kody pkd działalność profesjonalna

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd działalność profesjonalna, naukowa, techniczna » kody pkd działalność profesjonalna

objaśnienia kody pkd

Dział ten nie obejmuje:

– działalności prawniczej i rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 69,

– doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w 71.11.Z,

– badań i analiz technicznych, sklasyfikowanych w 71.20.B,

– badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72,

– reklamy i badania rynku, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 73.

kody pkd Podklasa 74.10.Z obejmuje:

– projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,

– projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację,

– działalność projektantów graficznych,

– działalność dekoratorów wnętrz.

Podklasa ta nie obejmuje:

– projektowania i programowania stron internetowych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,

– projektowania architektonicznego, sklasyfikowanego w 71.11.Z,

– projektowania inżynierskiego, tj. zastosowania praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów, sklasyfikowanego w 71.12.Z.

kody pkd Podklasa 74.20.Z obejmuje:

– usługi fotograficzne w zakresie:

* fotografii portretowej, zdjęć paszportowych, zdjęć do legitymacji, zdjęć z uroczystości ślubnych itp.,

* fotografii komercyjnej, dla wydawców, dla potrzeb kreatorów mody, dla agentów handlu nieruchomościami lub dla celów turystyki,

* fotografii lotniczej,

* fotografii obiektów w ruchu, takiej jak: nagrywanie wideokaset z wydarzeń takich jak: śluby, spotkania, pokazy mody itp.,

– obróbkę materiałów fotograficznych, taką jak:

* wywoływanie klisz, wykonywanie odbitek zdjęć, drukowanie i powiększanie z negatywów i taśm filmowych przyjętych od klienta,

* wywoływanie i wykonywanie odbitek zdjęć przez laboratoria fotograficzne,

* wywoływanie zdjęć (w godzinę) przez punkty zajmujące się ich ekspresowym wywoływaniem, z wyłączeniem sklepów sprzedających sprzęt fotograficzny,

* oprawianie slajdów,

* kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii,

– działalność fotoreporterów,

– mikrofilmowanie dokumentów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– obróbki taśm filmowych związanej z przemysłem filmowym i telewizją, sklasyfikowanej w 59.12.Z,

– działalności kartograficznej, sklasyfikowanej w 71.12.Z,

– działalności samoobsługowych automatów fotograficznych na monety, sklasyfikowanej w 96.09.Z

kody pkd Podklasa 74.30.Z obejmuje także działalność tłumaczy przysięgłych.

kody pkd Podklasa 74.90.Z obejmuje:

– pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,

– pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,

– działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),

– kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,

– działalność związaną z prognozowaniem pogody,

– doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,

– działalność agronomów i ekonomistów rolnych,

– doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,

– pozostałe doradztwo techniczne,

– doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,

– działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,

– działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej,  wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej na aukcjach używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy wysyłkowe lub Internet, sklasyfikowanej w 47.91.Z,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy aukcyjne, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

– pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 68.3,

– działalności rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w 69.20.Z,

– doradztwa w zakresie zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z,

– działalności doradców w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 71.1,

– projektowania maszyn, urządzeń i obiektów produkcyjnych, sklasyfikowanego w grupie 71.12.Z, 74.10.Z,

– badań weterynaryjnych i nadzoru związanego z produkcją żywności, sklasyfikowanych w 71.20.A,

– projektowania i realizowania kampanii reklamowych, sklasyfikowanych w 73.11.Z,

– tworzenia stoisk oraz innych miejsc wystawowych, sklasyfikowanego w 73.11.Z,

– działalności związanej z organizacją targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z,

– działalności niezależnych licytatorów, sklasyfikowanej w 82.99.Z,

– zarządzania programami lojalnościowymi, sklasyfikowanego w 82.99.Z, 88.99.Z


kody pkd M.74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

kody pkd M.74.2 Działalność fotograficzna

74.20.Z  Działalność fotograficzna

kody pkd M.74.3 Działalność związana z tłumaczeniami

74.30.Z  Działalność związana z tłumaczeniami

kody pkd M.74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Komentarze zablokowano.