kody pkd szukanie pracy i pracowników

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd administracja turystyka sprzątanie ochrona » kody pkd szukanie pracy i pracowników

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje działalności związane z pozyskiwaniem ofert pracy, wyszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu pracy / agencji zatrudnienia. Dział ten obejmuje także działalności w zakresie udostępniania pracowników na określony czas w celu uzupełnienia siły roboczej w firmie klienta oraz dostarczania innych pracowników. Dział ten obejmuje:

– wyszukiwanie i kierowanie do pracy personelu kierowniczego,

– działalność agencji zajmujących się obsadą ról teatralnych

Dział ten nie obejmuje działalności agentów występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z

kody pkd Podklasa 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania ofert pracy, poszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu/agencji pracy. Podklasa ta obejmuje:

– wyszukiwanie pracowników, weryfikację kandydatów, kierowanie do pracy, włącznie z  wyszukiwaniem i kierowaniem do pracy personelu kierowniczego,

– działalność biur i agencji castingowych, takich jak: agencje zajmujące się obsadą ról teatralnych,

– działalność związaną z poszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników przez Internet. Podklasa ta nie obejmuje działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z.

kody pkd Podklasa 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej obejmuje działalność związaną z kierowaniem pracowników do pracodawcy na określony czas, w celu zastępstwa lub uzupełnienia jego personelu. Agencje pracy tymczasowej ujęte w niniejszej podklasie nie prowadzą bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami w miejscach pracy klientów.

kody pkd Podklasa 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników obejmuje:

– działalność związaną z udostępnianiem pracowników dla firm klientów. Jednostki tu klasyfikowane reprezentują pracodawcę w sprawach związanych z listami płac, podatkami oraz innymi zagadnieniami fiskalnymi dotyczącymi pracowników, ale nie są one odpowiedzialne za kierowanie i nadzór nad pracownikami.

– działalność związaną z udostępnianiem pracowników na długi okres lub na stałe. Jednostki tu klasyfikowane wykonują szeroki zakres czynności związany z udostępnianiem pracowników oraz zarządzaniem personelem.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności związanej z kierowaniem pracowników na określony czas w celu zastępstwa lub uzupełnienia siły roboczej w firmie klienta, sklasyfikowanej w 78.20.Z,

– dostarczania pracowników połączonego z nadzorem lub prowadzeniem firmy, sklasyfikowanego w podklasie odpowiedniej dla danej działalności gospodarczej.


 

kody pkd N.78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.10.Z  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

kody pkd N.78.2 Działalność agencji pracy tymczasowej

78.20.Z  Działalność agencji pracy tymczasowej

kody pkd N.78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

78.30.Z  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Komentarze zablokowano.