kody pkd filmy nagrania programy

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd informacja, komunikacja » kody pkd filmy nagrania programy

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję filmów na taśmie filmowej, wideo lub DVD przeznaczonych do projekcji w kinach lub telewizji,

– działalność pomocniczą związaną z produkcją filmów tj.: montaż, dubbingowanie itp.,

– dystrybucję filmów kinowych lub innych produkcji filmowych dla innych jednostek,

– zakup i sprzedaż praw do dystrybucji filmów i innych produkcji filmowych,

– wydawanie nut,

– nagrywanie dźwięku, tzn. produkcja oryginalnych wzorcowych nagrań dźwiękowych, wykonywane w studio lub innym miejscu oraz ich wydawanie, promowanie i dystrybucja.

kody pkd Podklasa 59.11.Z obejmuje produkcję filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych. Podklasa ta nie obejmuje:

– kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), taśm filmowych, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,

– sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,

– sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,

– sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z,

– działalności post-produkcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, sklasyfikowanej w 59.12.Z,

– nagrywania dźwięku i książek na taśmę, sklasyfikowanego w 59.20.Z,

– tworzenia i nadawania programów telewizyjnych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 60.2,

– obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 74.20.Z,

– działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru lub innej działalności artystycznej, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

– wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 77.22.Z,

– wykonywania napisów kodowanych w czasie rzeczywistym dla programów telewizyjnych na żywo z różnych spotkań, konferencji itp., sklasyfikowanego w 82.99.Z,

– działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0.

kody pkd Podklasa 59.12.Z obejmuje:

– montaż filmowy, telewizyjny  i wideo realizowany przy pomocy dowolnej techniki w sferze obrazu i dźwięku, wykonywanie napisów, napisów czołowych i końcowych, postprodukcyjne efekty specjalne, w tym: grafika i animacja komputerowa,

– działalność laboratoriów filmowych,

– cyfrowe przeniesienie filmu z taśmy filmowej,

– wykonywanie materiałów wyjściowych obrazu i dźwięku do kopii eksploatacyjnych,

– działalność filmotek przechowujących materiały filmowe i podobną działalność.

Podklasa ta nie obejmuje:

– kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), kaset wideo, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,

– sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,

– sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,

– sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z,

– obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 74.20.Z,

– wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 77.22.Z,

– działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0.

kody pkd Podklasa 59.13.Z obejmuje:

– dystrybucję filmów kinowych, kaset wideo, płyt DVD i podobnych produkcji do kin, stacji telewizyjnych itp. jednostek,

– nabywanie praw autorskich do filmów kinowych, nagrań wideo i DVD.

Podklasa ta nie obejmuje:

– kopiowania filmów, nagrań wideo, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,

– sprzedaży hurtowej kaset wideo i płyt DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,

– sprzedaży detalicznej kaset wideo i płyt DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z.

kody pkd Podklasa 59.14.Z obejmuje:

– projekcję filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach,

– działalność klubów filmowych.

kody pkd Podklasa 59.20.Z obejmuje:

– produkcję oryginalnych dźwiękowych nagrań wzorcowych, na taśmach, płyt CD,

– wydawanie, promocję i dystrybucję nagrań dźwiękowych przeznaczonych do sprzedaży hurtowej, detalicznej lub bezpośrednio do odbiorców. Działalności te wykonywane w ramach tej samej jednostki mogą być związane lub nie z produkcją nagrań wzorcowych. Jeżeli nie są związane z produkcją nagrań wzorcowych, to jednostka taka musi uzyskać prawa do reprodukcji i dystrybucji nagrań wzorcowych.

– nagrywanie dźwięku zarówno w studio jak i w innych miejscach, włączając produkcję programów radiofonicznych na taśmach,

– nabywanie i rejestrowanie praw autorskich do kompozycji muzycznych,

– promowanie, autoryzowanie i stosowanie tych kompozycji w nagraniach radiofonicznych, telewizyjnych, filmach, przedstawieniach na żywo, druku i pozostałych mediach. Jednostki zaangażowane w te działalności mogą posiadać prawa autorskie lub mogą zarządzać prawami autorskimi w imieniu ich właściciela.

– wydawanie nut.


 

kody pkd J.59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z  Działalność związana z projekcją filmów

kody pkd J.59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

Komentarze zablokowano.