kody pkd gastronomia catering

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje działalność usługową związaną z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Dział ten nie obejmuje:

– produkcji posiłków, które nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji lub produkcji gotowej żywności, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 10 i 11,

– sprzedaży żywności produkowanej przez inne jednostki, która nie jest traktowana jako gotowy posiłek lub sprzedaży gotowych posiłków, które nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji G.

kody pkd Podklasa 56.10.A obejmuje przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane. Podklasa ta obejmuje działalność:

– restauracji,

– kawiarni,

– restauracji typu fast food,

– barów mlecznych,

– barów szybkiej obsługi,

– lodziarni,

– pizzerii,

– miejsc z żywnością na wynos,

– restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

– gastronomicznej działalności usługowej, sklasyfikowanej w 56.29.Z.

kody pkd Podklasa 56.10.B obejmuje działalność:

– obwoźnych sprzedawców lodów,

– wózków z żywnością,

– przyczep gastronomicznych,

– związaną z przygotowywaniem żywności na straganach.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 56.21.Z obejmuje:

– przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych,

– przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,   

– sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

kody pkd Podklasa 56.29.Z obejmuje katering przemysłowy tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, przez określony czas. Podklasa ta obejmuje także określone umową usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych. Żywność zazwyczaj przygotowywana jest w jednostkach centralnych. Podklasa ta obejmuje:

– przygotowywanie i dostarczanie żywności na postawie umowy, np. dla przedsiębiorstw transportowych,

– usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych,

– działalność stołówek i kawiarni (np. w zakładach przemysłowych, biurach, szpitalach lub szkołach).

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,

– sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

kody pkd Podklasa 56.30.Z obejmuje przygotowywanie i podawanie napojów do konsumpcji na miejscu. Podklasa ta obejmuje działalność:

– barów,

– tawern,

– koktajlbarów,

– dyskotek (serwujących głównie napoje),

– piwiarni i pubów,    

– sklepów z kawą,

– pijalni soków owocowych,

– sprzedawców napojów w ruchomych punktach,

– przygotowywania i podawania napojów w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Podklasa ta nie obejmuje:

– odsprzedaży opakowanych lub gotowych napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47,

– sprzedaży detalicznej napojów z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

– działalności dyskotek i sal tanecznych, z wyłączeniem serwujących napoje, sklasyfikowanej w 93.29.Z.


 

kody pkd I.56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

kody pkd I.56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

kody pkd I.56.3 Przygotowywanie i podawanie napojów

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

kody pkd kwaterunek i gastronomia

gastronomia i zakwaterowanie – objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji. Ilość i rodzaj usług dodatkowych ujętych w niniejszej Sekcji jest bardzo zróżnicowany.

Sekcja ta nie obejmuje:

– przygotowywania posiłków i napojów nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C,

– sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności i napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji G,

– zapewnienia długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji L.


 

kody pkd I.55 zakwaterowanie

kody pkd I.56 działalność usługowa związana z wyżywieniem (gastronomia)

kody pkd zakwaterowanie hotele

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje zapewnienie krótkotrwałego pobytu turystom i pozostałym podróżnym oraz zakwaterowania na dłuższy okres studentom, osobom pracującym i pozostałym osobom. Niektóre jednostki mogą zapewnić jedynie miejsce zakwaterowania, podczas gdy inne zapewniają zakwaterowanie łącznie z wyżywieniem i/lub możliwością korzystania z obiektów rekreacyjnych.

Dział ten nie obejmuje zapewnienia długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu w obiektach takich jak: apartamenty, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji L.

kody pkd Podklasa 55.10.Z obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym Obiekty tu sklasyfikowane zapewniają zakwaterowanie w umeblowanych pokojach, apartamentach z usługami codziennego sprzątania, słania łóżek oraz szeroki zakres usług dodatkowych takich jak: usługi podawania posiłków i napojów, usługi parkingowe, usługi pralni, udostępnianie basenów kąpielowych, pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych czy urządzeń rekreacyjnych oraz udostępnianie sal konferencyjnych. Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:

– hotelach,

– motelach,

– pensjonatach,

– innych obiektach hotelowych (np. wotele, botele, novotele, airtele, zajazdy, zamki).

Podklasa ta nie obejmuje zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.

kody pkd Podklasa 55.20.Z obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu. Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:

– ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),

– kwaterach dla gości i bungalowach,

– domkach lub chatach, bez obsługi,

– gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),

– schroniskach młodzieżowych i górskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

– zapewnienia umeblowanych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania z codziennym sprzątaniem, słaniem łóżek, podawaniem posiłków i napojów, sklasyfikowanego w 55.10.Z,

– zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.

kody pkd Podklasa 55.30.Z obejmuje:

– zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w obozowiskach (np. rekreacyjnych, wędkarskich, łowieckich), przyczepach kempingowych,

– zapewnienie miejsc dla pojazdów kempingowych,

– zapewnienie miejsc na ustawienie namiotów.

Podklasa ta nie obejmuje zapewnienia krótkotrwałego zakwaterowania w schroniskach młodzieżowych i górskich, chatach, sklasyfikowanego w 55.20.Z.

kody pkd Podklasa 55.90.Z obejmuje zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach dla studentów, pracowników sezonowych lub innych osób. Podklasa ta obejmuje:

– zapewnienie zakwaterowania w:

* domach studenckich,

* internatach i bursach szkolnych,

* hotelach robotniczych,

* blokach mieszkalnych,

– usługi sypialne w wagonach kolejowych oraz pozostałych środkach transportu.


kody pkd I.55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

kody pkd  I.55.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

kody pkd I.55.3 Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

kody pkd I.55.9 Pozostałe zakwaterowanie

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie