kody pkd informacja komunikacja

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd informacja, komunikacja » kody pkd informacja komunikacja

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje produkcję i rozpowszechnianie informacji i dóbr kultury, przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji. Sekcja ta obejmuje:

– działalność wydawniczą, włącznie z publikowaniem oprogramowania (odpowiednie podklasy działu 58),

– działalność związaną z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych (odpowiednie podklasy działu 59),

– działalność radiofoniczną i telewizyjną (odpowiednie podklasy działu 60),

– telekomunikację (odpowiednie podklasy działu 61),

– działalność w zakresie technologii informatycznych (odpowiednie podklasy działu 62),

– pozostałą działalność usługową w zakresie informacji (odpowiednie podklasy działu 63).

Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści społeczeństwu poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, poprzez Internet, jako wyroby multimedialne takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM. Działalności związane z produkcją i nadawaniem programów telewizyjnych, mieszczące się w odpowiednich podklasach działów 59, 60 i 61, odzwierciedlają różne etapy tych procesów. Działalność związana z produkcją filmów, seriali telewizyjnych mieści się w odpowiednich podklasach działu 59. Natomiast stworzenie całego programu telewizyjnego obejmuje elementy z odpowiednich podklas działu 59 lub elementy (takie jak programy informacyjne „na żywo”) z odpowiednich podklas działu 60. Dział 60 obejmuje także nadawanie programów przez ich producenta. Nadawanie całego programu telewizyjnego przez osoby trzecie, tzn. bez wprowadzania zmian do programów, mieści się w odpowiednich podklasach działu 61. Transmisja programów może odbywać się przez stacje satelitarne lub sieć kablową i mieści się w odpowiednich podklasach działu 61.


kody pkd J.58 działalność wydawnicza

kody pkd J.59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

kody pkd J.60 nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

kody pkd J.61 telekomunikacja

kody pkd J.62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

kody pkd J.63 działalność usługowa w zakresie informacji

Komentarze zablokowano.