kody pkd handel detaliczny

objaśnienia kody pkd

Handel detaliczny najpierw sklasyfikowany jest według miejsca sprzedaży (sprzedaż w sklepie: odpowiednie podklasy grup 47.1 do 47.7; sprzedaż poza siecią sklepową: odpowiednie podklasy grup 47.8 i 47.9). Handel detaliczny prowadzony w sklepach został podzielony na sprzedaż detaliczną artykułów nowych w sklepach niewyspecjalizowanych (odpowiednie podklasy grupy 47.1) i wyspecjalizowanych  (odpowiednie podklasy grup 47.2 do 47.7) i oraz sprzedaż detaliczną artykułów używanych w sklepach wyspecjalizowanych (podklasa 47.79.Z). W ramach sprzedaży detalicznej prowadzonej w sklepach wyspecjalizowanych dokonano podziału według rodzaju sprzedawanych towarów. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową została podzielona według miejsca sprzedaży, np.: sprzedaż prowadzona na straganach i targowiskach (odpowiednie podklasy grupy 47.8) oraz pozostała sprzedaż detaliczna, np. sprzedaż korespondencyjna, handel obwoźny, automaty sprzedające itp. (odpowiednie podklasy grupy 47.9). Handel detaliczny obejmuje sprzedaż towarów zwanych towarami konsumpcyjnymi lub detalicznymi. Natomiast sprzedaż dóbr, takich jak: ziarna zbóż, rudy, maszyny przemysłowe itp. jest wyłączona z tego działu.

Dział ten obejmuje:

– odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej, na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, spółdzielnie konsumenckie, domy aukcyjne, Internet itp.,

– jednostki zaangażowane głównie w sprzedaż na rzecz ludności, takich towarów jak: komputery, materiały piśmienne, farba lub tarcica, pomimo, że towary te przeznaczone są nie tylko do użytku osobistego lub dla potrzeb gospodarstw domowych,

– wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem, ale nie zmieniających podstawowego charakteru towaru, np.: sortowanie, rozdzielanie, mieszanie i pakowanie,

– sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych.

Dział ten nie obejmuje:

– sprzedaży produktów rolnych przez rolników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 01,

– produkcji wyrobów i ich sprzedaży, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 10-32,

– sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i ich części, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 45,

– handlu ziarnami zbóż, rudami, ropą naftową, chemikaliami przemysłowymi, stalą i żeliwem oraz maszynami i urządzeniami przemysłowymi, sklasyfikowanego w  odpowiednich podklasach działu 46,

– sprzedaży żywności i napojów do konsumpcji na miejscu i sprzedaży żywności na wynos, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 56,

– wynajmu i wypożyczania dla ludności artykułów przeznaczonych do użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 77.2.

kody pkd Podklasa 47.11.Z obejmuje sprzedaż detaliczną różnego rodzaju towarów, wśród których przeważa żywność, napoje i wyroby tytoniowe. Poza sprzedażą ww. artykułów jako głównej działalności handlowej, prowadzi się także sprzedaż innych towarów, takich jak: odzież, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły metalowe, kosmetyki itp.

kody pkd Podklasa 47.19.Z obejmuje:

– sprzedaż detaliczną różnego rodzaju towarów, wśród których żywność, napoje i wyroby tytoniowe nie zajmują dominującej pozycji,

– działalność domów towarowych prowadzących sprzedaż towarów, takich jak: odzież, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły metalowe, kosmetyki, biżuteria, zabawki, artykuły sportowe itp.

kody pkd Podklasa 47.21.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– świeżych owoców i warzyw,

– przygotowanych lub zakonserwowanych owoców i warzyw.

kody pkd Podklasa 47.22.Z obejmuje sprzedaż detaliczną mięsa i wyrobów z mięsa, włączając drób.

kody pkd Podklasa 47.23.Z ta obejmuje sprzedaż detaliczną ryb i innych owoców morza oraz otrzymywanych z nich wyrobów.

kody pkd Podklasa 47.25.Z ta obejmuje sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych i bezalkoholowych bez ich  konsumpcji na miejscu.

kody pkd Podklasa 47.29.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– wyrobów mleczarskich i jaj,

– pozostałych artykułów żywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

kody pkd Podklasa 47.30.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– paliwa do pojazdów silnikowych,

– smarów i płynów chłodzących dla pojazdów silnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej paliw, sklasyfikowanej w 46.71.Z,

– sprzedaży detalicznej skroplonego gazu ziemnego do gotowania albo ogrzewania, sklasyfikowanej w 47.78.Z.

kody pkd Podklasa 47.41.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– komputerów,

– urządzeń peryferyjnych,

– konsoli do gier wideo,

– oprogramowania standardowego, włącznie z grami wideo.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej czystych taśm i dyskietek, sklasyfikowanej w 47.63.Z.

kody pkd Podklasa 47.43.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– sprzętu radiowo-telewizyjnego,

– sprzętu audiowizualnego,

– odtwarzaczy i nagrywarek CD i DVD itp.

kody pkd Podklasa 47.51.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– tkanin,

– przędzy dla celów dziewiarskich,

– przędzy do produkcji dywanów, kilimów, gobelinów lub haftów,

– wyrobów tekstylnych,

– wyrobów pasmanteryjnych, igieł, nici do szycia itp.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej odzieży, sklasyfikowanej w 47.71.Z.

kody pkd Podklasa 47.52.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– drobnych wyrobów metalowych,

– farb, lakierów i werniksu,

– szkła płaskiego,

– pozostałych materiałów budowlanych, takich jak: cegły, drewno, sprzęt sanitarny itp.,

– płytek podłogowych z korka, – okien i drzwi, – artykułów i sprzętu dla majsterkowiczów,

– kosiarek do trawy, niezależnie od rodzaju napędu,

– saun.

kody pkd Podklasa 47.53.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– dywanów i chodników,     

– sprzedaży detalicznej dywanów i pledów

– zasłon i firanek,

– pokryć ściennych i podłogowych.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej płytek podłogowych z korka, sklasyfikowanej w 47.52.Z.

kody pkd Podklasa 47.54.Z nie obejmuje sprzedaży detalicznej sprzętu audiowizualnego, sklasyfikowanej w 47.43.Z.

kody pkd Podklasa 47.59.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– mebli,

– wyrobów oświetleniowych,

– artykułów gospodarstwa domowego: naczyń, sztućców, wyrobów ze szkła, porcelany i ceramiki,

– wyrobów z drewna, korka i wikliny,

– urządzeń domowych innych niż elektryczne,

– instrumentów muzycznych i nut,

– systemów bezpieczeństwa, takich jak: urządzenia zamykające, sejfy i skarbce, z wyłączeniem instalacji i konserwacji,

– artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej antyków, sklasyfikowanej w 47.79.Z.

kody pkd Podklasa 47.61.Z nie obejmuje sprzedaży detalicznej książek używanych lub antykwarycznych, sklasyfikowanej w 47.79.Z.

kody pkd Podklasa 47.62.Z obejmuje sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych, takich jak: pióra, ołówki, papier itp.

kody pkd Podklasa 47.63.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– nagrań muzycznych, taśm wideo i audio, płyt CD i DVD,

– czystych taśm, płyt i dyskietek.

kody pkd Podklasa 47.64.Z obejmuje sprzedaż detaliczną artykułów sportowych, sprzętu wędkarskiego, artykułów turystycznych, łódek i rowerów.

kody pkd Podklasa 47.65.Z obejmuje sprzedaż detaliczną gier i zabawek, wykonanych z dowolnych materiałów. Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży detalicznej konsoli do gier wideo, sklasyfikowanej w 47.41.Z,

– sprzedaży detalicznej oprogramowania standardowego, włączając gry wideo, sklasyfikowanej w 47.41.Z.

kody pkd Grupa 47.7 obejmuje:

– sprzedaż detaliczną określonych towarów, które nie zostały zaliczone do żadnej z poprzednich podklas, takich jak: odzież, obuwie i artykuły skórzane, wyroby farmaceutyczne i medyczne, zegarki, zegary, pamiątki, materiały do czyszczenia, broń, kwiaty, zwierzęta domowe i inne, prowadzoną w sklepach wyspecjalizowanych,

– sprzedaż detaliczną artykułów używanych, prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.

kody pkd Podklasa 47.71.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– wyrobów odzieżowych, w tym bielizny,

– wyrobów futrzarskich,

– dodatków odzieżowych, takich jak: rękawiczki, krawaty, szelki itp.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, sklasyfikowanej w 47.51.Z.

kody pkd Podklasa 47.72.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– obuwia,

– artykułów ze skóry,

– przyborów podróżnych ze skóry i jej substytutów.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej artykułów sportowych (włączając specjalistyczne obuwie sportowe, np. buty narciarskie), sklasyfikowanej w 47.64.Z.

kody pkd Podklasa 47.73.Z obejmuje sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, w tym w aptekach.

kody pkd Podklasa 47.75.Z obejmuje także sprzedaż detaliczną perfum.

kody pkd Podklasa 47.78.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego,

– pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych,

– realizowaną przez handlowe galerie artystyczne,

– oleju opałowego, gazu w butlach, węgla i drewna dla potrzeb gospodarstwa domowego,

– broni i amunicji,

– znaczków i monet,

– produktów innych niż żywnościowe, gdzie indziej niesklasyfikowaną

– działalność optyków.

Podklasa 47.79.Z obejmuje sprzedaż detaliczną:

– używanych książek,

– pozostałych artykułów używanych,

– antyków,

– prowadzoną przez domy aukcyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży detalicznej używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej na aukcjach internetowych, sklasyfikowanej w 47.91.Z,

– działalności domów aukcyjnych, prowadzonej poza siecią sklepową i zajmującej się sprzedażą detaliczną, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

– działalności lombardów, sklasyfikowanej w 64.92.Z.

kody pkd Grupa 47.8 obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych nowych lub używanych towarów prowadzoną zazwyczaj na straganach umiejscowionych wzdłuż dróg publicznych lub wyznaczonych targowiskach.

kody pkd Podklasa 47.81.Z nie obejmuje sprzedaży detalicznej gotowej żywności przeznaczonej do bezpośredniej konsumpcji (sprzedaż obwoźna), sklasyfikowanej w 56.10.B.

kody pkd Podklasa 47.89.Z obejmuje sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach pozostałych wyrobów, takich jak:

– dywany i chodniki,

– książki,

– gry i zabawki,

– urządzenia domowe i elektroniczne powszechnego użytku,

– nagrania muzyczne i nagrania wideo.

kody pkd Podklasa 47.91.Z Klient dokonuje wyboru towaru w oparciu o ogłoszenia, katalogi, informacje dostarczone na stronie internetowej, modele albo inny środek reklamy i składa swoje zamówienie za pośrednictwem poczty, telefonu lub przez Internet (zwykle poprzez specjalne środki zapewnione w ramach takiej strony internetowej). Nabyte towary mogą być albo bezpośrednio ściągnięte z Internetu lub fizycznie dostarczone do klienta. Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

– dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego,

– dowolnego produktu przez Internet,

– bezpośrednią przez telewizję, radio i telefon,

– prowadzoną na aukcjach internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży detalicznej pojazdów samochodowych oraz części i akcesoriów do pojazdów samochodowych poprzez Internet, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 45.1, 45.3,

– sprzedaży detalicznej motocykli oraz części i akcesoriów do motocykli poprzez Internet, sklasyfikowanej w 45.40.Z.

kody pkd Podklasa 47.99.Z obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych towarów w dowolny sposób, która nie została zaliczona do żadnej z poprzednich podklas:

– sprzedaż bezpośrednią lub przez domokrążców,

– z automatów sprzedających itp.,

– sprzedaż paliw (oleju opałowego, drewna opałowego) bezpośrednio dostarczanych do klientów,

– działalność domów aukcyjnych, prowadzoną poza siecią sklepową zajmującą się sprzedażą detaliczną, – sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych poza siecią sklepową.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej prowadzonej na aukcjach internetowych, sklasyfikowanych w 47.91.Z.


kody pkd G.47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.11.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

kody pkd G.47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.21.Z  Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.22.Z  Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.23.Z  Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z  Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.25.Z  Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.26.Z  Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kody pkd G.47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.30.Z  Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

kody pkd G.47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z  Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z  Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z  Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kody pkd G.47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z  Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z  Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z  Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kody pkd G.47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z  Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z  Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z  Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z  Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kody pkd G.47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z  Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z  Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.73.Z  Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.74.Z  Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z  Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.76.Z  Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z  Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kody pkd G.47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

47.81.Z  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z  Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

kody pkd G.47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

kody pkd handel hurt detal samochody

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje:

– sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą przetwarzania) wszystkich rodzajów towarów,

– świadczenie usług związanych ze sprzedażą towarów

– naprawy pojazdów samochodowych i motocykli.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna są końcowymi etapami dystrybucji towarów. Sprzedaż bez przetwarzania obejmuje czynności podstawowe (lub manipulacyjne) związane z handlem, np. sortowanie, klasyfikowanie, składanie wyrobów, mieszanie (łączenie) wyrobów (np. wina lub piasku), butelkowanie (poprzedzone lub nie myciem butelek), pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów w celu dystrybucji w mniejszych partiach, przechowywanie (nawet mrożonych lub chłodzonych) wyrobów, czyszczenie i suszenie produktów rolnych, przycinanie płyt pilśniowych z włókien drzewnych lub arkuszy metalowych, traktowane jako działalność drugorzędna.

kody pkd Dział 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych obejmuje wszystkie rodzaje działalności związane ze sprzedażą i naprawą pojazdów samochodowych i motocykli.

kody pkd Dział 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami obejmuje odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych towarów sprzedawcom detalicznym, użytkownikom przemysłowym, handlowym, profesjonalnym, korporacjom, instytucjom lub innym hurtownikom; agentom i pośrednikom prowadzącym działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży, przy czym mogą to być osoby lub jednostki prowadzące działalność, np.: hurtownicy, pośrednicy, maklerzy, dystrybutorzy towarów przemysłowych, eksporterzy, importerzy, spółdzielnie handlowe oraz oddziały i biura sprzedaży (z wyłączeniem  sklepów detalicznych) utrzymywane przez jednostki produkcyjne lub wydobywcze, w celu sprzedaży ich towarów, ale nieumiejscowione na terenach ich zakładów lub kopalni. Dział ten obejmuje także działalność maklerów, sprzedawców komisowych i agentów, akwizytorów oraz organizacje spółdzielcze i inne organizacje handlowe zaangażowane w handel produktami gospodarki rolnej. Obejmuje również wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem hurtowym, takich jak: montowanie, sortowanie i klasyfikowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie buforowe, przepakowywanie i butelkowanie, redystrybucję w mniejsze partie, np. wyrobów farmaceutycznych; przechowywanie, chłodzenie, dostarczanie i instalowanie towarów na własny rachunek, promowanie sprzedaży i projektowanie etykiet. Większość hurtowników jest prawnymi właścicielami sprzedawanych towarów, ale niektórzy działają jako agenci komisowi lub prowadzą sprzedaż na zlecenie.

kody pkd Dział 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi obejmuje odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej, na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, spółdzielnie konsumenckie, domy aukcyjne itp. Rozróżnienie pomiędzy działem 46 a działem 47 określone jest przez rodzaj dominującego klienta.


 

kody pkd G.45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych

kody pkd G.46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

kody pkd G.47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

kody pkd handel samochody

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych,

– naprawy i konserwację pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

– sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

– działalność agentów komisowych zaangażowanych w sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych,

– hurtową sprzedaż aukcyjną pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

– hurtową sprzedaż pojazdów samochodowych za pośrednictwem Internetu,

– mycie, polerowanie pojazdów samochodowych włączając motocykle itp.

Dział ten nie obejmuje sprzedaży detalicznej paliwa silnikowego, produktów smarowych i chłodniczych, sklasyfikowanej w 47.30.Z.

kody pkd Podklasa 45.11.Z obejmuje:

– sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych: samochodów osobowych, włączając wyspecjalizowane samochody takie jak: ambulanse i mikrobusy itp. (<= 3,5 t.),

– sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów terenowych (<= 3,5 t.).

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.3.

kody pkd Podklasa 45.19.Z obejmuje:

– sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych:

* samochodów ciężarowych, przyczep i naczep,

* samochodów kempingowych, przyczep turystycznych i pozostałych pojazdów turystycznych,

– sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów terenowych (> 3,5 t).

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.3.

kody pkd Podklasa 45.20.Z obejmuje:

– naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), takie jak: naprawy mechaniczne, naprawy elektryczne, naprawy elektronicznych systemów wtryskowych, przeglądy, naprawy nadwozia, naprawy części, mycie, polerowanie itp., lakierowanie i malowanie, naprawy szyb i okien, naprawy siedzeń samochodowych,

– naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana,

– wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

– instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje:

– bieżnikowania i regeneracji opon, sklasyfikowanego w 22.11.Z,

– konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z,

– wykonywania badań silników, pojazdów samochodowych itp., sklasyfikowanego w 71.20.B.

kody pkd Podklasa 45.32.Z nie obejmuje sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, sklasyfikowanej w 47.30.Z.

Podklasa 45.40.Z obejmuje:

– sprzedaż hurtową i detaliczną motocykli, włączając motorowery,

– sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do motocykli, włączając sprzedaż komisową i wysyłkową,

– naprawę i konserwację motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z


 

kody pkd G.45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.11.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

kody pkd G.45.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

kody pkd G.45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

kody pkd G.45.4 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja  oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

45.40.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja  oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

kody pkd sprzedaz hurtowa

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje handel hurtowy towarami krajowym oraz towarami pochodzącymi z importu i eksportu, prowadzony na rachunek własny lub na zlecenie. Dział ten obejmuje:

– odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych towarów sprzedawcom detalicznym, przedsiębiorstwom, firmom i instytucjom; innym hurtownikom, agentom i pośrednikom prowadzącym działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży. Mogą to być osoby lub jednostki prowadzące działalność, np.: hurtownicy, pośrednicy, maklerzy, dystrybutorzy towarów przemysłowych, eksporterzy, importerzy, spółdzielnie handlowe oraz oddziały i biura sprzedaży (z wyłączeniem sklepów detalicznych) utrzymywane przez jednostki produkcyjne lub wydobywcze, w celu sprzedaży ich towarów, ale nieumiejscowione na terenach ich zakładów lub kopalni,

– działalność maklerów, sprzedawców komisowych i agentów, monterów, organizacji kupieckich i spółdzielczych zajmujących się handlem produktami gospodarki rolnej,

– wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem hurtowym, takich jak: montowanie, sortowanie i klasyfikowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie buforowe, przepakowywanie i butelkowanie, redystrybucję w mniejsze partie, przechowywanie, chłodzenie, dostarczanie i instalowanie towarów na własny rachunek, promowanie sprzedaży i projektowanie etykiet.

Dział ten nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, przyczep kempingowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 45.1 i 45.4,

– sprzedaży hurtowej akcesoriów samochodowych oraz do motocykli, sklasyfikowanej w 45.31.Z, 45.40.Z,

– wynajmu i dzierżawy, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 77,

– pakowania towarów stałych i butelkowania towarów płynnych (włącznie z mieszaniem i filtrowaniem dla stron trzecich), sklasyfikowanego w 82.92.Z.

Grupa 46.1 obejmuje:

– działalność agentów komisowych, maklerów i innych sprzedawców hurtowych, którzy działają na rachunek innych jednostek,

– działalność polegającą na organizowaniu wspólnych spotkań sprzedawców i nabywców lub realizowaniu transakcji handlowych w imieniu innych zleceniodawców, także za pośrednictwem Internetu,

– działalność w zakresie handlu hurtowego realizowana przez domy aukcyjne oraz Internet.

kody pkd Podklasa 46.11.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 46.12.Z obejmuje działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, włączając nawozy sztuczne. Podklasa ta nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 46.13.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 46.14.Z obejmuje działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, włączając maszyny biurowe i komputery, wyposażenia przemysłowego oraz sprzedażą statków i samolotów. Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów komisowych zajmujących się sprzedażą pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,

– sprzedaży aukcyjnej pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 46.15.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 46.16.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Podklasa 46.17.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Podklasa 46.18.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

– działalności agentów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 66.22.Z,

– działalności agentów w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanej w 68.31.Z.

kody pkd Podklasa 46.19.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 46.21.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– zboża i nasion,

– owoców oleistych,

– nieprzetworzonego tytoniu,

– pasz dla zwierząt oraz surowych produktów rolniczych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 46.76.Z.

kody pkd Podklasa 46.22.Z obejmuje także sprzedaż hurtową cebulek kwiatów i roślin.

kody pkd Podklasa 46.31.Z ta obejmuje sprzedaż hurtową:

– świeżych owoców i warzyw,

– zakonserwowanych owoców i warzyw.

kody pkd Podklasa 46.33.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– mleka i wyrobów mleczarskich,

– jaj i wyrobów z jaj,

– jadalnych olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

kody pkd Podklasa 46.34.A ta obejmuje także zakup win luzem i ich butelkowanie, bez przetworzenia. Podklasa ta nie obejmuje mieszania wina lub alkoholu destylowanego, sklasyfikowanego w 11.01.Z, 11.02.Z.

kody pkd Podklasa 46.38.Z obejmuje także sprzedaż hurtową karmy dla zwierząt domowych.

kody pkd Podklasa 46.41.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– przędzy,

– tkanin,

– firanek, zasłon, pościeli oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych,

– pasmanterii, igieł, nici do szycia itp.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 46.76.Z.

kody pkd Podklasa 46.42.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– odzieży, włączając odzież ochronną i roboczą oraz ubrania sportowe,

– wyrobów pończoszniczych,

– dodatków odzieżowych takich jak rękawiczki, krawaty i szelki,

– obuwia,

– artykułów futrzarskich,

– parasoli.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej biżuterii, sklasyfikowanej w 46.48.Z,

– sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych, sklasyfikowanej w 46.49.Z,

– sprzedaży hurtowej specjalistycznego obuwia sportowego takiego jak buty narciarskie, sklasyfikowanej w 46.49.Z.

kody pkd Podklasa 46.43.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– elektrycznych urządzeń użytku domowego,

– sprzętu radiowo-telewizyjnego,

– artykułów fotograficznych i optycznych,

– elektrycznych urządzeń grzewczych,

– nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej czystych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,

– sprzedaży hurtowej maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 46.64.Z.

kody pkd Podklasa 46.45.Z obejmuje także sprzedaż hurtową mydeł.

kody pkd Podklasa 46.46.Z obejmuje także sprzedaż hurtową wyrobów ortopedycznych.

kody pkd Podklasa 46.47.Z obejmuje sprzedaż hurtową: mebli domowych, dywanów i chodników, sprzętu oświetleniowego. Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży hurtowej mebli biurowych, sklasyfikowanej w 46.65.Z.

Podklasa 46.49.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– wyrobów z drewna, wikliny i korka itp.,

– rowerów, ich części i akcesoriów,

– artykułów piśmiennych, książek, czasopism i gazet,

– artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych,

– instrumentów muzycznych,

– gier i zabawek,

– artykułów sportowych, włączając specjalistyczne obuwie sportowe, takie jak buty narciarskie.

kody pkd Podklasa 46.51.Z nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej części elektronicznych, sklasyfikowanej w 46.52.Z,

– sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych), sklasyfikowanej w 46.66.Z.

kody pkd Podklasa 46.52.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– elektronicznych zaworów i lamp,

– urządzeń półprzewodnikowych,

– układów scalonych i obwodów zintegrowanych,

– obwodów drukowanych,

– czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD, DVD),

– wyposażenia telefonicznego i komunikacyjnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej nagranych taśm audio i wideo oraz płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,

– sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 46.51.Z.

kody pkd Podklasa 46.61.Z obejmuje:

– sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń rolniczych, takich jak: pługi, roztrząsacze nawozu, siewniki, kombajny, młockarnie, dojarki, maszyny wykorzystywane przy hodowli drobiu, maszyny pszczelarskie, ciągniki stosowane w rolnictwie i leśnictwie,

– sprzedaż hurtową kosiarek do trawy, niezależnie od rodzaju napędu.

kody pkd Podklasa 46.62.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– obrabiarek dowolnego typu i do dowolnego rodzaju materiału,

– obrabiarek automatycznie sterowanych komputerem.

kody pkd Podklasa 46.64.Z obejmuje sprzedaż hurtową automatycznie sterowanych komputerem maszyn dla przemysłu tekstylnego, maszyn do szycia i dziewiarskich.

kody pkd Podklasa 46.65.Z obejmuje sprzedaż hurtową wyrobów sklasyfikowanych w 31.01.Z.

kody pkd Podklasa 46.66.Z obejmuje sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń biurowych, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych. Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 46.51.Z,

– sprzedaży hurtowej elektronicznych części oraz sprzętu telefonicznego i komunikacyjnego, sklasyfikowanej w 46.52.Z.

kody pkd Podklasa 46.69.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów,

– robotów do linii produkcyjnych,

– przewodów i przełączników oraz pozostałego sprzętu do użytku przemysłowego,

– pozostałych urządzeń elektrycznych, takich jak: silniki elektryczne, transformatory,

– pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu (z wyłączeniem  górnictwa, budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej i przemysłu tekstylnego),  handlu i nawigacji oraz innych usług, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

– przyrządów i urządzeń pomiarowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, naczep, przyczep, włączając przyczepy kempingowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,

– sprzedaży hurtowej części do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 45.31.Z,

– sprzedaży hurtowej motocykli, sklasyfikowanej w 45.40.Z,

– sprzedaży hurtowej rowerów, sklasyfikowanej w 46.49.Z.

kody pkd Podklasa 46.71.Z obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową paliw, smarów, olejów, takich jak:

– węgiel drzewny, węgiel, koks, drewno opałowe, ciężka benzyna,

– ropa naftowa, olej surowy, olej napędowy, benzyna, paliwo olejowe, olej opałowy, nafta,

– gaz ziemny skroplony, butan, propan, mieszanki propan-butan,

– oleje smarowe i smary, produkty rafinacji ropy naftowej.

kody pkd Podklasa 46.72.Z obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

– rud metali żelaznych i nieżelaznych,

– metali żelaznych i nieżelaznych w postaci nieprzetworzonej,

– metalowych półwyrobów żelaznych i nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

– złota i pozostałych metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, sklasyfikowanej w 46.77.Z.

kody pkd Podklasa 46.73.Z obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

– drewna nieobrobionego,

– wyrobów z drewna wstępnie obrobionego,

– farb, werniksów i pokostów,

– materiałów budowlanych, np.: piasku, żwiru,

– tapet i pokryć podłogowych,

– okien i drzwi,

– szkła płaskiego,

– sprzętu sanitarnego: wanien, umywalek, sedesów i pozostałych wyrobów sanitarnych z porcelany,

– budynków prefabrykowanych.

kody pkd Podklasa 46.74.Z obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

– drobnych wyrobów metalowych i zamków,

– łączników i armatury,

– grzejników gorącej wody,

– instalacyjnego sprzętu sanitarnego: rur, złączek, uszczelek, zaworów, trójników, rur gumowych itp.,

– narzędzi: młotków, pił, wkrętaków i pozostałych narzędzi ręcznych.

kody pkd Podklasa 46.75.Z obejmuje:

– wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową chemikaliów przemysłowych: aniliny, farby drukarskiej, olejków eterycznych, gazów przemysłowych, klejów chemicznych, substancji barwiących, żywic syntetycznych, metanolu, parafiny, środków zapachowych i aromatów, sody, soli przemysłowej, kwasów i siarki, pochodnych skrobi itp.,

– wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i pozostałych środków agrochemicznych.

kody pkd Podklasa 46.76.Z obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

– tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

– gumy,

– włókien tekstylnych itp.,

– papieru w belkach,

– kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz pereł.

kody pkd Podklasa 46.77.Z obejmuje:

– sprzedaż hurtową metalowych i niemetalowych odpadów i złomu oraz materiałów przeznaczonych do recyklingu, włącznie ze zbieraniem, sortowaniem, wymontowywaniem części nadających się do wielokrotnego użycia, ze zużytych wyrobów takich jak samochody; pakowanie, przepakowywanie, magazynowanie i dostarczanie, ale bez procesu dalszego przekształcenia,

– odsprzedaż części nadających się do użytku, wymontowywanych z wycofanych z eksploatacji samochodów, statków, komputerów, telewizorów i innych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– zbierania odpadów z gospodarstw domowych i pochodzenia przemysłowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.1,

– obróbki odpadów, niezdatnych do wykorzystania w przemysłowym procesie produkcji, lecz przeznaczonych do usunięcia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 38.2,

– przetwarzania odpadów i złomu oraz pozostałych materiałów na surowce wtórne, gdzie wymaganym sposobem przetwarzania odpadów jest ich przekształcenie mechaniczne lub chemiczne (wyprodukowane surowce wtórne nadają się do bezpośredniego użytku w przemysłowym procesie produkcji i nie są nowym produktem finalnym), sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.3,

– demontażu wszelkiego rodzaju wyrobów i urządzeń wycofanych z eksploatacji (samochodów, statków, komputerów, telewizorów i pozostałych wyrobów) w celu odzyskania surowców, sklasyfikowanego w 38.31.Z,

– złomowania statków, sklasyfikowanego w 38.31.Z,

– zgniatania samochodów w procesie mechanicznym, sklasyfikowanego w 38.32.Z,

– sprzedaży detalicznej artykułów używanych, sklasyfikowanej w 47.79.Z.

Podklasa 46.90.Z obejmuje sprzedaż hurtową różnych wyrobów bez określonej specjalizacji.


 

kody pkd G.46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

46.11.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.12.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

46.13.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.14.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.15.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

46.16.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

46.17.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.18.Z  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

kody pkd G.46.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

46.21.Z  Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.22.Z  Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.23.Z  Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

46.24.Z  Sprzedaż hurtowa skór

kody pkd G.46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.31.Z  Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z  Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z  Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

46.34.A  Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

46.34.B  Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

46.35.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

46.36.Z  Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46.37.Z  Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

46.38.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.39.Z  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

kody pkd G.46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

46.41.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

46.42.Z  Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

46.43.Z  Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.44.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

46.45.Z  Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

46.46.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.47.Z  Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

46.48.Z  Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

46.49.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

kody pkd G.46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

46.51.Z  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

kody pkd G.46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

46.61.Z  Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

46.62.Z  Sprzedaż hurtowa obrabiarek

46.63.Z  Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

46.64.Z  Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

46.65.Z  Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.66.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

kody pkd G.46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

46.71.Z  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.72.Z  Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.73.Z  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.75.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.77.Z  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

kody pkd G.46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana