kody pkd kultura rozrywka

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd kultura, rozrywka » kody pkd kultura rozrywka

kody pkd objaśnienia

Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją.


Sekcja R.90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

Sekcja R.91 działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

Sekcja R.92 działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

Sekcja R.93 działalność sportowa, rozrywka i rekreacja

Komentarze zablokowano.