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,

– produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.3.

kody pkd Podklasa 23.43.Z obejmuje produkcję elektrycznych ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych. Podklasa ta nie obejmuje produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z.

kody pkd Podklasa 23.44.Z obejmuje:

– produkcję magnesów ceramicznych i ferrytowych,

– produkcję ceramiki laboratoryjnej, chemicznej i do zastosowań technicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru), sklasyfikowanej w 22.23.Z,

– produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,

– produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.3.

kody pkd Podklasa 23.49.Z obejmuje:

– produkcję ceramicznych słojów i słoików oraz pozostałych naczyń tego typu stosowanych do transportu lub przechowywania towarów,

– produkcję pozostałych wyrobów z ceramiki, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ceramicznych urządzeń sanitarnych, sklasyfikowanej w 23.42.Z,

– produkcji sztucznych zębów, sklasyfikowanej w 32.50.Z

kody pkd Podklasa 23.51.Z obejmuje produkcję klinkieru cementowego i cementów hydraulicznych, włączając cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i cement superfosfatowy. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ogniotrwałych zapraw murarskich i betonu, sklasyfikowanej w 23.20.Z,

– produkcji masy betonowej prefabrykowanej i suchego  betonu oraz zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 23.63.Z, 23.64.Z,

– produkcji wyrobów z cementu, sklasyfikowanej w 23.69.Z,

– produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 32.50.Z

kody pkd Podklasa 23.52.Z obejmuje:

– produkcję wapna palonego, gaszonego i hydraulicznego,

– produkcję spoiw gipsowych zawierających gips palony lub siarczan wapniowy,

– produkcję dolomitu wypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji wyrobów z gipsu, sklasyfikowanej w 23.62.Z, 23.69.Z

kody pkd Podklasa 23.61.Z obejmuje:

– produkcję prefabrykowanych elementów z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia dla budownictwa, takich jak: cegły, pustaki, bloki, belki, płyty, słupy, rury, płyty chodnikowe itp.,

– produkcję prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa oraz inżynierii lądowej i wodnej, z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia.

kody pkd Podklasa 23.62.Z obejmuje produkcję wyrobów budowlanych z gipsu, takich jak: płyty, arkusze itp.

kody pkd Podklasa 23.63.Z obejmuje:

– produkcję masy betonowej prefabrykowanej,

– produkcję suchego betonu.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji ogniotrwałego cementu, sklasyfikowanej w 23.20.Z

kody pkd Podklasa 23.64.Z obejmuje produkcję nieogniotrwałych zapraw murarskich w formie proszku. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ogniotrwałej zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 23.20.Z,

– produkcji suchego betonu, sklasyfikowanej w 23.63.Z.

kody pkd Podklasa 23.65.Z obejmuje:

– produkcję wyrobów budowlanych z zastosowaniem włókien roślinnych (wełna drzewna, wióry, słoma, trzcina, sitowie) związanych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym,

– produkcję wyrobów z cementu spojonego z włóknem celulozowym lub podobnym, takich jak: płyty faliste, inne płyt, wykładziny, dachówki, rury, tuby, zbiorniki, przepusty, odpływy, pojemniki, elementy wyposażenia wnętrz, ramy okienne itp.

kody pkd Podklasa 23.69.Z obejmuje produkcję pozostałych wyrobów z betonu, gipsu, cementu lub ze sztucznego kamienia, takich jak: posągi, rzeźby, płaskorzeźby, meble, wazony, doniczki itp.

kody pkd Podklasa 23.70.Z obejmuje:

– cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia dla budownictwa, drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania nagrobków na cmentarzach itp.,

– produkcję mebli z kamienia,

– wykonywanie posągów innych niż artystyczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności kamieniołomów, wydobywania, cięcia i wstępnej obróbki kamienia, sklasyfikowanej w 08.11.Z,

– produkcji kamieni młyńskich, kamieni ściernych i podobnych wyrobów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.9,

– wykonywania posągów przez indywidualnych artystów, sklasyfikowanego w 90.03.Z

kody pkd  Podklasa 23.91.Z obejmuje produkcję kamieni młyńskich, kamieni do ostrzenia i polerowania oraz naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych, włączając materiały ścierne na podłożu miękkim (np. papier ścierny).

kody pkd Podklasa 23.99.Z obejmuje:

– produkcję materiałów ciernych i wyrobów z nich, wykonanych na bazie substancji mineralnych lub celulozy, niezamontowanych,

– produkcję izolacyjnych materiałów mineralnych, takich jak: wełna mineralna, żużlowa i podobne materiały; złuszczony wermikulit, spieniona glina oraz podobne materiały termoizolacyjne i dźwiękochłonne,

– produkcję wyrobów z różnych substancji mineralnych, takich jak: mika, mika aktywna, torf, grafit (wyroby inne niż elektryczne) itp.,

– produkcję wyrobów z asfaltu lub podobnych materiałów  (np. lepiszczy na bazie asfaltu, paku węglowego itp.),

– produkcję włókna węglowego i grafitowego oraz wyrobów z nich, z wyłączeniem elektrod i osprzętu elektrycznego, – produkcję sztucznego korundu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ziemi ogrodniczej zawierającej torf jako główny składnik, sklasyfikowanej w 20.15.Z,

– produkcji waty szklanej i wyrobów wykonanych z materiałów nietkanych z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 23.14.Z,

– produkcji elektrod grafitowych, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji uszczelek węglowych i grafitowych, sklasyfikowanej w 28.29.Z


 

kody pkd C.23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

23.11.Z Produkcja szkła płaskiego

23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego

23.14.Z Produkcja włókien szklanych

23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

kody pkd C.23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych

23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych

kody pkd C.23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek

23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

kody pkd C.23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

kody pkd C.23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu

23.51.Z Produkcja cementu 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu

kody pkd C.23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej

23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

kody pkd C.23.7 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

kody pkd C.23.9 Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych

23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd produkcja urządzeń elektrycznych

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję urządzeń wytwarzających energię elektryczną,

– produkcję aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,

– produkcję elektrycznego sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego,

– produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.

Dział ten nie obejmuje produkcji wyrobów elektronicznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 26.

kody pkd Podklasa 27.11.Z obejmuje produkcję elektrycznych silników i transformatorów: prądu zmiennego (AC), prądu stałego (DC) i prądu przemiennego AC/DC. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję silników elektrycznych, z wyłączeniem silników do rozruchu silników spalinowych wewnętrznego spalania,

– produkcję rozdzielczych transformatorów elektrycznych,

– produkcję transformatorów do spawania łukowego,

– produkcję stateczników fluorescencyjnych (np. transformatorów),

– produkcję podstacji transformatorowych do dystrybucji energii elektrycznej,

– produkcję regulatorów napięcia do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,

– produkcję prądnic, z wyłączeniem alternatorów do ładowania akumulatorów w pojazdach silnikowych,

– produkcję zespołów prądotwórczych, z wyłączeniem zespołów prądnicowo-turbinowych,

– przewijanie elektrycznych silników, prądnic i transformatorów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji elektronicznych transformatorów i przełączników, sklasyfikowanej w 26.11.Z,

– produkcji elektrycznego sprzętu do spawania i lutowania, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji półprzewodnikowych przemienników, prostowników i przetwornic, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji zespołów turbinowo-prądnicowych (turbogeneratorów), sklasyfikowanej w 28.11.Z,

– produkcji silników rozruchowych i prądnic do silników spalania wewnętrznego, sklasyfikowanej w 29.31.Z.

kody pkd Podklasa 27.12.Z obejmuje:

– produkcję wyłączników energii elektrycznej,

– produkcję ochronników przeciwprzepięciowych w celu wyrównywania napięcia,

– produkcję pulpitów sterowniczych dla aparatury rozdzielczej energii elektrycznej,

– produkcję elektrycznych przekaźników,

– produkcję elementów elektrycznych tablic rozdzielczych,

– produkcję bezpieczników elektrycznych,

– produkcję aparatury elektrycznej do przełączania,

– produkcję wyłączników sieciowych, z wyłączeniem przycisków, łączników migowych, solenoidów, zapadek,

– produkcję zespołów prądnic będących źródłem napędu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji aparatury kontrolnej otoczenia i procesów przemysłowych, sklasyfikowanej w 26.51.Z,

– produkcji przełączników dla obwodów elektrycznych, takich jak przyciski i łączniki migowe, sklasyfikowanej w 27.33.Z

kody pkd Podklasa 27.20.Z obejmuje produkcję baterii i akumulatorów, doładowywanych lub nie. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję ogniw i baterii galwanicznych: ogniw zawierających dwutlenek manganu, dwutlenek rtęci, tlenek srebra itp.,

– produkcję akumulatorów elektrycznych oraz części do nich, takie jak: separatory, pojemniki, pokrywy,

– produkcję baterii akumulatorowych kwasowo-ołowiowych,

– produkcję baterii akumulatorowych kadmowo-niklowych,

– produkcję baterii akumulatorowych NiMH (nikiel-wodorek metalu),

– produkcję baterii akumulatorowych litowych,

– produkcję baterii ogniw suchych,

– produkcję baterii ogniw mokrych.

kody pkd Podklasa 27.31.Z obejmuje:

– produkcję kabli światłowodowych do transmisji danych i transmisji obrazów,

– produkcję włókien optycznych,

– produkcję wiązek i kabli z włókien optycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji włókien szklanych, sklasyfikowanej w 23.14.Z,

– produkcji zestawów kabli optycznych zawierających złącza lub inne elementy, sklasyfikowanej w zależności od zastosowania, np. w 26.11.Z.

kody pkd Podklasa 27.32.Z obejmuje:

– produkcję izolowanych przewodów i kabli wykonanych ze stali, miedzi lub aluminium,

– produkcji elementów izolacyjnych dla elektrycznych przewodów i kabli.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji drutu, poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 24.34.Z, 24.41.Z, 24.42.B, 24.43.Z, 24.44.Z, 24.45.Z,

– produkcji kabli do komputerów, drukarek, uniwersalnych interfejsów szeregowych (USB) i podobnych zespołów przewodów, sklasyfikowanej w 26.11.Z,

– produkcji zestawów przewodowych z izolowanymi przewodami i łącznikami, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji zespołów kabli i przewodów stosowanych w motoryzacji, sklasyfikowanej w 29.31.Z

kody pkd Podklasa 27.33.Z obejmuje:

– produkcję szyn zbiorczych, przewodników elektrycznych, z wyłączeniem stosowanych w aparaturze łączeniowej,

– produkcję przerywaczy ziemnozwarciowych (GFCI),

– produkcję oprawek lampowych,

– produkcję odgromników i cewek,

– produkcję przełączników do przewodów instalacji elektrycznej (np. przełączników naciskowych, wyłączników przyciskowych, przełączników migowych, zapadek),

– produkcję elektrycznych gniazdek i wtyczek,

– produkcję skrzynek i puszek do instalacji elektrycznej (np. dla przyłączy, gniazdek wtykowych, przełączników),

– produkcję elektrycznych przyłączy i elementów instalacji,

– produkcję osprzętu instalacyjnego do słupów i elementów linii przesyłowych,

– produkcję elementów nieprzewodzących prądu z tworzyw sztucznych do sprzętu instalacyjnego, włączając skrzynki przyłączeniowe z tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji izolatorów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.43.Z,

– produkcji elektronicznych złączy, gniazdek i przełączników, sklasyfikowanej 26.11.Z

kody pkd Podklasa 27.40.Z obejmuje produkcję żarówek i lamp oraz ich części i elementów, z wyłączeniem szklanych baniek do żarówek; produkcję opraw oświetleniowych, z wyłączeniem przewodów prądowych. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję lamp, sprzętu oświetleniowego i żarówek wyładowczych, fluorescencyjnych, ultrafioletowych, na podczerwień itp.,

– produkcję opraw oświetleniowych sufitowych i ściennych,

– produkcję żyrandoli,

– produkcję lamp stołowych,

– produkcję choinkowych zestawów oświetleniowych,

– produkcję elektrycznego oświetlenia kominków,

– produkcję latarek,

– produkcję elektrycznych lamp przeciw insektom,

– produkcję latarni (np. karbidowych, elektrycznych, gazowych, benzynowych, naftowych),

– produkcję reflektorów punktowych,

– produkcję oświetlenia ulicznego, z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej,

– produkcję sprzętu oświetleniowego dla środków transportu (np. dla pojazdów silnikowych, samolotów, łodzi),

– produkcję nieelektrycznego sprzętu oświetleniowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji wyrobów szklanych i części ze szkła dla sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w 23.19.Z,

– produkcji opraw oświetleniowych, sklasyfikowanej w 27.33.Z,

– produkcji wentylatorów sufitowych lub łazienkowych, połączonych ze sprzętem oświetleniowym, sklasyfikowanej w 27.51.Z,

– produkcji elektrycznego sprzętu sygnalizacyjnego, takiego jak sygnalizacja świetlna dla pojazdów i pieszych, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji znaków podświetlanych, sklasyfikowanej w 27.90.Z

kody pkd Grupa 27.5 obejmuje:

– produkcję małych urządzeń elektrycznych i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, takiego jak: wentylatory, odkurzacze, elektryczne froterki, urządzenia do gotowania,  pralki, chłodziarki, zamrażarki oraz produkcję pozostałych elektrycznych i nieelektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak zmywarki, podgrzewacze wody, rozdrabniacze odpadków,

– produkcję  urządzeń, które zasilane są elektrycznością, gazem lub innym źródłem zasilania.

kody pkd Podklasa 27.51.Z obejmuje:

– produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, takiego jak: lodówki, chłodziarki, zamrażarki, zmywarki, pralki i suszarki, odkurzacze, froterki, rozdrabniacze odpadków, młynki, miksery, sokowirówki, otwieracze do konserw, elektryczne maszynki do golenia i szczoteczki do zębów oraz inne urządzenia do higieny osobistej, ostrzałki do noży, okapy wentylacyjne,

– produkcję urządzeń elektrotermicznych gospodarstwa domowego, takich jak: elektryczne podgrzewacze wody, koce elektryczne, elektryczne suszarki, grzebienie, szczotki, lokówki, żelazka elektryczne, grzejniki i wentylatory domowe, przenośne, piekarniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe, kuchenki i płytki do podgrzewania potraw, tostery, ekspresy do kawy i herbaty, patelnie, opiekacze, grille, grzałki elektryczne itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji przemysłowych chłodziarek i zamrażarek, pokojowych klimatyzatorów, wentylatorów strychowych, grzejników zamontowanych na stałe, przemysłowych wentylatorów i wentylatorów wyciągowych; produkcji: urządzeń kuchennych, urządzeń do prania na sucho, suszenia i prasowania, odkurzaczy typu przemysłowego, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 28,

– produkcji domowych maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 28.94.Z,

– instalowania centralnego systemu odkurzania, sklasyfikowanego w 43.29.Z.

kody pkd Podklasa 27.52.Z obejmuje produkcję domowego nieelektrycznego sprzętu do gotowania i ogrzewania, takiego jak: grzejniki przenośne, piece kuchenne, ruszty, piece, podgrzewacze wody, sprzęt do gotowania, ogrzewacze płytowe.

kody pkd Podklasa 27.90.Z obejmuje produkcję różnego sprzętu elektrycznego innego niż silniki, prądnice, transformatory, baterie i akumulatory, przewody i sprzęt instalacyjny, sprzęt oświetleniowy oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję półprzewodnikowych urządzeń do ładowania akumulatorów,

– produkcję elektrycznych urządzeń do otwierania i zamykania drzwi,

– produkcję dzwonków elektrycznych,

– produkcję przedłużaczy elektrycznych wykonanych z przewodu izolowanego,

– produkcję ultradźwiękowych urządzeń czyszczących, z wyłączeniem laboratoryjnych i dentystycznych,

– produkcję falowników półprzewodnikowych, prostowników, ogniw paliwowych, regulowanych i nieregulowanych zasilaczy elektrycznych,

– produkcję zasilaczy awaryjnych (UPS),

– produkcję ochronników przeciwprzepięciowych, z wyłączeniem ochronników przeciwprzepięciowych dla wyrównywania napięcia,

– produkcję przewodów przyłączeniowych do urządzeń oraz pozostałych wiązek przewodów elektrycznych z izolowanym drutem i złączkami,

– produkcję elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych,

– produkcję akceleratorów cząstek,

– produkcję elektrycznych kondensatorów, rezystorów i podobnych,

– produkcję elektromagnesów,

– produkcję syren sygnalizacyjnych,

– produkcję tablic elektronicznych,

– produkcję znaków podświetlanych,

– produkcję elektrycznego wyposażenia sygnalizacyjnego, takiego jak: urządzenia sygnalizacji świetlnej i  regulacji ruchu pieszych,

– produkcję elektrycznych izolatorów (z wyłączeniem szklanych i ceramicznych) oraz ich osprzętu, z metali nieszlachetnych,

– produkcję elektrycznych narzędzi do spawania i lutowania, włączając narzędzia do lutowania ręcznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji izolatorów elektrycznych z porcelany, sklasyfikowanej w 23.43.Z,

– produkcji włókien węglowych i grafitowych oraz wyrobów z nich, z wyłączeniem elektrod i urządzeń  elektrycznych, sklasyfikowanej w 23.99.Z,

– produkcji prostowników elektronicznych, obwodów scalonych do regulacji napięcia, układów scalonych do przetwarzania mocy, elektronicznych kondensatorów, rezystorów i podobnych urządzeń, sklasyfikowanych w 26.11.Z,

– produkcji transformatorów, silników, prądnic, aparatury łącznikowej, przekaźników i przemysłowych elementów sterujących, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 27.1,

– produkcji baterii, sklasyfikowanej w 27.20.Z,

– produkcji przewodów energetycznych i komunikacyjnych, przewodów prądowych i nieprzewodzących prądu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 27.3,

– produkcji sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 27.5,

– produkcji nieelektrycznych narzędzi do spawania, lutowania, sklasyfikowanej w 28.29.Z,

– produkcji elektrycznego wyposażenia do pojazdów samochodowych, takiego jak: prądnice, alternatory, świece i cewki zapłonowe, zamki centralne, regulatory napięcia, sklasyfikowanej w 29.31.Z.


 

kody pkd C.27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

kody pkd C.27.2 Produkcja baterii i akumulatorów

27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów

kody pkd C.27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych

27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego

kody pkd C.27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

kody pkd C.27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

kody pkd C.27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

kody pkd produkcja wyrobów i urządzeń

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje produkcję różnorodnych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Ponieważ dział ten obejmuje pozostałą działalność produkcyjną, dlatego procesy produkcyjne, materiały wejściowe oraz przeznaczenie produkowanych wyrobów mogą się znacznie różnić, zaś przyjęte kryteria przypisywania podklas do działów nie mają tutaj zastosowania.

kody pkd Podklasa 32.11.Z obejmuje produkcję monet, włączając monety obiegowe, nawet z metali szlachetnych.

kody pkd Podklasa 32.12.Z obejmuje:

– obróbkę pereł,

– szlifowanie kamieni szlachetnych i półszlachetnych, włączając kamienie szlachetne przemysłowe, syntetyczne i odtworzone kamienie szlachetne i półszlachetne,

– produkcję biżuterii z metali szlachetnych lub metali nieszlachetnych platerowanych metalami szlachetnymi lub z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, lub jako połączenie metali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi, lub z innymi materiałami,

– produkcję wyrobów złotniczych z metali szlachetnych lub innych metali platerowanych metalami szlachetnymi: zastaw stołowych, sztućców, artykułów toaletowych, przyborów biurowych, przedmiotów przeznaczonych do celów religijnych itp.,

– produkcję wyrobów technicznych lub laboratoryjnych, z metali szlachetnych: tygli, szpatułek, anod galwanicznych itp., z wyłączeniem instrumentów i aparatów technicznych oraz laboratoryjnych i ich części,

– produkcję pasków, bransoletek, opasek do zegarków oraz papierośnic, z metali szlachetnych,

– grawerowanie osobistych wyrobów wykonanych z metali szlachetnych lub nieszlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji pasków do zegarków z materiałów niemetalicznych, np. tkaniny, skóry, tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 15.12.Z,

– produkcji wyrobów z metali nieszlachetnych platerowanych metalami szlachetnymi, z wyłączeniem sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 25,

– produkcji kopert zegarków, sklasyfikowanej w 26.52.Z,

– produkcji pasków do zegarków z metalu, innego niż metale szlachetne, sklasyfikowanej w 32.13.Z,

– produkcji sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w 32.13.Z,

– naprawy biżuterii, sklasyfikowanej w 95.25.Z.

kody pkd Podklasa 32.13.Z obejmuje:

– produkcję sztucznej biżuterii, takiej jak:

* pierścionki, bransoletki, naszyjniki i podobne wyroby jubilerskie wykonane z metali nieszlachetnych pokrywanych metalami szlachetnymi,

* biżuteria zawierająca imitację kamieni, takich jak imitacja kamieni szlachetnych, diamentów itp.,

– produkcję metalowych pasków do zegarków, z wyłączeniem pasków  z metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji biżuterii wykonanej z metali szlachetnych lub platerowanej metalami szlachetnymi, sklasyfikowanej w 32.12.Z,

– produkcji biżuterii zawierającej naturalne kamienie szlachetne, sklasyfikowanej w 32.12.Z,

– produkcji pasków do zegarków z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z.

kody pkd Podklasa 32.20.Z obejmuje:

– produkcję instrumentów strunowych,

– produkcję klawiszowych instrumentów strunowych, włączając pianina automatyczne,

– produkcję klawiszowych organów piszczałkowych, włączając fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe z  wolnym metalowym stroikiem,

– produkcję akordeonów i podobnych instrumentów, włączając harmonijki ustne,

– produkcję instrumentów dętych,

– produkcję perkusyjnych instrumentów muzycznych,

– produkcję instrumentów muzycznych, w których dźwięk jest wytwarzany elektronicznie,

– produkcję pozytywek, szaf grających, katarynek itp.,

– produkcję części i akcesoriów do instrumentów muzycznych, takich jak: metronomy, widełki stroikowe, kamertony, karty, tarcze i walce do mechanicznych instrumentów muzycznych itp.,

– produkcję gwizdków, rogów i pozostałych dętych instrumentów sygnalizacyjnych. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji mikrofonów, wzmacniaczy, głośników, słuchawek i podobnych urządzeń, sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji gramofonów, magnetofonów i podobnych wyrobów, sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji instrumentów muzycznych

– zabawek, sklasyfikowanej w 32.40.Z,

– renowacji organów i pozostałych historycznych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanej w 33.19.Z,

– wydawania nagranych kaset, taśm i płyt, z zarejestrowanym dźwiękiem i obrazem, sklasyfikowanego w 59.20.Z,

– strojenia fortepianów, sklasyfikowanego w 95.29.Z.

kody pkd Podklasa 32.30.Z obejmuje produkcję artykułów sportowych, z wyłączeniem odzieży i obuwia. Podklasa ta obejmuje produkcję artykułów i sprzętu, do uprawiania sportu i gier na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach, wykonanych z dowolnego materiału:

– piłek twardych, miękkich i nadmuchiwanych,

– rakiet, rakietek, kijów golfowych,

– nart, wiązań i kijków do nart,

– butów narciarskich,

– desek surfingowych i nart wodnych,

– sprzętu do wędkarstwa sportowego, włączając siatki do połowów,

– sprzętu myśliwskiego, sprzętu wspinaczkowego itp.,

– skórzanych rękawic sportowych i sportowych kasków ochronnych,

– basenów do pływania i kąpieli itp.,

– łyżew, wrotek itp.,

– łuków i kusz,

– sprzętu gimnastycznego i atletycznego stosowanego w klubach fitness.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji żagli do łodzi, sklasyfikowanej w 13.92.Z,

– produkcji odzieży sportowej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 14.1,

– produkcji wyrobów rymarskich i uprzęży, batów, pejczów i sprzętu do jazdy konnej, sklasyfikowanej w 15.12.Z,

– produkcji obuwia sportowego, sklasyfikowanej w 15.20.Z,

– produkcji broni sportowej i amunicji, sklasyfikowanej w 25.40.Z,

– produkcji odważników stosowanych w podnoszeniu ciężarów, sklasyfikowanej w 25.99.Z,

– produkcji pojazdów sportowych innych niż sanki i tobogany, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 29 i 30,

– produkcji łodzi, sklasyfikowanej w 30.12.Z,

– produkcji stołów bilardowych, sklasyfikowanej w 32.40.Z,

– produkcji zatyczek do uszu i nosa (np. do ochrony przy pływaniu i przed hałasem), sklasyfikowanej w 32.99.Z,

– napraw sprzętu sportowego, sklasyfikowanych w 95.29.Z.

kody pkd Podklasa 32.40.Z obejmuje produkcję gier i zabawek (włączając elektroniczne), zestawów hobbystycznych i pojazdów dziecięcych, z wyłączeniem metalowych rowerów dwu- i trzykołowych. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję lalek, ubranek i akcesoriów dla lalek,

– produkcję ruchomych figurek,

– produkcję zabawek-zwierzątek,

– produkcję instrumentów muzycznych-zabawek,

– produkcję kart do gry,

– produkcję gier planszowych i podobnych,

– produkcję gier elektronicznych: szachów itp.,

– produkcję modeli (o zmniejszonej skali) i podobnych modeli zabawkowych, kolejek elektrycznych, zestawów do montażu takich modeli itp.,

– produkcję automatów do gry we flippera, gier uruchamianych monetą, stołów bilardowych i specjalnych stołów do gier  w kasynach itp.,

– produkcję artykułów dla wesołych miasteczek oraz gier stołowych lub towarzyskich,

– produkcję zabawek na kółkach przeznaczonych do jeżdżenia, włączając rowerki dwu- i trzykołowe z tworzyw sztucznych,

– produkcję układanek (puzzli) itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji konsoli do gier wideo , sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji rowerów, sklasyfikowanej w 30.92.Z,

– produkcji akcesoriów do sztuk magicznych i żartów, sklasyfikowanej w 32.99.Z,

– pisania i publikacji oprogramowania do gier wideo, sklasyfikowanych w 58.21.Z, 62.01.Z.

kody pkd Podklasa 32.50.Z obejmuje produkcję aparatury i mebli laboratoryjnych, instrumentów medycznych (włączając chirurgiczne); produkcję urządzeń i artykułów chirurgicznych, sprzętu i artykułów dentystycznych (włączając wyroby ortodontyczne, protezy dentystyczne) i przyrządów ortopedycznych. Podklasa ta obejmuje także meble medyczne, włączając dentystyczne, posiadające specjalną funkcję, która określa ich przeznaczenie, np. fotele dentystyczne z wbudowaną funkcją hydrauliczną. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję prześcieradeł chirurgicznych, sterylnych chusteczek,

– produkcję dentystycznych wypełniaczy i cementu (z wyłączeniem klejów do protez dentystycznych), produkcję wosku dentystycznego i pozostałych gipsowych preparatów dentystycznych,

– produkcję cementu do rekonstrukcji kości,

– produkcję pieców dentystycznych,

– produkcję laboratoryjnych ultradźwiękowych urządzeń czyszczących,

– produkcję sterylizatorów laboratoryjnych,

– produkcję laboratoryjnych urządzeń filtrujących oraz wirówek laboratoryjnych,

– produkcję mebli medycznych, włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne: stołów operacyjnych, mebli do przeprowadzania badań, łóżek szpitalnych z wyposażeniem mechanicznym, foteli dentystycznych,

– produkcję płytek i śrub do łączenia kości, strzykawek, igieł, cewników, kaniuli itp.,

– produkcję narzędzi dentystycznych, włączając fotele dentystyczne wyposażone w sprzęt dentystyczny,

– produkcję sztucznych zębów, mostków itp., wykonywanych w laboratoriach dentystycznych,

– produkcję urządzeń ortopedycznych i protetycznych,

– produkcję obuwia ortopedycznego,

– produkcje aparatów słuchowych,

– produkcję szklanych oczu,

– produkcję termometrów medycznych,

– produkcję okularów korekcyjnych, okularów słonecznych, soczewek wykonywanych na receptę, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji klejów do protez dentystycznych, sklasyfikowanej w 20.42.Z,

– produkcji impregnowanej waty, opatrunków itp. wyrobów dla celów medycznych, sklasyfikowanej 21.20.Z,

– produkcji aparatury elektromedycznej i elektroterapeutycznej, sklasyfikowanej w 26.60.Z,

– produkcji wózków inwalidzkich, sklasyfikowanej w 30.92.Z,

– działalności optyków, sklasyfikowanej w 47.78.Z

kody pkd Podklasa 32.91.Z obejmuje:

– produkcję mioteł i szczotek (włączając szczotki będące elementami składowymi maszyn), sterowanych mechaniczne ręcznych zamiatarek podłóg, mopów i przyborów do odkurzania wykonanych z piór, pędzli malarskich, poduszek i wałków do malowania, wałków gumowych i pozostałych pędzli, szczotek, zmywaków itp.

– produkcję szczotek do butów i ubrań.

kody pkd Podklasa 32.99.Z obejmuje:

– produkcję wyrobów ochronnych, takich jak:

* ubrania ognioodporne i ochronne,

* pasy bezpieczeństwa dla monterów i inne pasy do celów zawodowych,

* urządzenia ratownicze wykonane z korka,

* kaski ochronne i pozostały sprzęt ochronny do użytku osobistego, z tworzyw sztucznych (np. kaski stosowane przez sportowców),

* kombinezony przeciwpożarowe,

* ochronne nakrycia głowy i inny sprzęt ochronny do użytku osobistego, z metalu,

* zatyczki do uszu i nosa (np. do ochrony podczas pływania i przed hałasem),

* maski gazowe,

– produkcję piór, długopisów i ołówków, dowolnego rodzaju, nawet mechanicznych,

– produkcję wkładów grafitowych do ołówków,

– produkcję datowników, pieczęci lub numeratorów, ręcznych urządzeń do drukowania lub wytłaczania etykiet, drukarek ręcznych, taśm nasączonych tuszem do maszyn do pisania i poduszek do tuszu,

– produkcję globusów,

– produkcję parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, stołków myśliwskich,

– produkcję guzików, zatrzasków, zatrzasków guzikowych, zamków błyskawicznych,

– produkcję zapalniczek do papierosów,

– produkcję artykułów użytku osobistego: fajek, grzebieni, spinek do włosów, spryskiwaczy i rozpylaczy do perfum, termosów i pozostałych naczyń próżniowych do użytku osobistego lub domowego, peruk, sztucznych bród, sztucznych rzęs,

– produkcję rozmaitych artykułów: świec i podobnych artykułów, sztucznych kwiatów, owoców i liści, akcesoriów do sztuk magicznych i żartów, ręcznych sit i przesiewaczy; manekinów krawieckich itp.,

– produkcję trumien, urn itp.,

– produkcję koszy kwiatowych, bukietów, wieńców,

– działalność związaną z wypychaniem zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji knotów, sklasyfikowanej w 13.99.Z,

– produkcji ubrań roboczych i ubiorów służbowych (np. fartuchów laboratoryjnych, kombinezonów roboczych, mundurów), sklasyfikowanej w 14.12.Z,

– produkcji ozdóbek i pamiątek z papieru, sklasyfikowanej w 17.29.Z.


 

kody pkd C.32.1 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

32.11.Z Produkcja monet

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

kody pkd C.32.2 Produkcja instrumentów muzycznych

32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych

kody pkd C.32.3 Produkcja sprzętu sportowego

32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego

kody pkd C.32.4 Produkcja gier i zabawek

32.40.Z Produkcja gier i zabawek

kody pkd C.32.5 Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

kody pkd C.32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd produkcja wyrobów metalowych

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję wyrobów wykonanych w całości z metalu (tj. części, pojemników, konstrukcji) mających zazwyczaj charakter statyczny i nieprzemieszczalny w przeciwieństwie do wyrobów z działów 2630 obejmujących produkcję wyrobów metalowych połączonych lub montowanych (czasami z innymi materiałami), w wyrób bardziej złożony, elektryczny, elektroniczny, optyczny lub zawierający części ruchome,

– produkcję broni i amunicji.

Dział nie obejmuje:

– naprawy i konserwacji specjalistycznej, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 33.1,

– specjalistycznego instalowania objętych niniejszym działem wyrobów gotowych w budynkach (np. kotłów centralnego ogrzewania), sklasyfikowanego w 43.22.Z

kody pkd Podklasa 25.11.Z obejmuje:

– produkcję metalowych szkieletów konstrukcji dla budownictwa i ich części (wieży, masztów, kratownic, mostów itp.),

– produkcję metalowych szkieletów konstrukcyjnych dla przemysłu (szkieletów dla pieców hutniczych, urządzeń dźwigowych i podnośnikowych itp.),

– produkcję prefabrykowanych budynków, głównie z metalu, takich jak: baraki instalowane na miejscu budowy, modułowe elementy pawilonów wystawowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji części dla kotłów okrętowych i energetycznych, sklasyfikowanej w 25.30.Z,

– produkcji gotowych elementów torów kolejowych, sklasyfikowanej w 25.99.Z,

– produkcji sekcji statków, sklasyfikowanej w 30.11.Z

Podklasa 25.12.Z obejmuje:

– produkcję metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, żaluzji, bram,

– produkcję metalowych ścianek działowych mocowanych do podłogi.

Podklasa 25.21.Z nie obejmuje produkcji pieców elektrycznych i podgrzewaczy wody, sklasyfikowanej w 27.51.Z

Podklasa 25.29.Z obejmuje:

– produkcję zbiorników, cystern i podobnych pojemników metalowych, wykorzystywanych do magazynowania i przy produkcji,

– produkcję pojemników metalowych do przechowywania sprężonego lub ciekłego gazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji metalowych beczek, bębnów, puszek, wiader, pudełek i podobnych wyrobów o pojemności mniejszej równiej 300 litrów, sklasyfikowanej w 25.91.Z, 25.92.Z,

– produkcji kontenerów przystosowanych do przewozu środkami transportu, sklasyfikowanej w 29.20.Z

Podklasa 25.30.Z obejmuje:

– produkcję kotłów wytwarzających parę wodną lub inne rodzaje pary,

– produkcję pomocniczych urządzeń do kotłów parowych, takich jak: skraplacze, odzyskiwacze, podgrzewacze, kolektory i zasobniki pary,

– produkcję reaktorów jądrowych, z wyłączeniem separatorów izotopów,

– produkcję części kotłów okrętowych i energetycznych,

– produkcję systemów rurowych ciśnieniowych lub pozostałych systemów rurowych, włączając projekty techniczne i prace konstrukcyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, sklasyfikowanej w 25.21.Z,

– produkcji zespołów turbinowo-kotłowych, sklasyfikowanej w 28.11.Z,

– produkcji maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów, sklasyfikowanej w 28.99.Z

Podklasa 25.40.Z obejmuje:

– produkcję broni ciężkiej (armat, dział ruchomych, wyrzutni rakietowych, wyrzutni torped, ciężkich karabinów maszynowych),

– produkcję broni ręcznej (rewolwerów, strzelb, ręcznych karabinów maszynowych),

– produkcję broni pneumatycznej lub gazowej,

– produkcję amunicji bojowej,

– produkcję broni i amunicji myśliwskiej, sportowej i obronnej,

– produkcję bomb, min, torped i podobnych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji spłonek, detonatorów lub rakiet sygnalizacyjnych, sklasyfikowanej w 20.51.Z,

– produkcji szabli, szpad, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 25.71.Z,

– produkcji opancerzonych pojazdów do transportu pieniędzy i kosztowności, sklasyfikowanej w 29.10.E,

– produkcji statków kosmicznych, sklasyfikowanej w 30.30.Z,

– produkcji czołgów i pozostałych pojazdów bojowych, sklasyfikowanej w 30.40.Z.

Podklasa 25.50.Z obejmuje:

– kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali,

– metalurgię proszków: wykonywanie elementów metalowych bezpośrednio z proszków metali na drodze obróbki termicznej (spiekania) lub pod ciśnieniem.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji proszku metali, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 24.1, 24.2.

kody pkd Grupa 25.6 obejmuje działalności związane z obróbką metalu, takie jak: platerowanie, pokrywanie, grawerowanie, wiercenie, polerowanie, spawanie itp., które są zazwyczaj wykonywane na zlecenie.

kody pkd Podklasa 25.61.Z obejmuje:

– platerowanie, anodowanie i podobną obróbkę metali,

– obróbkę termiczną metali,

– wygładzanie, piaskowanie, bębnowanie, czyszczenie metali,

– barwienie i grawerowanie metalu,

– pokrywanie metali powłokami niemetalicznymi, poprzez: emaliowanie, lakierowanie, pokrywanie tworzywami sztucznymi itp.,

– utwardzanie (hartowanie), polerowanie metali.

Podklasa ta nie obejmuje:

– drukowania bezpośrednio na metalu, sklasyfikowanego w 18.12.Z,

– pokrywania metalami tworzyw sztucznych, sklasyfikowanego w 22.29.Z,

– pokrywania metalami szlachetnymi metali nieszlachetnych i pozostałych metali, sklasyfikowanego w  24.41.Z, 24.42.B, 24.43.Z, 24.44.Z

kody pkd Podklasa 25.62.Z obejmuje:

– wiercenie, toczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie, szlifowanie, przeciąganie, polerowanie, cięcie, ostrzenie, spawanie, nitowanie itp. elementów metalowych,

– wycinanie i pisanie na metalach za pomocą wiązki laserowej.

Podklasa ta nie obejmuje usług grawerowania na poczekaniu, sklasyfikowanych w 95.25.Z.

kody pkd Podklasa 25.71.Z obejmuje:

– produkcję sztućców i wyrobów nożowniczych, takich jak: noże, widelce, łyżki itp.,

– produkcję pozostałych wyrobów nożowniczych, takich jak:

* tasaki i siekiery,

* maszynki i ostrza do golenia,

* nożyczki i maszynki do strzyżenia włosów,

– produkcję szabli, szpad, bagnetów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji garnków, czajników itp. wyrobów, naczyń stołowych (waz, półmisków itp.) oraz wyrobów płaskich (talerzy, spodków), sklasyfikowanej w 25.99.Z,

– produkcji sztućców z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z.

kody pkd Podklasa 25.72.Z obejmuje produkcję kłódek, zamków, kluczy, zawiasów, klamer, okuć i pozostałych podobnych wyrobów do stolarki budowlanej, mebli, pojazdów itp.

kody pkd Podklasa 25.73.Z obejmuje:

– produkcję noży i ostrzy tnących do maszyn lub urządzeń mechanicznych,

– produkcję narzędzi ręcznych, takich jak: kombinerki, śrubokręty itp.,

– produkcję narzędzi ręcznych stosowanych w rolnictwie, innych niż mechaniczne,

– produkcję pił do cięcia i ostrzy do nich, włączając tarcze tnące i łańcuchy,

– produkcję wymiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi ręcznych, nawet z napędem mechanicznym oraz do obrabiarek: wierteł, przebijaków, noży frezarskich itp.,

– produkcję narzędzi kowalskich: kowadeł, palenisk kowalskich itp.,

– produkcję skrzynek formierskich i form, z wyłączeniem wlewnic,

– produkcję narzędzi do pras,

– produkcję imadeł, zacisków.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, sklasyfikowanej w 28.24.Z,

– produkcji wlewnic, sklasyfikowanej w 28.91.Z

kody pkd Podklasa 25.91.Z obejmuje produkcję pojemników metalowych o pojemności <= 300 litrów, takich jak: kubły, wiadra, puszki, kosze, skrzynki. Podklasa ta nie obejmuje produkcji zbiorników i cystern, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 25.2.

kody pkd Podklasa 25.92.Z obejmuje:

– produkcję puszek do produktów żywnościowych, tubek wyciskanych i pudełek o pojemności <= 300 litrów,

– produkcję zamknięć metalowych do opakowań.

kody pkd Podklasa 25.93.Z obejmuje:

– produkcję metalowych lin, taśm plecionych i podobnych wyrobów,

– produkcję metalowych drutów i przewodów nieizolowanych lub kabli i przewodów izolowanych, które nie mogą być stosowane jako przewodniki elektryczności,

– produkcję drutu otulonego i rdzeni elektrod,

– produkcję wyrobów z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, rusztów, siatek, tkanin itp.,

– produkcję elektrod w otulinie do spawania łukiem elektrycznym,

– produkcję gwoździ i pinezek,

– produkcję sprężyn (z wyłączeniem sprężyn do zegarków), takich jak:

* resory piórowe, sprężyny zwojowe, sprężyny skręcane,

* pióra do resorów,

– produkcję łańcuchów, z wyłączeniem łańcuchów napędowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sprężyn do zegarów i zegarków, sklasyfikowanej w 26.52.Z,

– produkcji drutów i kabli do przesyłania prądu elektrycznego, sklasyfikowanej w 27.32.Z,

– produkcji łańcuchów napędowych, sklasyfikowanej w 28.15.Z

kody pkd Podklasa 25.94.Z obejmuje:

– produkcję nitów, podkładek i podobnych wyrobów niegwintowanych,

– produkcję wyrobów gwintowanych: śrub, wkrętów, nakrętek i podobnych wyrobów gwintowanych.

kody pkd Podklasa 25.99.Z obejmuje:

– produkcję metalowych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak:

* naczynia płaskie: talerze, spodki itp.,

* naczynia drążone: garnki, czajniki itp.,

* naczynia stołowe: miski, półmiski itp.,

* rondle, patelnie i pozostałe nieelektryczne wyroby stołowe i kuchenne,

* drobne ręczne przedmioty i akcesoria kuchenne,

* metalowe szczotki do szorowania,

– produkcję elementów budowlanych z cynku: rynien, wanien, umywalek, brodzików i podobnych wyrobów,

– produkcję metalowych wyrobów do użytku biurowego, z wyłączeniem mebli,

– produkcję sejfów, kaset pancernych, drzwi opancerzonych itp.,

– produkcję różnych wyrobów metalowych, takich jak:

* śruby napędowe do statków i łopatek do nich,

* kotwice,

* dzwony,

* gotowe elementy torów kolejowych,

* zatrzaski, sprzączki, haczyki, klamerki,

* drabiny metalowe,

* znaki metalowe, włączając znaki drogowe,

– produkcję worków z folii metalowej,

– produkcję metalowych magnesów stałych,

– produkcję termosów i butelek metalowych,

– produkcję metalowych odznak i insygniów wojskowych,

– produkcję odważników stosowanych w podnoszeniu ciężarów,

– produkcję metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek, grzebieni.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji szabli, mieczy, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 25.71.Z,

– produkcji wózków na zakupy, sklasyfikowanej w 30.99.Z,

– produkcji mebli metalowych, sklasyfikowanej w 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z,

– produkcji wyrobów sportowych, sklasyfikowanej w 32.30.Z,

– produkcji gier i zabawek, sklasyfikowanej w 32.40.Z


 

kody pkd C.25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

kody pkd C.25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

kody pkd C.25.3 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

kody pkd C.25.4 Produkcja broni i amunicji

25.40.Z Produkcja broni i amunicji

kody pkd C.25.5 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

kody pkd C.25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

kody pkd C.25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów

25.73.Z Produkcja narzędzi

kody pkd C.25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

25.91.Z Produkcja pojemników metalowych

25.92.Z Produkcja opakowań z metali

25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

25.94.Z Produkcja złączy i śrub

25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd produkcja wyrobów tekstylnych i tkanin

objaśnienia kody pkd

Dział 13 obejmuje:

– przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,

– produkcję tkanin,

– produkcję dzianin metrażowych,

– produkcję włóknin,

– produkcję pozostałych tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych,

– wykończanie wyrobów tekstylnych i odzieży,

– produkcję pozostałych gotowych wyrobów tekstylnych (np. bielizny pościelowej, koców, dywanów, wyrobów powroźniczych, olinowania itp.), z wyłączeniem odzieży.

Dział ten nie obejmuje:

– uprawy roślin włóknistych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 01,

– produkcji odzieży, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 14,

– produkcji włókien chemicznych, sklasyfikowanej w 20.60.Z

Uwaga: W przypadku, gdy przędza lub tkanina stanowi mieszaninę dwóch lub więcej surowców włókienniczych, należy je klasyfikować tak, jakby składały się całkowicie z tego surowca, który masą przeważa nad dowolnym, pojedynczym surowcem włókienniczym. Natomiast, jeżeli żaden surowiec nie przeważa masą, wtedy wyrób należy klasyfikować tak, jakby całkowicie składał się z tego surowca włókienniczego, który znajduje się na ostatniej pozycji w porządku wymieniania rozpatrywanych surowców.

kody pkd Podklasa 13.10.A obejmuje:

– przygotowywanie włókien: zgrzeblenie, czesanie włókien bawełnianych,

– wytwarzanie przędzy bawełnianej, zarówno w całości z bawełny, jak i z udziałem innych włókien tekstylnych, dla celów dziewiarskich, tkackich itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– czynności związanych z przygotowaniem włókien, wykonywanych w ramach działalności rolniczej, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 01,

– odziarniania bawełny, sklasyfikowanego w 01.63.Z,

– produkcji włókien i pakuł syntetycznych lub sztucznych oraz wytwarzania pojedynczych przędz (włączając przędzę o dużej wytrzymałości i do produkcji dywanów), z włókien syntetycznych lub sztucznych, sklasyfikowanych w 20.60.Z

kody pkd Podklasa 13.10.B obejmuje:

– przygotowanie włókien: pranie, karbonizacja, zgrzeblenie, czesanie wełny,

– wytwarzanie przędzy wełnianej (czesankowej i zgrzebnej), zarówno w całości z wełny, jak i z udziałem innych włókien tekstylnych, dla celów dziewiarskich, tkackich itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– czynności przygotowania włókien, wykonywanych w ramach działalności rolniczej, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 01,

– produkcji włókien i pakuł syntetycznych lub sztucznych oraz wytwarzania pojedynczych przędz (włączając przędzę o dużej wytrzymałości i do produkcji dywanów), z włókien syntetycznych lub sztucznych, sklasyfikowanych w 20.60.Z

kody pkd Podklasa 13.10.C obejmuje:

– wytwarzanie przędzy z włókien chemicznych (sztucznych, syntetycznych) ciągłych dla celów dziewiarskich, tkackich itp.,

– wytwarzanie przędzy z odcinkowych włókien sztucznych, syntetycznych jak i z udziałem innych włókien tekstylnych dla celów dziewiarskich, tkackich itp.,

– teksturowanie, skręcanie, oplatanie, oprzędzanie, sczepianie pneumatyczne, łączenie i nitkowanie przędzy  z włókien sztucznych lub syntetycznych, jak i z udziałem innych włókien tekstylnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji włókien i pakuł syntetycznych lub sztucznych oraz wytwarzania pojedynczych przędz (włączając przędzę o dużej wytrzymałości i do produkcji dywanów) z włókien syntetycznych lub sztucznych, sklasyfikowanych w 20.60.Z,

– produkcji włókien szklanych, sklasyfikowanej w 23.14.Z

Podklasa 13.10.D obejmuje:

– wydobywanie włókna ze słomy lnianej lub konopnej (tzn. międlenie, a następnie trzepanie lnu lub konopi),

– wytwarzanie przędzy lnianej, konopnej jak i przędzy z udziałem innych włókien tekstylnych, dla celów dziewiarskich, tkackich itp.,

– przygotowywanie i przędzenie pozostałych włókien tekstylnych, takich jak juta i pozostałe włókna,

– rozwijanie, płukanie i skręcanie jedwabiu,

– zgrzeblenie i czesanie odpadów z jedwabiu,

– wytwarzanie przędzy z jedwabiu oraz z udziałem innych włókien tekstylnych, dla celów dziewiarskich, tkackich itp.,

– produkcję nici do szycia z różnych surowców i ich mieszanek,

– produkcję przędzy papierowej,

– produkcję przędzy z włókien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– czynności związanych z przygotowaniem włókien, wykonywanych w ramach działalności rolniczej, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 01,

– roszenia roślin włóknistych (juta, len, kokos itp.), sklasyfikowanego w 01.16.Z,

– produkcji włókien i pakuł syntetycznych lub sztucznych oraz wytwarzania pojedynczych przędz (włączając przędzę o dużej wytrzymałości i do produkcji dywanów), z włókien syntetycznych lub sztucznych, sklasyfikowanych w 20.60.Z,

– produkcji włókien szklanych, sklasyfikowanej w 23.14.Z

kody pkd Podklasa 13.20.A obejmuje:

– produkcję tkanin bawełnianych, zarówno w całości z bawełny, jak i z udziałem innych włókien tekstylnych,

– produkcję tkanin z kordonku, tkanin niestrzyżonych na ręczniki, gazy itp.,

– produkcję tkanin z długim włosem przeznaczonych do produkcji imitacji skór futerkowych. Podklasa ta nie obejmuje: – produkcji dzianin metrażowych, sklasyfikowanej w 13.91.Z,

– produkcji tekstylnych pokryć podłogowych, sklasyfikowanej w 13.93.Z,

– produkcji taśm, sklasyfikowanej w 13.96.Z,

– produkcji materiałów nietkanych i filców, sklasyfikowanej w 13.99.Z.

kody pkd Podklasa 13.20.B obejmuje produkcję tkanin wełnianych (zgrzebnych, czesankowych), zarówno w całości z wełny, jak i z udziałem innych włókien tekstylnych. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji dzianin metrażowych, sklasyfikowanej w 13.91.Z,

– produkcji tekstylnych pokryć podłogowych, sklasyfikowanej w 13.93.Z,

– produkcji taśm, sklasyfikowanej w 13.96.Z,

– produkcji materiałów nietkanych i filców, sklasyfikowanej w 13.99.Z

kody pkd Podklasa 13.20.C obejmuje produkcję tkanin z włókien sztucznych i/lub syntetycznych oraz z udziałem innych włókien tekstylnych. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji dzianin metrażowych, sklasyfikowanej w 13.91.Z,

– produkcji tekstylnych pokryć podłogowych, sklasyfikowanej w 13.93.Z,

– produkcji taśm, sklasyfikowanej w 13.96.Z,

– produkcji materiałów nietkanych i filców, sklasyfikowanej w 13.99.Z

kody pkd Podklasa 13.20.D obejmuje:

– produkcję tkanin lnianych, konopnych, zarówno w całości z lnu, konopi jak i z udziałem innych włókien tekstylnych,

– produkcję tkanin z juty i pozostałych włókien łykowych oraz tkanin specjalnych,

– produkcję tkanin zarówno z jedwabiu, jak i z udziałem innych włókien tekstylnych,

– produkcję tkanin polipropylenowych,

– produkcję tkanin z włókien szklanych,

– produkcję tkanin z pozostałych włókien tekstylnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji dzianin metrażowych, sklasyfikowanej w 13.91.Z,

– produkcji tekstylnych pokryć podłogowych, sklasyfikowanej w 13.93.Z,

– produkcji taśm, sklasyfikowanej w 13.96.Z,

– produkcji materiałów nietkanych i filców, sklasyfikowanej w 13.99.Z

kody pkd Podklasa 13.30.Z Podklasa ta obejmuje wykończanie wyrobów tekstylnych i odzieży, np. bielenie, barwienie, apreturowanie i podobne czynności. Podklasa ta obejmuje:

– bielenie, barwienie włókien, przędzy, tkanin, pozostałych wyrobów tekstylnych i odzieży,

– apreturowanie, klejenie, suszenie, parowanie, dekatyzowanie, reperowanie sanforyzowanie, merceryzowanie wyrobów tekstylnych i odzieży,

– plisowanie wyrobów tekstylnych i podobne czynności,

– impregnowanie, powlekanie, laminowanie odzieży,

– sitodruk wykonywany na wyrobach tekstylnych i odzieży.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji tkanin impregnowanych, powlekanych lub laminowanych gumą, gdy guma stanowi podstawowy składnik, sklasyfikowanej w 22.19.Z.

Uwaga: Przez wyroby włókiennicze rozumiemy wyroby tekstylne i odzież.

kody pkd Grupa 13.9 obejmuje produkcję gotowych wyrobów tekstylnych (np. bielizny pościelowej, koców, dywanów, olinowania itp.), z wyłączeniem odzieży

kody pkd Podklasa 13.91.Z obejmuje:

– produkcję dzianin metrażowych, takich jak:

* dzianiny z włosem i aksamitne,

* siatki i zasłony okienne dziane na maszynach typu Raschel lub podobnych,

* pozostałe dzianiny metrażowe,

– produkcję dzianin z długim włosem przeznaczonych do produkcji imitacji skór futerkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji materiałów ażurowych i firan okiennych typu koronkowego, produkowanych na maszynach typu Raschel lub podobnych, sklasyfikowanej w 13.99.Z,

– produkcji odzieży dzianej, sklasyfikowanej w 14.39.Z

kody pkd Podklasa 13.92.Z obejmuje:

– produkcję gotowych wyrobów tekstylnych (włączając dziane), takich jak:

* koce, włączając pledy podróżne,

* bielizna pościelowa, stołowa, toaletowa, kuchenna,

* kołdry, narzuty pikowane, jaśki, pufy, poduszki, śpiwory itp.,

– produkcję gotowych wyrobów wyposażeniowych, takich jak:

* zasłony, baldachimy, rolety, narzuty inne niż pikowane, kapy, pokrowce na meble lub maszyny i urządzenia itp.,

* plandeki, namioty, wyposażenie kempingowe, żagle, markizy przeciwsłoneczne, zewnętrzne pokrowce na samochody, maszyny lub meble itp.,

* flagi, sztandary, chorągwie itp.,

* ścierki do kurzu, zmywaki i podobne artykuły, ratunkowe wyroby tekstylne, spadochrony itp., – produkcję tekstylnych części koców elektrycznych,

– produkcję ręcznie tkanych kilimów, gobelinów itp.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji wyrobów tekstylnych do zastosowań technicznych, sklasyfikowanej w 13.96.Z

kody pkd Podklasa 13.93.Z obejmuje:

– produkcję tekstylnych pokryć podłogowych, takich jak: dywany, chodniki, maty, płyty dywanowe z materiałów tekstylnych,

– produkcję filcowych pokryć podłogowych wykonywanych na krosnach igłowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji dywaników, wycieraczek i mat podłogowych z materiałów roślinnych, sklasyfikowanej w 16.29.Z,  

– produkcji pokryć podłogowych z korka, sklasyfikowanej w 16.29.Z,

– produkcji sprężystych pokryć podłogowych, takich jak: płytki winylowe, linoleum itp., sklasyfikowanej w 22.23.Z.

kody pkd Podklasa 13.94.Z obejmuje:

– produkcję szpagatów, wyrobów powroźniczych, lin i sznurów z włókien, taśm tekstylnych i podobnych materiałów impregnowanych lub nieimpregnowanych, pokrywanych lub oplatanych gumą lub tworzywem sztucznym,

– produkcję wiązanych sieci ze szpagatów, powrozów lub lin,

– produkcję wyrobów z lin i sieci: sieci rybackich, odbijaczy dla statków, wyładunkowych odbojników i amortyzatorów, zawiesi, lin i sznurów zaopatrzonych w metalowe pierścienie itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji siatek na włosy, sklasyfikowanej w 14.19.Z,

– produkcji lin drucianych, sklasyfikowanej w 25.93.Z,

– produkcji siatek dla wędkarstwa sportowego, sklasyfikowanej w 32.30.Z.

kody pkd Podklasa 13.95.Z obejmuje produkcję włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, gdzie indziej niesklasyfikowaną w odpowiednich podklasach działów 13 lub 14, obejmującą wiele czynności, procesów i odnoszącą się do wielu różnorodnych wyrobów.

kody pkd Podklasa 13.96.Z obejmuje:

– produkcję taśm, włączając taśmy złożone z osnowy bez wątku, wykonane przy użyciu środków klejących,

– produkcję wyrobów tekstylnych impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych tworzywem sztucznym,

– produkcję przędzy metalizowanej lub plecionej z drutem, nici gumowanych i lin pokrytych tkaniną, przędzy lub taśm pokrytych, impregnowanych, powlekanych lub oplecionych gumą lub tworzywem sztucznym,

– produkcję tkanin kordowych, oponowych o wysokiej wytrzymałości sztucznej przędzy,

– produkcję koszulek izolacyjnych do kabli, przewodów rurowych, pasów napędowych, taśm przenośnikowych (wzmacnianych lub nie, metalem lub innym materiałem), gazy młynarskiej, tkanin filtracyjnych,

– produkcję tekstylnych dodatków samochodowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji pasów napędowych lub taśm przenośnikowych z tkaniny, przędzy lub kordu, impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych kauczukiem, gdzie kauczuk stanowi podstawowy składnik, sklasyfikowanej w 22.19.Z,

– produkcji płyt lub arkuszy z gumy porowatej lub tworzyw sztucznych w połączeniu z wyrobami tekstylnymi, tylko w celu ich wzmocnienia, sklasyfikowanej w 22.19.Z, 22.21.Z,

– produkcji tkanin z wplecionym drutem metalowym, sklasyfikowanej w 25.93.Z

kody pkd Podklasa 13.99.Z obejmuje:

– produkcję metek, emblematów, naszywek itp.,

– produkcję ozdób: wstążek, tasiemek, pomponów itp.,

– produkcję filcu,

– produkcję tiulów i innych wyrobów ażurowych wykończonych koronką lub innymi motywami ozdobnymi haftowanymi lub wyszywanymi,

– produkcję pozostałych wyrobów tekstylnych oraz wyrobów impregnowanych i powlekanych: kalki technicznej, płótna zagruntowanego malarskiego, płótna klejonego i podobnych usztywnionych wyrobów tekstylnych, materiałów tekstylnych powlekanych gumą lub substancjami zawierającymi skrobię,

– produkcję różnych wyrobów tekstylnych: knotów, siatek żarowych do lamp gazowych i rurowych siatek do palników gazowych,

– produkcję taśmy tekstylnej samoprzylepnej, – produkcję tekstylnych sznurowadeł do butów, – produkcję puszków do pudru.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji filcowych pokryć podłogowych wykonywanych na krosnach igłowych, sklasyfikowanej w 13.93.Z,

– produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z niej, podpasek higienicznych, tamponów itp., sklasyfikowanej w 17.22.Z.


 

kody pkd C.13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej

13.10.B Produkcja przędzy wełnianej

13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych

13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici

kody pkd C.13.2 Produkcja tkanin

13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych

13.20.B Produkcja tkanin wełnianych

13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych

13.20.D Produkcja pozostałych tkanin

kody pkd C.13.3 Wykończanie wyrobów włókienniczych

13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

kody pkd C.13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych

13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

13.93.Z Produkcja dywanów i chodników

13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd produkcja wyrobów tytoniowych

objaśnienia kody pkd

kody pkd Podklasa 12.00.Z obejmuje:

– wstępne przetwarzanie surowca tytoniowego, tzn. przygotowanie do dalszego przerobu przez producentów  wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego, polegające w szczególności na odżyłowaniu, cięciu, nasączaniu lub dosuszaniu blaszki liściowej,

– produkcję wyrobów tytoniowych i wyrobów będących substytutami tytoniu: papierosów, tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów, cygar, tytoniu fajkowego, tytoniu do żucia, tabaki,

– produkcję tytoniu „homogenizowanego” lub „odtworzonego”.

Podklasa ta nie obejmuje:

– uprawy tytoniu, sklasyfikowanej w 01.15.Z,

– suszenia liści tytoniu, sklasyfikowanego w 01.63.Z


 

kody pkd C.12.0 Produkcja wyrobów tytoniowych

12.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych