kody pkd górnictwo rudy metali

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd górnictwo i wydobywanie » kody pkd górnictwo rudy metali

objaśnienia kody pkd

Dział 07 obejmuje:

– głębinowe i odkrywkowe górnictwo rud metali i metali rodzimych,

– przygotowywanie i wzbogacanie rud poprzez:

* rozdrabnianie, mielenie i płukanie,

* koncentrację przez separację magnetyczną lub separację opartą na różnicy ciężarów właściwych frakcji,

* flotację, przesiewanie, sortowanie, suszenie, kalcynowanie i prażenie.

Dział ten nie obejmuje:

– prażenia pirytów żelaza, sklasyfikowanego w 20.13.Z,

– obsługi wielkich pieców hutniczych, sklasyfikowanej w 24.10.Z,

– produkcji tlenku glinu, sklasyfikowanej w 24.42.B.

kody pkd Podklasa 07.10.Z obejmuje:

– górnictwo rud wartościowych głównie ze względu na zawartość żelaza,

– wzbogacanie i aglomerowanie rud żelaza.

Podklasa ta nie obejmuje wydobywania i przeróbki pirytów i magnetopirytów (z wyłączeniem prażenia), sklasyfikowanego w 08.91.Z.

kody pkd Podklasa 07.21.Z obejmuje:

– górnictwo rud wartościowych głównie ze względu na zawartość uranu i toru: blenda smolista itd.,

– koncentrację tych rud,

– produkcję koncentratu uranu i toru.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wzbogacania rud uranu i toru, sklasyfikowanego w 20.13.Z,

– produkcji uranu z blendy smolistej lub pozostałych rud oraz wytapiania i rafinacji uranu, sklasyfikowanych w 24.46.Z.

kody pkd Podklasa 07.29.Z obejmuje:

– górnictwo i przeróbkę rud wartościowych głównie ze względu na zawartość metali nieżelaznych (kolorowych):

* aluminium (boksytu), miedzi, ołowiu, cynku, cyny, magnezu, chromu, niklu, kobaltu, molibdenu, tantalu, wanadu itd.,

* rud metali szlachetnych: złota, srebra, platyny.

Podklasa ta nie obejmuje:

– górnictwa i przeróbki rud uranu i toru, sklasyfikowanego w 07.21.Z,

– produkcji tlenku glinu, sklasyfikowanej w 24.42.B,

– produkcji kamieni miedziowych lub niklowych, sklasyfikowanej w 24.44.Z, 24.45.Z.


 

kody pkd B.07.1 Górnictwo rud żelaza

07.10.Z Górnictwo rud żelaza

kody pkd B.07.2 Górnictwo rud metali nieżelaznych

07.21.Z Górnictwo rud uranu i toru

07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

Komentarze zablokowano.