kody pkd nadawanie programy

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd informacja, komunikacja » kody pkd nadawanie programy

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– nadawanie programów radiofonicznych i telewizyjnych, które mogą być programami rozrywkowymi, informacyjnymi, mogą dotyczyć wywiadów, rozmów itp., łącznie z tworzeniem treści tych programów czy nabywaniem praw do ich dystrybucji,

– transmisję danych, zazwyczaj zintegrowaną z programami radiofonicznymi lub telewizyjnymi,

– produkcję programów radiowych i telewizyjnych do późniejszej emisji, które są zazwyczaj przeznaczone dla określonej grupy odbiorców, a dotyczą programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych oraz programów dla młodzieży, na podstawie abonamentu lub opłaty przekazywanej osobom trzecim. Nadawanie programów może odbywać się przy użyciu różnych technologii, drogą radiową, przez stacje satelitarne, sieć kablową lub przez Internet.

Dział ten nie obejmuje dystrybucji programów za pomocą sieci kablowej lub innych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 61.

kody pkd Podklasa 60.10.Z obejmuje:

– transmisję radiofoniczną sygnałów dźwiękowych przez studia nadawcze i systemy do transmisji  programów dźwiękowych, ogólnodostępnych lub dla abonentów,

– działalność stacji radiofonicznych, tj. układanie i nadawanie programów dźwiękowych dla osób stowarzyszonych lub dla abonentów, drogą radiową, kablowa lub satelitarną,

– transmisję radiofoniczną przez Internet (internetowe stacje radiowe),

– transmisję danych zintegrowaną z programami radiofonicznymi.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji programów radiofonicznych nagranych na taśmę, sklasyfikowanej w 59.20.Z.

kody pkd Podklasa 60.20.Z obejmuje:

– tworzenie programów telewizyjnych, poprzez nabywanie określonych programów (np. filmów, programów dokumentalnych itp.), produkcję określonych programów we własnym zakresie (np. wiadomości lokalne, relacje na żywo) lub ich kombinację.

– programowanie i transmisję programów telewizyjnych ogólnych i specjalistycznych (relacje sportowe, informacyjne itp.),

– nadawanie programów na życzenie. Programy te mogą być nadawane przez producenta lub dystrybuowane przez osoby trzecie takie jak telewizje kablowe lub dostawcy telewizji satelitarnej. Programy te mogą być ogólnodostępne lub abonamentowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji elementów programu telewizyjnego (np. filmów, programów dokumentalnych, reklam), niezwiązanych z nadawaniem programów, sklasyfikowanej w 59.11.Z,

– montażu pakietów programowych i ich dystrybucji, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 61.1


 

kody pkd J.60.1 Nadawanie programów radiofonicznych

60.10.Z  Nadawanie programów radiofonicznych

kody pkd J.60.2 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

60.20.Z  Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Komentarze zablokowano.