kody pkd działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd działalność profesjonalna, naukowa, techniczna » kody pkd działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej


 

Sekcja M.69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

Sekcja M.70 działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem

Sekcja M.71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

Sekcja M.72 badania naukowa i prace rozwojowe

Sekcja M.73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Sekcja M.74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja M.75 działalność weterynaryjna

Komentarze zablokowano.