kody pkd administracja

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd administracja turystyka sprzątanie ochrona » kody pkd administracja

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy.


 

Sekcja N.77 wynajem i dzierżawa

Sekcja N.78 działalność związana z zatrudnieniem

Sekcja N.79 działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

Sekcja N.80 działalność detektywistyczna i ochroniarska

Sekcja N.81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

Sekcja N.82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Komentarze zablokowano.