Item image

Pomorski Urząd Skarbowy

Godziny obsługi:
Poniedziałek:
8:00-15:00
Wtorek:
8:00-15:00
Środa:
8:00-18:00
Czwartek:
8:00-15:00
Piątek:
8:00-15:00

konta bankowe pomorski urząd skarbowy
– Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Gdańsk nr konta 36 1010 1140 0199 9822 2100 0000
– Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Gdańsk nr konta 33 1010 1140 0199 9822 2300 0000
– Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Gdańsk nr konta 83 1010 1140 0199 9822 2200 0000