kody pkd usługi wydawanie

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd informacja, komunikacja » kody pkd usługi wydawanie

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje wydawanie:

– książek, broszur, folderów, słowników i encyklopedii,

– atlasów i map,

– gazet, czasopism i pozostałych periodyków,

– książek telefonicznych i wykazów adresowych, – pozostałych publikacji takich jak: edycję oprogramowania.

Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści ogółowi społeczeństwa poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, przez Internet, jako wyroby multimedialne, takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM, z wyłączeniem wydawania filmów.

Dział ten nie obejmuje:

– drukowania, sklasyfikowanego w 18.11.Z, 18.12.Z,

– reprodukcji zapisanych nośników informacji, sklasyfikowanej w 18.20.Z,

– rozpowszechniania filmów, kaset wideo oraz filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 59,

– produkcji wzorcowych kopii płyt lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 59.

kody pkd Podklasa 58.11.Z obejmuje wydawanie:

– książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie,

– atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji globusów, sklasyfikowanej w 32.99.Z,

– wydawania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 58.19.Z,

– wydawania nut, sklasyfikowanego w 59.20.Z,

– działalności pisarzy niezależnych, sklasyfikowanej w 90.03.Z.

kody pkd Podklasa 58.12.Z obejmuje wydawanie:

– list adresowych w formie drukowanej lub elektronicznej,

– książek telefonicznych,

– pozostałych informatorów i zestawów, takich jak: orzecznictwo prawne, poradniki farmaceutyczne itp.

kody pkd Podklasa 58.13.Z obejmuje wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe, ukazujące się co najmniej 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet. Podklasa ta nie obejmuje działalności agencji informacyjnych, sklasyfikowanej w 63.91.Z.

kody pkd Podklasa 58.14.Z obejmuje:

– wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się mniej niż 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet,

– wydawanie programów radiowych i telewizyjnych

kody pkd Podklasa 58.19.Z obejmuje:

– wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line:

* katalogów,

* materiałów reklamowych,

* fotografii, rycin i pocztówek,

* kartek z życzeniami,

* formularzy,

* plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,

* pozostałych wyrobów drukowanych

– wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line

Podklasa ta nie obejmuje:

– wydawania gazet ogłoszeniowych i reklamowych, sklasyfikowanego w 58.13.Z,

– udostępnienia oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 63.11.Z

kody pkd Podklasa 58.21.Z obejmuje działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych dla wszystkich platform.

kody pkd Podklasa 58.29.Z obejmuje tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację standardowego oprogramowania, bez uwzględniania specyficznych wymagań klienta:

– systemów operacyjnych,

– programów użytkowych i pozostałych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– reprodukcji oprogramowania, sklasyfikowanej w 18.20.Z,

– sprzedaży detalicznej gotowego oprogramowania, sklasyfikowanej w 47.41.Z

– produkcji oprogramowania niezwiązanego z działalnością wydawniczą, włącznie z przełożeniem lub dostosowaniem gotowego programu na potrzeby rynku, wykonane na zlecenie, sklasyfikowanej w 62.01.Z,

– udostępniania oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 63.11.Z


 

kody pkd J.58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

58.11.Z  Wydawanie książek

58.12.Z  Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z  Wydawanie gazet

58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza

kody pkd J.58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

58.21.Z  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Komentarze zablokowano.