kody pkd ochrona detektyw

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd administracja turystyka sprzątanie ochrona » kody pkd ochrona detektyw

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność usługową związaną z bezpieczeństwem, taką jak: działalność dochodzeniową i detektywistyczną,

– działalność usługową związaną z ochroną i patrolowaniem;

– działalność ochroniarską związaną z transportem pieniędzy, papierów wartościowych lub innych wartościowych rzeczy,

– działalność ochroniarską w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe,  włącznie z ich sprzedażą, instalacją i naprawą, ale tylko w przypadku, gdy są świadczone łącznie z niniejszą działalnością.

kody pkd Podklasa 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa obejmuje wykonywanie jednej lub kilku z poniższych działalności ochroniarskich, to jest: działalności w zakresie ochrony i patrolowania, działalności ochroniarskiej związanej z transportem pieniędzy, papierów wartościowych lub innych wartościowych rzeczy. Podklasa ta obejmuje:

– działalność ochroniarską w zakresie przewozów samochodami opancerzonymi,

– działalność usługową w zakresie ochrony osobistej,

– działalność usługową w zakresie wykrywacza kłamstw,

– działalność usługową związana z pobieraniem i identyfikacją odcisków palców,

– pozostałą działalność ochroniarską, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa. Podklasa ta nie obejmuje działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanej w 84.24.Z.

kody pkd Podklasa 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa obejmuje:

– działalność ochroniarską w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, włączając ich instalację i konserwację,

– instalację, naprawę, przebudowę oraz regulację mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców w powiązaniu z późniejszym monitoringiem. Jednostki prowadzące niniejszą działalność mogą prowadzić również sprzedaż ww. urządzeń tj. elektronicznych systemów bezpieczeństwa, mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców.

Podklasa ta nie obejmuje:

– instalacji systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe bez późniejszego ich monitoringu, sklasyfikowanej w 43.21.Z,

– sprzedaży detalicznej w wyspecjalizowanych sklepach elektrycznych systemów bezpieczeństwa, mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców (z wyłączeniem ich monitoringu, instalacji i konserwacji), sklasyfikowanej w  47.59.Z,

– doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 74.90.Z,

– działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanej w 84.24.Z,

– dorabiania kluczy, sklasyfikowanego w 96.09.Z.

kody pkd Podklasa 80.30.Z Działalność detektywistyczna obejmuje:

– działalność dochodzeniową i detektywistyczną,

– działalność prywatnych detektywów, niezależnie od typu klienta czy celu dochodzenia.


 

kody pkd N.80.1 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

80.10.Z  Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

kody pkd N.80.2 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

80.20.Z  Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

kody pkd N.80.3 Działalność detektywistyczna

80.30.Z Działalność detektywistyczna

Komentarze zablokowano.