kody pkd górnictwo ropy gazu

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd górnictwo i wydobywanie » kody pkd górnictwo ropy gazu

objaśnienia kody pkd

Dział 06 obejmuje:

– górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,

– wykonywanie szybów i ich wyposażenie,

– uruchamianie separatorów, rozdzielaczy emulsji, sprzętu do odmulania,

– produkcję ropy naftowej,

– produkcję gazu ziemnego i płynnych węglowodorów,

– górnictwo ropy naftowej ze złóż piasku i łupków bitumicznych.

Dział ten nie obejmuje:

– sondowania,  próbnych wierceń i prowadzenia prac poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.Z

– działalności związanej z obsługą pól naftowych i gazowych, wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 09.10.Z,

– rafinacji produktów naftowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

– prowadzenia pomiarów geofizycznych oraz działalności kartograficznej, sklasyfikowanych w 71.12.Z.

kody pkd Podklasa 06.10.Z obejmuje:

– górnictwo ropy naftowej,

– wydobywanie piasku i łupków bitumicznych do produkcji ropy naftowej,

– produkcję ropy naftowej z piasku i łupków bitumicznych,

– procesy pozyskiwania ropy naftowej: dekantowanie, odsalanie, odwadnianie, stabilizowanie itd.

Podklasa ta nie obejmuje:

– prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.Z,

– wytwarzania produktów i półproduktów ropy naftowej, sklasyfikowanego w 19.20.Z,

– transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 49.50.A, 49.50.B.

kody pkd Podklasa 06.20.Z obejmuje:

– górnictwo gazu ziemnego,

– wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego,

– odprowadzanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów,

– odsiarczanie gazu ziemnego,

– górnictwo płynnych węglowodorów poprzez skraplanie lub pirolizę,

– składowanie gazu ziemnego  w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.Z,

– wytwarzania produktów i półproduktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 19.20.Z,

– produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 20.11.Z,

– transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 49.50.A, 49.50.B


 

kody pkd B.06.1 Górnictwo ropy naftowej

06.10.Z Górnictwo ropy naftowej

kody pkd B.06.2 Górnictwo gazu ziemnego

06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego

Komentarze zablokowano.