kody pkd produkcja mebli

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd produkcja mebli

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje produkcję mebli i wyrobów pokrewnych, z dowolnego materiału, z wyłączeniem kamienia, betonu i ceramiki. Procesy stosowane w produkcji mebli są standardowymi metodami polegającymi na formowaniu materiału i zmontowaniu elementów, włączając cięcie, formowanie i laminowanie. Zaprojektowanie wyrobu, ze względu na estetyczne i funkcjonalne właściwości, jest ważnym aspektem procesu produkcyjnego. Niektóre procesy wykorzystywane w produkcji mebli są podobne do procesów, które są stosowane w innych działach przetwórstwa przemysłowego. Na przykład: cięcie i montaż występują podczas produkcji więźby drewnianej, której produkcja jest sklasyfikowana w odpowiednich podklasach działu 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania. Jednakże wiele procesów odróżnia produkcję mebli z drewna od produkcji wyrobów z drewna. Podobnie, podczas produkcji mebli metalowych stosowane są techniki, które są również stosowane w produkcji wyrobów z kształtowników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. Proces formowania mebli z tworzyw sztucznych jest podobny do formowania innych wyrobów z tworzyw sztucznych. Jednak produkcja mebli z tworzyw sztucznych wykazuje tendencję stawania się działalnością wyspecjalizowaną.

kody pkd Podklasa 31.01.Z obejmuje produkcję mebli dowolnego typu, z dowolnego materiału, używanych w różnych miejscach i  różnych celach, z wyłączeniem mebli z kamienia, betonu, ceramiki. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję krzeseł i siedzeń do pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, hoteli, restauracji oraz  budynków publicznych,

– produkcję krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp.,

– produkcję specjalnych mebli sklepowych: lad, gablot wystawowych, półek itp.,

– produkcję mebli biurowych,

– produkcję stołów laboratoryjnych, stołków i pozostałych siedzeń wykorzystywanych w laboratoriach, pozostałych mebli laboratoryjnych, np. szafek,

– produkcję mebli wykorzystywanych w kościołach, szkołach lub restauracjach,

– produkcję wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji tablic do pisania, sklasyfikowanej w 28.23.Z,

– mocowania i instalowania mebli modułowych stałych, montażu ścianek działowych, stałego wyposażenia meblowego, sklasyfikowanych w 43.32.Z.

kody pkd Podklasa 31.03.Z obejmuje: Podklasa ta obejmuje:

– produkcję materaców:

* wyposażonych w sprężyny lub wypchanych dowolnym materiałem,

* niepokrytych materiałem, z gumy piankowej lub gąbczastego tworzywa sztucznego,

– produkcję stelaży pod materace.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji gumowych materaców nadmuchiwanych, sklasyfikowanej w 22.19.Z,

– produkcji gumowych materaców do łóżek wodnych, sklasyfikowanej w 22.19.Z.

kody pkd Podklasa 31.09.Z obejmuje:

– produkcję sof, rozkładanych kanap i kanap do siedzenia,

– produkcję krzeseł i mebli ogrodowych do siedzenia,

– produkcję mebli do sypialni, pokoi wypoczynkowych, ogrodów itp.,

– produkcję szafek pod maszyny do szycia, telewizory itp.,

– wykańczanie krzeseł i siedzeń, takie jak tapicerowanie,

– wykańczanie mebli takie jak: malowanie (włączając natryskowe), politurowanie i tapicerowanie.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji mebli z ceramiki, betonu i kamienia, sklasyfikowanej w 23.42.Z, 23.69.Z, 23.70.Z,

– produkcji opraw oświetleniowych i lamp, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji siedzeń samochodowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,

– produkcji siedzeń do wagonów taboru szynowego, sklasyfikowanej w 30.20.Z,

– produkcji siedzeń do statków powietrznych, sklasyfikowanej w 30.30.Z,

– naprawy i konserwacji mebli, sklasyfikowanych w 95.24.Z.


 

kody pkd C.31.0 Produkcja mebli

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych

31.03.Z Produkcja materaców

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Komentarze zablokowano.