kody pkd górnictwo wydobycie

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd górnictwo i wydobywanie » kody pkd górnictwo wydobycie

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta nie obejmuje:

– rozlewania wód pochodzących ze źródeł naturalnych i wód mineralnych, sklasyfikowanego w 11.07.Z,

– działalności związanej z kruszeniem, mieleniem lub innym przetwórstwem kopalin, skał i minerałów, niezwiązanej z górnictwem i wydobyciem, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.9,

– przygotowania terenu dla górnictwa/wydobywania odkrywkowego, sklasyfikowanego w 43.12.Z,

– wykonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanego w 71.12.Z,

– przetwórstwa wydobywanych kopalin, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C,

– przetwórstwa wydobywanych kopalin dla celów budowlanych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji F.

 


 

kody pkd B.05 wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

kody pkd B.06 górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

kody pkd B.07 górnictwo rud metali

kody pkd B.08 pozostałe górnictwo i wydobywanie

B.09 działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

Komentarze zablokowano.