kody pkd produkcja samochodów

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd produkcja samochodów

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje produkcję pojazdów samochodowych do przewozu osób lub towarów, z wyłączeniem motocykli, produkcję części i akcesoriów do pojazdów silnikowych oraz produkcję przyczep i naczep. Dział ten nie obejmuje konserwacji i naprawy pojazdów objętych niniejszym działem, sklasyfikowanych w 45.20.Z.

kody pkd Podklasa 29.10.A obejmuje:

– produkcję silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych,

– przebudowę fabryczną silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji silników elektrycznych (z wyłączeniem silników rozruchowych), sklasyfikowanej w 27.11.Z,

– produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i gaźników, sklasyfikowanej w 28.11.Z,

– produkcji silników do motocykli, sklasyfikowanej w 30.91.Z.

kody pkd Podklasa 29.10.B obejmuje:

– produkcję samochodów osobowych z silnikiem z zapłonem iskrowym,

– produkcję samochodów osobowych z silnikiem z zapłonem samoczynnym,

– produkcję samochodów osobowych z silnikiem zasilanym gazem: LPG, CNG,

– produkcję samochodów osobowych z napędem hybrydowym,

– produkcję samochodów osobowych z napędem elektrycznym,

– produkcję samochodów osobowych z silnikiem zasilanym biopaliwami,

– produkcję pozostałych samochodów osobowych do przewozu osób,

– produkcję podwozi do samochodów osobowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sprzętu oświetleniowego do samochodów osobowych, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji nadwozi do samochodów osobowych, sklasyfikowanej w 29.20.Z,

– produkcji wyposażenia elektrycznego do samochodów osobowych, sklasyfikowanej w 29.31.Z,

– produkcji części i akcesoriów do samochodów osobowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,

– konserwacji, naprawy i przebudowy samochodów osobowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z.

kody pkd Podklasa 29.10.C obejmuje:

– produkcję autobusów, trolejbusów i autokarów,

– produkcję podwozi do autobusów. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sprzętu oświetleniowego do autobusów, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji nadwozi do autobusów, sklasyfikowanej w 29.20.Z,

– produkcji wyposażenia elektrycznego do autobusów, sklasyfikowanej w 29.31.Z,

– produkcji części i akcesoriów do autobusów, sklasyfikowanej w 29.32.Z,

– konserwacji, naprawy i przebudowy autobusów, sklasyfikowanych w 45.20.Z.

kody pkd Podklasa 29.10.D obejmuje:

– produkcję pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów, takich jak samochody: dostawcze, ciężarowe, ciągniki przystosowane do poruszania się po wszystkich typach dróg z możliwością dołączania naczep, samowyładowcze przystosowane do wszystkich typów dróg itp.,

– produkcję podwozi do ww. pojazdów samochodowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sprzętu oświetleniowego do ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji nadwozi do ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 29.20.Z,

– produkcji wyposażenia elektrycznego do ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 29.31.Z,

– produkcji części i akcesoriów do ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,

– konserwacji, napraw i przebudowy ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z

kody pkd Podklasa 29.10.E obejmuje:

– produkcję pojazdów terenowych, gokartów i podobnych pojazdów, włączając samochody wyścigowe,

– produkcję pozostałych pojazdów samochodowych, takich jak:

* pojazdy śnieżne, wózki golfowe, pojazdy-amfibie,

* samochody pożarnicze, śmieciarki, bibliobusy, pojazdy opancerzone, specjalne samochody do przewozu kosztowności, pieniędzy itp.,

* betoniarki samochodowe,

* samochody przeznaczone do pracy poza drogami publicznymi oraz do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

– produkcję podwozi do ww. pojazdów samochodowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ciągników rolniczych, sklasyfikowanej w 28.30.Z,

– produkcji ciągników stosowanych w budownictwie lub górnictwie, sklasyfikowanej w 28.92.Z,

– produkcji wywrotek terenowych, sklasyfikowanej w 28.92.Z,

– produkcji części i akcesoriów do ww. pozostałych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,

– produkcji czołgów i pozostałych wojskowych wozów bojowych, sklasyfikowanej w 30.40.Z,

– produkcji motocykli, sklasyfikowanej w 30.91.Z,

– produkcji pojazdów ciągnionych przez zwierzęta, sklasyfikowanej w 30.99.Z,

– konserwacji, naprawy i przebudowy ww. pozostałych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z

kody pkd Podklasa 29.20.Z obejmuje:

– produkcję nadwozi do pojazdów silnikowych, włączając kabiny do tych pojazdów,

– produkcję wyposażenia dla pojazdów silnikowych, przyczep i naczep,

– produkcję przyczep i naczep, takich jak:

* cysterny samochodowe, przyczepy do przewozu mebli itp.,

* przyczepy kempingowe itp.,

– produkcję pojemników i kontenerów przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji przyczep i naczep specjalnie zaprojektowanych do wykorzystywania w rolnictwie, sklasyfikowanej w 28.30.Z,

– produkcji części i akcesoriów do nadwozi pojazdów silnikowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,

– produkcji pojazdów ciągnionych przez zwierzęta, sklasyfikowanej w 30.99.Z

kody pkd Podklasa 29.31.Z obejmuje:

– produkcję wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych, takiego, jak: prądnice, alternatory, świece zapłonowe, zespoły przewodów do układu zapłonowego, elektryczne systemy otwierania okien i drzwi, wycieraczki do szyb oraz nadmuch elektryczny zapobiegający oszronieniu lub zamgleniu szyb, zespoły wskaźników do tablicy rozdzielczej, regulatory napięcia prądu itp.,

– produkcję sprzęgieł elektromagnetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji akumulatorów do pojazdów, sklasyfikowanej w 27.20.Z,

– produkcji sprzętu oświetleniowego do pojazdów silnikowych, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji pomp do pojazdów silnikowych i silników, sklasyfikowanej w 28.13.Z.

kody pkd Podklasa 29.32.Z obejmuje:

– produkcję różnorodnych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), takich jak: hamulce, skrzynie biegów, osie, koła, amortyzatory, chłodnice, tłumiki, rury wydechowe, katalizatory, sprzęgła, kierownice, kolumny i przekładnie do układu kierowniczego,

– produkcję części i akcesoriów do nadwozi pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), takich jak: pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, drzwi, zderzaki,

– produkcję siedzeń do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji opon, sklasyfikowanej w 22.11.Z,

– produkcji węży, pasków i pozostałych wyrobów z gumy, sklasyfikowanej w 22.19.Z,

– produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i gaźników, sklasyfikowanej w 28.11.Z,

– konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów silnikowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z.


kody pkd C.29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych

29.10.B Produkcja samochodów osobowych

29.10.C Produkcja autobusów

29.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

kody pkd C.29.2 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

kody pkd C.29.3 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Komentarze zablokowano.