kody pkd prawnik księgowość

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd działalność profesjonalna, naukowa, techniczna » kody pkd prawnik księgowość

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem w sprawach cywilnych i karnych oraz doradztwo prawne w przypadkach sporów pracowniczych,

– przygotowanie dokumentów prawnych w zakresie umów i porozumień zawieranych między podmiotami gospodarczymi i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacją patentową i prawami autorskimi, testamentami, aktami darowizn, udzielaniem pełnomocnictw itp.,

– działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych.

– działalność rachunkowo-księgową, np.: sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych, ich kontrolę i potwierdzanie poprawności (działalność biegłych księgowych) oraz księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych.

kody pkd Podklasa 69.10.Z obejmuje:

– reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:

* doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,

* doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,

* doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych,

– doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:

* statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,

* dokumentacji patentowej i praw autorskich,

* przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw,

– działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

Podklasa ta nie obejmuje działalności sądów, sklasyfikowanej w 84.23.Z

kody pkd Podklasa 69.20.Z obejmuje:

– księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,

– sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,

– kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),

– przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,

– doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przetwarzania danych, sklasyfikowanego w 63.11.Z,

– konsultacji w zakresie zarządzania, np. systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków, sklasyfikowanej w 70.22.Z,

– ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanego w 82.91.Z


 

kody pkd M.69.1 Działalność prawnicza

69.10.Z  Działalność prawnicza

kody pkd M.69.2 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

69.20.Z  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Komentarze zablokowano.