kody pkd działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd kultura, rozrywka » kody pkd działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– funkcjonowanie obiektów i świadczenie usług związanych z zainteresowaniami kulturalnymi i rozrywkowymi klientów,

– produkcję, promocję i udział w występach na żywo, wydarzeniach lub wystawach przeznaczonych dla powszechnych odbiorców, zapewnienie odpowiedniego poziomu artystycznego, twórczego i umiejętności technicznych niezbędnych przy produkcji artystycznej i występach na żywo.

Dział ten nie obejmuje:

– działalności muzeów wszelkiego rodzaju, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych, ochrony miejsc historycznych i działalności rezerwatów przyrody, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 91,

– działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 92,

– działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93. Jednostki, które świadczą usługi kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne sklasyfikowane są w następujących grupowaniach:

– produkcja i dystrybucja filmów i nagrań wideo, sklasyfikowana w 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,

– projekcja filmów, sklasyfikowana w 59.14.Z,

– nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grup 60.1, 60.2.

kody pkd Podklasa 90.01.Z obejmuje wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:

– działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych,

– działalność indywidualnych artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

– działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.

kody pkd Podklasa 90.02.Z obejmuje:

– działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych: działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd.

– działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

– działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.

kody pkd Podklasa 90.03.Z obejmuje:

– działalność indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,

– działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę popularno-naukową itp.,

– działalność niezależnych dziennikarzy,

– renowację prac artystycznych, takich jak obrazy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykonywania posągów innych niż artystyczne, sklasyfikowanej w 23.70.Z,

– renowacji organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanej w 33.19.Z,

– produkcji filmów kinowych i nagrań wideo, sklasyfikowanej w 59.11.Z, 59.12.Z,

– renowacji mebli (z wyłączeniem wykonywanego przez muzea), sklasyfikowanego w 95.24.Z.

kody pkd Podklasa 90.04.Z obejmuje działalność teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic  oraz pozostałych obiektów kulturalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności handlowych galerii sztuki, sklasyfikowanej w 47.78.Z,

– działalności kin, sklasyfikowanej w 59.14.Z,

– działalności agencji biletowych, sklasyfikowanej w 79.90.C,

– działalności muzeów, sklasyfikowanej w 91.02.Z

 


 

kody pkd R.90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90.01.Z  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z  Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z  Działalność obiektów kulturalnych

Komentarze zablokowano.