kody pkd działalność kurierska

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd transport » kody pkd działalność kurierska

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność pocztową i kurierską, taką jak: odbieranie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych i paczek,

– lokalne usługi doręczycieli i posłańców.

kody pkd Podklasa 53.10.Z obejmuje działalność pocztową objętą obowiązkiem usług powszechnych (operatora publicznego). Działalność ta korzysta z infrastruktury usług powszechnych, włączając punkty handlu detalicznego, pomieszczenia do sortowania i obróbki oraz tras przewoźników, którzy odbierają i doręczają pocztę. Doręczanie może obejmować przesyłki listowe do 2000 g, przesyłki dla ociemniałych, przesyłki reklamowe i paczki pocztowe do 10 kg. W niniejszym dziale mieszczą się również inne niezbędne usługi związane z usługami powszechnymi, takie jak: potwierdzenie odbioru, traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, usługi poste-restante. Podklasa ta obejmuje:

– zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych, paczek pocztowych niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatora publicznego, objęte obowiązkiem usług powszechnych, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu prywatnego lub publicznego,

– działalność kurierską objętą obowiązkiem usług powszechnych,

– odbiór przesyłek listowych i paczek (ze skrzynek pocztowych lub placówek pocztowych).

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności operatora publicznego w zakresie usług pocztowych i kurierskich nie objętej obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, sklasyfikowanej w 53.20.Z,

– działalności związanej z obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałych operacji finansowych, sklasyfikowanych w 64.19.Z.

kody pkd Podklasa 53.20.Z obejmuje:

– zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie listów, paczek i innych przesyłek pocztowych nie objętych obowiązkiem ich świadczenia, niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatorów pocztowych i kurierów, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu prywatnego lub publicznego,

– usługi doręczania przesyłek do domu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– transportu towarów, sklasyfikowanego w zależności od środka transportu w 49.20.Z, 49.41.Z, 50.20.Z, 50.40.Z, 51.21.Z lub 51.22.Z,

– działalności  kurierskiej objętej obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, sklasyfikowanej w 53.10.Z


 

kody pkd H.53.1 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

53.10.Z  Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

kody pkd H.53.2 Pozostała działalność pocztowa  i kurierska

53.20.Z  Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Komentarze zablokowano.