kody pkd biura turystyczne

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd administracja turystyka sprzątanie ochrona » kody pkd biura turystyczne

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez,

– działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych,

– działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki,

– działalność usługową związaną z informacją turystyczną, doradztwem turystycznym, rezerwacją,

– działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,

– pozostałą działalność związaną z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

kody pkd Podklasa 79.11.A Działalność agentów turystycznych obejmuje działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.

kody pkd Podklasa 79.11.B Działalność pośredników turystycznych obejmuje działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

kody pkd Podklasa 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki obejmuje organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych.

kody pkd Podklasa 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych nie obejmuje działalności przewodników górskich, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

kody pkd Podklasa 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

kody pkd Podklasa 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje:

– pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, np. rezerwacja: środków transportu, hoteli, restauracji, wynajmu samochodu, widowisk  rozrywkowych i sportowych,

– sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.11.A, 79.11.B  i 79.12.Z,

– działalności związanej z organizowaniem targów, wystaw i kongresów, sklasyfikowanej w 82.30.Z

 


 

kody pkd N.79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.11.A  Działalność agentów turystycznych

79.11.B  Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki

kody pkd N.79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

79.90.A  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B  Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Komentarze zablokowano.