kody pkd handel samochody

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd handel samochody » kody pkd handel samochody

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych,

– naprawy i konserwację pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

– sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

– działalność agentów komisowych zaangażowanych w sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych,

– hurtową sprzedaż aukcyjną pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

– hurtową sprzedaż pojazdów samochodowych za pośrednictwem Internetu,

– mycie, polerowanie pojazdów samochodowych włączając motocykle itp.

Dział ten nie obejmuje sprzedaży detalicznej paliwa silnikowego, produktów smarowych i chłodniczych, sklasyfikowanej w 47.30.Z.

kody pkd Podklasa 45.11.Z obejmuje:

– sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych: samochodów osobowych, włączając wyspecjalizowane samochody takie jak: ambulanse i mikrobusy itp. (<= 3,5 t.),

– sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów terenowych (<= 3,5 t.).

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.3.

kody pkd Podklasa 45.19.Z obejmuje:

– sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych:

* samochodów ciężarowych, przyczep i naczep,

* samochodów kempingowych, przyczep turystycznych i pozostałych pojazdów turystycznych,

– sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów terenowych (> 3,5 t).

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.3.

kody pkd Podklasa 45.20.Z obejmuje:

– naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), takie jak: naprawy mechaniczne, naprawy elektryczne, naprawy elektronicznych systemów wtryskowych, przeglądy, naprawy nadwozia, naprawy części, mycie, polerowanie itp., lakierowanie i malowanie, naprawy szyb i okien, naprawy siedzeń samochodowych,

– naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana,

– wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

– instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje:

– bieżnikowania i regeneracji opon, sklasyfikowanego w 22.11.Z,

– konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z,

– wykonywania badań silników, pojazdów samochodowych itp., sklasyfikowanego w 71.20.B.

kody pkd Podklasa 45.32.Z nie obejmuje sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, sklasyfikowanej w 47.30.Z.

Podklasa 45.40.Z obejmuje:

– sprzedaż hurtową i detaliczną motocykli, włączając motorowery,

– sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do motocykli, włączając sprzedaż komisową i wysyłkową,

– naprawę i konserwację motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z


 

kody pkd G.45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.11.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

kody pkd G.45.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

kody pkd G.45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

kody pkd G.45.4 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja  oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

45.40.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja  oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Komentarze zablokowano.