kody pkd produkcja papieru i jego wyrobów

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd produkcja papieru i jego wyrobów

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję masy celulozowej polegającą na oddzielaniu włókien celulozowych od zanieczyszczeń zawartych w drewnie lub makulaturze,

– produkcję papieru polegającą na łączeniu włókien w arkusze,

– produkcję wyrobów z papieru, wytwarzanych różnymi technikami (poprzez cięcie, formowanie, pokrywanie i laminowanie).

Produkcja powyższych wyrobów jest zgrupowana w jednym dziale, ponieważ składa się z szeregu pionowo powiązanych ze sobą czynności. Często, wiele z nich jest wykonywanych w ramach tej samej jednostki. Wyroby z papieru mogą zawierać nadruki (np. tapeta, papier ozdobny) pod warunkiem, że informacje w nich zawarte nie mają zasadniczego charakteru. Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach grupy 17.1. Natomiast pozostałe grupowania tego działu obejmują produkty przetworzone z papieru i tektury.

kody pkd Podklasa 17.11.Z obejmuje:

– produkcję bielonej, półbielonej i niebielonej celulozowej masy papierowej za pomocą procesu mechanicznego, chemicznego (z rozpuszczalnikiem lub bez rozpuszczalnika) lub półchemicznego,

– produkcję lintersu bawełnianego,

– usuwanie farby drukarskiej,

– produkcję masy celulozowej z makulatury.

kody pkd Podklasa 17.12.Z obejmuje:

– produkcję papieru i tektury przeznaczonych do dalszej obróbki przemysłowej, tzn.:

* pokrywanie, powlekanie i impregnację papieru i tektury,

* produkcję krepiny i papieru marszczonego,

* produkcję laminatów i folii, jeżeli łączone są z papierem lub tekturą,

– produkcję papieru czerpanego,

– produkcję papieru gazetowego, drukarskiego i papieru do pisania,

– produkcję waty celulozowej oraz zwojów z włókien celulozowych,

– produkcję kalki maszynowej lub ołówkowej oraz szablonów z papieru, w zwojach lub dużych arkuszach.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji papieru falistego i tektury falistej, sklasyfikowanej w 17.21.Z,

– produkcji wyrobów z papieru, tektury lub masy celulozowej, sklasyfikowanej w 17.22.Z, 17.23.Z, 17.24.Z, 17.29.Z,

– produkcji papieru ściernego, sklasyfikowanej w 23.91.Z,

– produkcji powlekanego lub impregnowanego papieru, jeżeli pokrycie lub impregnat są głównymi składnikami, sklasyfikowanej w podklasie związanej z produkcją pokrycia lub impregnatu.

kody pkd Podklasa 17.21.Z obejmuje:

– produkcję papieru falistego i tektury falistej,

– produkcję opakowań z papieru i tektury falistej,

– produkcję składanych opakowań z tektury,

– produkcję opakowań z tektury twardej,

– produkcję pozostałych opakowań z papieru i tektury,

– produkcję worków i toreb papierowych,

– produkcję segregatorów biurowych i podobnych artykułów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji kopert, sklasyfikowanej w 17.23.Z,

– produkcji wyrobów formowanych lub wytłaczanych z masy celulozowej (np. korytek do jajek, papierowych talerzy), sklasyfikowanej w 17.29.Z

kody pkd Podklasa 17.22.Z obejmuje:

– produkcję wyrobów gospodarstwa domowego i higieny osobistej, z papieru i waty celulozowej, takich jak:

* bibułki czyszczące,

* chusteczki do nosa, ręczniki, serwetki,

* papier toaletowy,

* podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki wchłaniające do pieluch dla niemowląt i małych dzieci,

* kubki, talerze i tacki,

– produkcję waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z niej: podpasek higienicznych, tamponów itp.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji waty celulozowej, sklasyfikowanej w 17.12.Z.

kody pkd Podklasa 17.23.Z obejmuje:

– produkcję papieru drukarskiego i piśmiennego gotowego do użycia,

– produkcję papieru do drukarek komputerowych gotowego do użycia,

– produkcję papieru samokopiującego gotowego do użycia,

– produkcję kalki maszynowej lub ołówkowej oraz szablonów z papieru gotowych do użycia,

– produkcję papieru samoprzylepnego (powlekanego klejem lub gumowanego) gotowego do użycia,

– produkcję kopert i kart pocztowych,

– produkcję pudełek, torebek, portfeli i zestawów obejmujących pewien asortyment materiałów piśmiennych,

– produkcję szkolnych i pozostałych artykułów piśmiennych (zeszyty, notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne.

Podklasa ta nie obejmuje drukowania na wyrobach z papieru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 18.1.

kody pkd Podklasa 17.24.Z obejmuje produkcję tapet papierowych i podobnych pokryć ściennych, włączając tapety papierowe pokryte winylem i tekstylne pokrycia ścian. Podklasa ta nie obejmuje produkcji pokryć ściennych z tworzywa sztucznego, sklasyfikowanej w 22.29.Z.

kody pkd Podklasa 17.29.Z obejmuje:

– produkcję etykietek,

– produkcję filtrów z papieru i tektury,

– produkcję cewek, szpulek, nasadek i podobnych wyrobów z papieru i tektury,

– produkcję korytek do jajek i podobnych form papierowych do pakowania produktów,

– produkcję ozdóbek i pamiątek z papieru,

– produkcję kart z papieru i tektury stosowanych w maszynach żakardowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji kart do gry, sklasyfikowanej w 32.40.Z,

– produkcji gier i zabawek z papieru i tektury, sklasyfikowanej w 32.40.Z


 

kody pkd C.17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

17.11.Z Produkcja masy włóknistej

17.12.Z Produkcja papieru i tektury

kody pkd C.17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury

17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

17.24.Z Produkcja tapet

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Komentarze zablokowano.