kody pkd produkcja wyrobów tytoniowych

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd produkcja wyrobów tytoniowych

objaśnienia kody pkd

kody pkd Podklasa 12.00.Z obejmuje:

– wstępne przetwarzanie surowca tytoniowego, tzn. przygotowanie do dalszego przerobu przez producentów  wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego, polegające w szczególności na odżyłowaniu, cięciu, nasączaniu lub dosuszaniu blaszki liściowej,

– produkcję wyrobów tytoniowych i wyrobów będących substytutami tytoniu: papierosów, tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów, cygar, tytoniu fajkowego, tytoniu do żucia, tabaki,

– produkcję tytoniu „homogenizowanego” lub „odtworzonego”.

Podklasa ta nie obejmuje:

– uprawy tytoniu, sklasyfikowanej w 01.15.Z,

– suszenia liści tytoniu, sklasyfikowanego w 01.63.Z


 

kody pkd C.12.0 Produkcja wyrobów tytoniowych

12.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych

Komentarze zablokowano.