kody pkd działalność biurowa, targi

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd administracja turystyka sprzątanie ochrona » kody pkd działalność biurowa, targi

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, jak również wykonywanie regularnych, rutynowych zadań w zakresie obsługi biurowej, wykonywaną na zlecenie,

– pomocniczą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Jednostki sklasyfikowane w tym dziale nie wynajmują pracowników zajmujących się administracyjną obsługą całości spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

kody pkd Grupa 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą obejmuje:

– działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, dostarczanie personelu oraz logistyka, wykonywaną na zlecenie,

– wykonywanie regularnych, rutynowych zadań w zakresie obsługi biurowej, wykonywaną na zlecenie, które zwykle wykonywane są we własnym zakresie. Jednostki sklasyfikowane w tej grupie nie wynajmują pracowników zajmujących się administracyjną obsługą całości spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednostki prowadzące poszczególne rodzaje działalności są sklasyfikowane zgodnie z wykonywaną działalnością.

kody pkd Podklasa 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura obejmuje działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: recepcja, planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu i dostarczanie poczty, wykonywaną na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

– dostarczania pracowników,  bez nadzoru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 78,

– działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju działalności, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie z wykonywaną działalnością.

kody pkd Podklasa 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura obejmuje kopiowanie i przygotowywanie dokumentów oraz pomocniczą specjalistyczną działalność związaną z prowadzeniem biura. Działalność w zakresie kopiowania/drukowania dokumentów dotyczy jedynie drukowania krótkoseryjnego.

Podklasa ta obejmuje:

– przygotowywanie, archiwizację i niszczenie dokumentów,

– edycję i korektę dokumentów,

– pisanie na maszynie i komputerowe redagowanie tekstu,

– przepisywanie dokumentów

– pozostałe usługi sekretarskie,

– pisanie listów lub streszczeń,

– działalność usługową w zakresie wynajmu skrzynki pocztowej oraz obsługę poczty, włączając pocztę elektroniczną, w zakresie sortowania wstępnego, adresowania itp.,

– fotokopiowanie,

– powielanie,

– światłokopiowanie,

– działalność usługową w zakresie pozostałego kopiowania dokumentów, z wyłączeniem  świadczenia usług drukarskich, takich jak: drukowanie offsetowe, szybkie drukowanie, drukowanie z nośników cyfrowych, drukowanie wstępne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– drukowania dokumentów (drukowania offsetowego, szybkiego drukowania itp.), sklasyfikowanego w 18.12.Z,

– działalności usługowej związanej z przygotowaniem do druku, sklasyfikowanej w 18.13.Z,

– realizowania i organizowania kampanii reklamowej, sklasyfikowanych w 73.11.Z,

– działalności związanej z tłumaczeniami, sklasyfikowanej w 74.30.Z,

– specjalistycznych usług stenotypii, takich jak: relacje sądowe oraz działalności usługowej w zakresie stenografii, sklasyfikowanych w 82.99.Z,

– działalności archiwów, sklasyfikowanej w 91.02.B

kody pkd Podklasa 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) obejmuje działalność centrów telefonicznych (call center):

– obsługujących zgłoszenia przychodzące za pośrednictwem pracowników z serwisu operatorskiego lub przy zastosowaniu automatycznego rozdziału zgłoszeń, zintegrowanych systemów komputerowo-telefonicznych lub interaktywnych systemów głosowych lub podobnych metod do przyjmowania zamówień, dostarczania informacji o produkcie, obsługi klienta lub rozpatrywania skarg;

– prowadzących działalność związaną  ze sprzedażą i promocją skierowaną do klienta,  z badaniem rynku, marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów. Podklasa ta nie obejmuje udzielania informacji przez telefon, sklasyfikowanego w 63.99.Z.

kody pkd Podklasa 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów obejmuje organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.

kody pkd Podklasa 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe obejmuje:

– ściąganie należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbiór płatności, takich jak rachunki lub długi,

– opracowywanie informacji, takich jak historie kredytowe osób, firm czy dotyczące zatrudnienia,

– ocenę zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych przeprowadzaną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

kody pkd Podklasa 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem obejmuje działalność związaną z pakowaniem wykonywaną na zlecenie, nawet z zastosowaniem technik zautomatyzowanych:

– butelkowanie płynów, włączając napoje,

– pakowanie żywności,

– pakowanie przedmiotów stałych (w folię termokurczliwą, owijanie folią itp.),

– pakowanie wyrobów farmaceutycznych,

– etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie,

– pakowanie paczek i prezentów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji napojów bezalkoholowych i wody mineralnej, sklasyfikowanej w 11.07.Z,

– pakowania związanego z transportem, sklasyfikowanego w 52.29.A, 52.29.B.

kody pkd Podklasa 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje działalności usługowe pomocnicze, takie jak:

– sporządzanie dosłownej relacji i stenotypii z przebiegu  postępowania sądowego, na żywo oraz przepisywanie zarejestrowanych materiałów, przykładowo: sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania sądowego oraz usługi stenotypii oraz usługi stenografii ogólnie dostępne,

– tworzenie napisów w czasie rzeczywistym (symultanicznie) dla transmisji telewizyjnych na żywo z różnych spotkań,

– wykonywanie adresowych kodów kreskowych,

– wdrukowywanie kodów kreskowych,

– organizowanie zbiórki pieniędzy, gromadzenie funduszy, wykonywane na zlecenie,

– odzyskiwanie własności (rzeczy, nieruchomości),

– zbieranie monet z parkomatów,

– działalność niezależnych licytatorów,

– zarządzanie programami lojalnościowymi,

– odczytywanie wskazań gazomierzy, liczników wody i elektryczności,

– pozostałą działalność komercyjną wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

– opracowywania napisów na taśmach filmowych, sklasyfikowanego w 59.12.Z,

– przepisywania dokumentów, sklasyfikowanego w 82.19.Z


 

kody pkd N.82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82.11.Z  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

kody pkd N.82.2 Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.20.Z  Działalność centrów telefonicznych (call center)

kody pkd N.82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

kody pkd N.82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.91.Z  Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.92.Z  Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Komentarze zablokowano.