kody pkd druk i poligrafia

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd druk i poligrafia

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– drukowanie książek oraz gazet i pozostałych periodyków, formularzy handlowych, kart z życzeniami i pozostałych materiałów,

– reprodukcję zapisanych nośników, takich jak: CD, nagrania wideo, oprogramowanie na dyskach lub taśmach, płyty itp.,

– działalność usługową wspomagającą, taką jak: usługi introligatorskie, fotochemigraficzne i fotoskład.

Działalność usługowa wspomagająca stanowi integralną część działalności poligraficznej, natomiast wyrób (płyta drukarska, oprawiona książka, plik lub dysk informatyczny), będący efektem tej działalności, jest zawsze otrzymywany w wyniku powyższych czynności. Różnorodne metody stosowane w poligrafii służą do przeniesienia obrazu z płyty, ekranu czy pliku informatycznego na nośnik papierowy, plastikowy, metalowy, na tkaninę lub drewno (litografia, fotochemigrafia, seriografia, fleksografia). Pomimo, że drukowanie i działalność wydawnicza mogą być wykonywane przez tę samą jednostkę (np. gazeta), to coraz rzadziej te działalności są wykonywane w tym samym miejscu. Dział ten nie obejmuje działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji J

kody pkd Podklasa 18.11.Z obejmuje drukowanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się przynajmniej cztery razy w tygodniu. Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 58.1,

– fotokopiowania dokumentów, sklasyfikowanego w 82.19.Z

kody pkd Podklasa 18.12.Z obejmuje:

– drukowanie czasopism i pozostałych periodyków, wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu,

– drukowanie książek, broszur, nut i manuskryptów, map, atlasów, plakatów, katalogów reklamowych, prospektów i innych reklam, znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, czeków i innych papierów wartościowych, kart inteligentnych,  albumów, kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy, papieru listowego, papieru z nagłówkiem i innych podobnych artykułów drukowanych przy użyciu maszyn drukarskich, offsetowych, rotograwiurowych, fleksograficznych, sitodruku i pozostałych maszyn drukarskich, kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytłaczarek, fotokopiarek i termokopiarek,  włączając szybkie drukowanie,

– drukowanie bezpośrednio na wyrobach/materiałach tekstylnych, tworzywie sztucznym, szkle, metalu, drewnie i ceramice,

– drukowanie etykiet i przywieszek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod).

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykonywania sitodruku na materiałach tekstylnych i odzieży, sklasyfikowanego w 13.30.Z,

– produkcji artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne, sklasyfikowanej w 17.23.Z,

– działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 58.1.

kody pkd Podklasa 18.13.Z obejmuje:

– wprowadzanie danych: skład, fotoskład, ręczne wprowadzanie danych, włączając skanowanie i optyczne rozpoznawanie znaków, przygotowanie danych w formie elektronicznej,

– przygotowanie plików z danymi na użytek różnych mediów (nośnik papierowy, CD-ROM, Internet),

– działalność usługową związaną z tworzeniem płyt drukarskich, włączając tworzenie płyt dla druku typograficznego i offsetowego,

– grawerowanie cylindrów do reprodukcji rycin,

– transfer z komputera na płytę (CTP), włączając płyty fotopolimerowe,

– reprodukcję płyt drukarskich i matryc do stemplowania i drukowania wypukłego,

– przygotowanie ilustracji, włączając  wykonywanie kamieni litograficznych oraz gotowych bloków drewnianych,

– produkcję nośników służących do prezentacji, np. folii dla rzutników i pozostałych form prezentacji cyfrowej,

– projektowanie wyrobów drukowanych, takich jak: szkice, makiety, modele itp.,

– wykonywanie korekty tekstu.

Podklasa ta nie obejmuje specjalistycznego projektowania, sklasyfikowanego w 74.10.Z

kody pkd Podklasa 18.14.Z obejmuje:

– działalność usługową wykonywaną po wydrukowaniu, wspierającą działalność poligraficzną, taką jak: oprawianie i obróbka wykańczająca książek, broszur, magazynów, czasopism, katalogów itp. poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń, bindowanie oprawą spiralną i oprawianie dokumentów grzbietami  tworzyw sztucznych,

– oprawianie i wykańczanie zadrukowanego papieru lub tektury poprzez składanie, tłoczenie, wiercenie, perforowanie, dziurkowanie, wytłaczanie, sklejanie, laminowanie,

– obróbkę wykańczającą CD-ROM,

– usługi związane z wysyłką, takie jak przygotowanie materiałów do wysyłki, kopertowanie,

– czynności wykończeniowe pozostałe, takie jak: grawerowanie lub wytłaczanie matryc, kopiowanie w Braille’u.

kody pkd Podklasa 18.20.Z obejmuje:

– reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych, CD, DVD, taśm z muzyką lub innym zapisem dźwiękowym,

– reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt CD, DVD i taśm wideo z filmami lub innymi nagraniami wideo,

– reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach.

Podklasa ta nie obejmuje:

– reprodukcji różnych druków, sklasyfikowanej w 18.11.Z, 18.12.Z,

– publikowania oprogramowania, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 58.2,

– produkcji i dystrybucji filmów, taśm wideo i filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanych w 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,

– reprodukcji filmów w celu dystrybucji kinowej, sklasyfikowanej w 59.12.Z,

– produkcji egzemplarzy wzorcowych płyt gramofonowych lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanej w 59.20.Z


 

kody pkd C.18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

18.11.Z Drukowanie gazet

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

kody pkd C.18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Komentarze zablokowano.