kody pkd informatyka

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd informacja, komunikacja » kody pkd informatyka

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych,

– pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania,

– planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny;

– zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania,

– pozostałe profesjonalne i techniczne działalności związane z komputerem.

kody pkd Podklasa 62.01.Z obejmuje: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników. Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

– rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,

– pisanie programów na zlecenie użytkownika,

– projektowanie stron internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29.Z,

– tłumaczenia i przystosowania programów na potrzeby rynku, wykonywane na własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29.Z,

– planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią, sklasyfikowanego w 62.02.Z

Podklasa 62.02.Z obejmuje planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników. Podklasa ta nie obejmuje:

– instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanej w 33.20.Z,

– sprzedaży komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sklasyfikowanej w 46.51.Z, 47.41.Z,

– instalowania komputerów osobistych, sklasyfikowanego w 62.09.Z,

– oddzielnego instalowania oprogramowania i odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów, sklasyfikowanych w 62.09.Z.

kody pkd Podklasa 62.03.Z obejmuje zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.

kody pkd Podklasa 62.09.Z obejmuje pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:

– usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów,

– instalowanie komputerów osobistych,

– instalowanie oprogramowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

– instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanego w 33.20.Z,

– działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanego w 62.01.Z,

– konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanej w 62.02.Z,

– zarządzania sprzętem komputerowym, sklasyfikowanego w 62.03.Z,

– przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.Z


 

kody pkd J.62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

62.01.Z  Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Komentarze zablokowano.