kody pkd gastronomia catering

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd zakwaterowanie, gastronomia » kody pkd gastronomia catering

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje działalność usługową związaną z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Dział ten nie obejmuje:

– produkcji posiłków, które nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji lub produkcji gotowej żywności, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 10 i 11,

– sprzedaży żywności produkowanej przez inne jednostki, która nie jest traktowana jako gotowy posiłek lub sprzedaży gotowych posiłków, które nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji G.

kody pkd Podklasa 56.10.A obejmuje przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane. Podklasa ta obejmuje działalność:

– restauracji,

– kawiarni,

– restauracji typu fast food,

– barów mlecznych,

– barów szybkiej obsługi,

– lodziarni,

– pizzerii,

– miejsc z żywnością na wynos,

– restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

– gastronomicznej działalności usługowej, sklasyfikowanej w 56.29.Z.

kody pkd Podklasa 56.10.B obejmuje działalność:

– obwoźnych sprzedawców lodów,

– wózków z żywnością,

– przyczep gastronomicznych,

– związaną z przygotowywaniem żywności na straganach.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 56.21.Z obejmuje:

– przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych,

– przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,   

– sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

kody pkd Podklasa 56.29.Z obejmuje katering przemysłowy tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, przez określony czas. Podklasa ta obejmuje także określone umową usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych. Żywność zazwyczaj przygotowywana jest w jednostkach centralnych. Podklasa ta obejmuje:

– przygotowywanie i dostarczanie żywności na postawie umowy, np. dla przedsiębiorstw transportowych,

– usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych,

– działalność stołówek i kawiarni (np. w zakładach przemysłowych, biurach, szpitalach lub szkołach).

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,

– sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

kody pkd Podklasa 56.30.Z obejmuje przygotowywanie i podawanie napojów do konsumpcji na miejscu. Podklasa ta obejmuje działalność:

– barów,

– tawern,

– koktajlbarów,

– dyskotek (serwujących głównie napoje),

– piwiarni i pubów,    

– sklepów z kawą,

– pijalni soków owocowych,

– sprzedawców napojów w ruchomych punktach,

– przygotowywania i podawania napojów w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Podklasa ta nie obejmuje:

– odsprzedaży opakowanych lub gotowych napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47,

– sprzedaży detalicznej napojów z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

– działalności dyskotek i sal tanecznych, z wyłączeniem serwujących napoje, sklasyfikowanej w 93.29.Z.


 

kody pkd I.56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

kody pkd I.56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

kody pkd I.56.3 Przygotowywanie i podawanie napojów

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

Komentarze zablokowano.