kody pkd produkcja spożywka

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd produkcja spożywka

objaśnienia kody pkd

Dział 10 obejmuje:

– przetwarzanie produktów rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz rybactwa w żywność i napoje przeznaczone dla ludzi lub zwierząt,

– produkcję półwyrobów, które nie są bezpośrednio wyrobami żywnościowymi.

W efekcie tych działalności powstają również produkty uboczne o różnej wartości użytkowej (np. skóry surowe, makuchy z produkcji olejów roślinnych).

Dział ten obejmuje działalności w wyniku których powstają różnorodne wyroby, np.: mięso, ryby, owoce i warzywa, tłuszcze i oleje, wyroby mleczarskie, produkty przemiału zbóż, karma dla zwierząt, pozostałe artykuły spożywcze. Produkcja może być wykonywana na własny rachunek lub na zlecenie, np. ubój zwierząt.

Dział ten nie obejmuje przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, np. w restauracjach, sklasyfikowanego w 56.10.A Działalność piekarzy, cukierników, masaży itp., sprzedających własną produkcję (nawet, jeżeli sprzedaż detaliczna prowadzona jest w ich własnych sklepach), traktowana jest jako działalność wytwórcza i sklasyfikowana w niniejszym dziale. Natomiast działalność jednostki, w przypadku, gdy  wyrób podlega nieznacznemu przetworzeniu, nieprowadzącemu do jego istotnych zmian sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Obróbka odpadów poubojowych do produkcji karmy dla zwierząt,  sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach grupy 10.9; przetworzenie odpadów żywnościowych i odpadów z produkcji napojów w surowce wtórne, sklasyfikowane jest w odpowiednich podklasach grupy 38.3, a ich usuwanie w 38.21.Z

kody pkd Podklasa 10.11.Z obejmuje:

– czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt, owiec, królików itp.,

– produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,

– produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach,

– ubój i przetwarzanie wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,

– produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych,

– wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego,

– przetwarzanie odpadów zwierzęcych,

– produkcję wełny surowej poubojowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wytapiania jadalnych tłuszczów z drobiu, sklasyfikowanego w 10.12.Z,

– pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.

kody pkd Podklasa 10.12.Z obejmuje:

– czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu,

– produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego,

– wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu,

– produkcję pierza i puchu.

Podklasa ta nie obejmuje pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.

kody pkd Podklasa 10.13.Z obejmuje:

– produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego,

– produkcję wyrobów z mięsa: kiełbas, wędlin, pasztetów, puddingów mięsnych, „andouillettes” (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście).

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji gotowych dań z mięsa (w tym z mięsa drobiowego), zamrożonych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,

– produkcji zup zawierających mięso, sklasyfikowanej w 10.89.Z,

– handlu hurtowego mięsem, sklasyfikowanego w 46.32.Z,

– pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.

kody pkd Podklasa 10.20.Z obejmuje:

– przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące: mrożenie, głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie, solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie itp.,

– produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych, ikry, kawioru, substytutów kawioru itp.,

– produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub do karmienia zwierząt,

– produkcję mąki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nie nadających się do spożycia przez ludzi,

– działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania i konserwowania ryb,

– obróbkę wodorostów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przetwarzania ryb na statkach prowadzących połowy ryb, sklasyfikowanego w 03.11.Z,

– przetwarzania wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach, sklasyfikowanego w 10.11.Z,

– produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanej w 10.41.Z,

– produkcji gotowych, mrożonych dań rybnych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,

– produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 10.89.Z

kody pkd Podklasa 10.31.Z obejmuje:

– przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków:

* produkcję gotowych mrożonych ziemniaków, * produkcję ziemniaków purée w proszku,

* produkcję zakąsek ziemniaczanych,

* produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów),

* produkcję mąki i mączki ziemniaczanej, – przemysłowe obieranie ziemniaków.

kody pkd Podklasa 10.32.Z obejmuje:

– produkcję soków z owoców i warzyw,

– produkcję koncentratów ze świeżych owoców i warzyw.

kody pkd Podklasa 10.39.Z obejmuje:

– produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem gotowych dań

– mrożonych lub w puszkach,

– konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem, puszkowanie itp.,

– wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych,

– produkcję dżemów, marmolady i galaretek,

– prażenie orzechów,

– produkcję artykułów spożywczych z orzechów,

– produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, takich jak:

* sałatki; pakowane mieszanki sałatek,

* obrane lub pocięte warzywa,

* tofu (ser sojowy).

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 10.32.Z,

– produkcji mąki i mączki z roślin strączkowych, sklasyfikowanej w 10.61.Z,

– konserwowania w cukrze owoców i orzechów, sklasyfikowanego w 10.82.Z,

– produkcji gotowych dań warzywnych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,

– produkcji sztucznych koncentratów spożywczych, sklasyfikowanej w 10.89.Z

kody pkd Grupa 10.4 obejmuje produkcję nieoczyszczonych (surowych) i rafinowanych olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, z wyłączeniem wytapiania jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego.

kody pkd Podklasa 10.41.Z obejmuje:

– produkcję nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju słonecznikowego, oleju z nasion bawełny, oleju rzepakowego, oleju gorczycowego, oleju z siemienia lnianego itp.,

– produkcję nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleistych, orzechów lub ziaren oleistych,

– produkcję rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego itp.,

– przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, odwadnianie, utwardzanie itp.,

– produkcję niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych,

– produkcję olejów z ryb i ssaków morskich,

– produkcję puchu bawełnianego (lintersu), makuchów z nasion oleistych oraz innych pozostałości powstających przy produkcji oleju.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wytapiania i rafinacji smalcu i innych zwierzęcych tłuszczów jadalnych, sklasyfikowanych w 10.11.Z,

– produkcji margaryny, sklasyfikowanej w 10.42.Z,

– mielenia kukurydzy metodą mokrą i wytwarzania oleju kukurydzianego, sklasyfikowanych w 10.62.Z,

– wytwarzania olejków eterycznych, sklasyfikowanego w 20.53.Z,

– przetwarzania olejów i tłuszczów za pomocą procesów chemicznych, sklasyfikowanego w 20.59.Z

kody pkd Podklasa 10.42.Z obejmuje:

– produkcję margaryny,

– produkcję past będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych,

– produkcję jadalnych mieszanek tłuszczowych zapobiegających przywieraniu do form

kody pkd Podklasa 10.51.Z obejmuje:

– produkcję świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko pasteryzowane lub poddane działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)) oraz mleka homogenizowanego,

– produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka,

– produkcję śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę pasteryzowaną lub poddaną działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)), homogenizowanej,

– produkcję mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego,

– produkcję mleka lub śmietany w postaci stałej,

– produkcję masła,

– produkcję jogurtu i kefiru,

– produkcję serów i twarogów,

– produkcję serwatki,

– produkcję kazeiny i laktozy.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji surowego mleka krowiego i bawolego, sklasyfikowanej w 01.41.Z,

– produkcji surowego mleka owiec i kóz, sklasyfikowanej w 01.45.Z,

– produkcji substytutów mleka i sera nie opartych na mleku, sklasyfikowanej w 10.89.Z

kody pkd Podklasa 10.52.Z obejmuje produkcję lodów i innych deserów mrożonych, np. sorbetów. Podklasa ta nie obejmuje działalności lodziarni, sklasyfikowanej w 56.10.A, 56.10.B.

kody pkd Grupa 10.6 obejmuje:

– przemiał zbóż lub warzyw na mąkę i mączkę,

– przemiał, czyszczenie i polerowanie ryżu,

– produkcję mieszanek mąki,

– przemiał metodą mokrą ziarna i warzyw,

– produkcję skrobi i wyrobów skrobiowych.

kody pkd Podklasa 10.61.Z obejmuje:

– przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej; przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż,

– przemiał ryżu: produkcję ryżu łuskanego, mielonego, polerowanego, lukrowanego, parowanego lub preparowanego; produkcję mąki ryżowej,

– przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz z orzechów jadalnych,

– wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej, – wytwarzanie mąki wieloskładnikowej oraz mieszanek do wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji mąki i mączki ziemniaczanej, sklasyfikowanej w 10.31.Z,

– mielenia kukurydzy metodą mokrą, sklasyfikowanej w 10.62.Z

kody pkd Podklasa 10.62.Z obejmuje:

– wytwarzanie skrobi z ziemniaków, ryżu, kukurydzy itp.,

– mielenie kukurydzy metodą mokrą,

– wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy, inuliny, izoglukozy itp.,

– wytwarzanie glutenu,

– wytwarzanie tapioki i jej namiastek ze skrobi,

– wytwarzanie oleju kukurydzianego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wytwarzania laktozy (cukru mlekowego), sklasyfikowanego w 10.51.Z,

– produkcji cukru trzcinowego lub buraczanego, sklasyfikowanej w 10.81.Z

kody pkd Podklasa 10.71.Z obejmuje produkcję:

– chleba i bułek,

– ciast, ciastek, placków, tarty, naleśników, gofrów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, sklasyfikowanej w 10.72.Z,

– produkcji wyrobów mącznych (makaronów), sklasyfikowanej w 10.73.Z,

– podgrzewania wyrobów piekarskich do bezpośredniej konsumpcji, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.

kody pkd Podklasa 10.72.Z obejmuje:

– produkcję sucharów, herbatników i pozostałych suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich,

– produkcję konserwowanych ciast i ciastek,

– produkcję słodkich lub słonych przekąsek (paluszków, krakersów, precli itp.).

Podklasa ta nie obejmuje produkcji przekąsek ziemniaczanych, sklasyfikowanej w 10.31.Z

kody pkd Podklasa 10.73.Z obejmuje:

– produkcję makaronów, pierogów i klusek, gotowanych lub surowych, nadziewanych lub nienadziewanych,

– produkcję kuskusu,

– produkcję konserwowanych lub mrożonych wyrobów makaronowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji gotowych dań zawierających kuskus, sklasyfikowanej w 10.85.Z,

– produkcji zup zawierających makaron, sklasyfikowanej w 10.89.Z.

kody pkd Podklasa 10.81.Z obejmuje:

– produkcję i rafinację cukru (sacharozy) oraz substytutów cukru, z buraków, trzciny cukrowej, klonu i palmy,

– produkcję syropów cukrowych,

– produkcję melasy,

– produkcję syropu i cukru klonowego.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji glukozy, syropu glukozowego, maltozy, sklasyfikowanej w 10.62.Z

kody pkd Podklasa 10.82.Z obejmuje:

– produkcję kakao, masła kakaowego, tłuszczu i oleju kakaowego,

– produkcję czekolady i wyrobów czekoladowych,

– produkcję wyrobów cukierniczych, takich jak: cukierki, karmelki, drażetki, pastylki, nugaty, pomadki, biała czekolada,

– produkcję gumy do żucia,

– konserwowanie w cukrze owoców i orzechów, skórek owocowych i pozostałych części roślin.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji sacharozy, sklasyfikowanej w 10.81.Z.

kody pkd Podklasa 10.83.Z obejmuje:

– dekofeinizację i prażenie kawy,

– produkcję wyrobów kawowych: kawy mielonej, kawy rozpuszczalnej, ekstraktów i koncentratów kawy,

– produkcję substytutów kawy,

– produkcję mieszanek różnych gatunków herbaty oraz mieszanek herbaty maté (herbaty paragwajskiej),

– produkcję ekstraktów i preparatów z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej),

– produkcję herbat ziołowych (mięty, werbeny pospolitej, rumianku itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji inuliny, sklasyfikowanej w 10.62.Z,

– produkcji napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 11,

– przygotowania produktów roślinnych dla celów farmaceutycznych, sklasyfikowanego w 21.20.Z

kody pkd Podklasa 10.84.Z obejmuje:

– produkcję przypraw, sosów i podobnych dodatków do potraw, takich jak: majonez, mąka i mączka musztardowa, gotowa musztarda itp.,

– produkcję octu,

– produkcję soli kuchennej, włączając sól jodowaną.

Podklasa ta nie obejmuje uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.28.Z.

kody pkd Podklasa 10.85.Z obejmuje produkcję gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych i ugotowanych) posiłków i dań, zamrożonych lub w puszkach, składających się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw itp.),  które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję dań z mięsa lub drobiu,

– produkcję dań rybnych, włączając rybę i frytki,

– produkcję gotowych dań z warzyw,

– produkcję gotowych dań zawierających kuskus lub wyroby mączne,

– produkcję pizzy, zamrożonej lub inaczej zakonserwowanej,

– produkcję dań regionalnych i narodowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji  świeżej żywności lub żywności składającej się z mniej niż dwóch składników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 10,

– produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,

– sprzedaży detalicznej gotowych posiłków i dań w sklepach, sklasyfikowanej w 47.11.Z, 47.29.Z,

– sprzedaży hurtowej gotowych posiłków i dań, sklasyfikowanej w 46.38.Z,

– przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56,

– działalności związanej z dostawą żywności, wykonywanej na podstawie umowy, sklasyfikowanej w 56.29.Z

kody pkd Podklasa 10.86.Z obejmuje produkcję specjalnej żywności, takiej jak:

– żywność dla niemowląt,

– żywność będąca pochodną mleka i pozostałych artykułów spożywczych,

– żywność dla dzieci,

– żywność niskokaloryczna i o zmniejszonej kaloryczności dla utrzymania właściwego ciężaru ciała,

– żywność dietetyczna zalecana do stosowania przy leczeniu schorzeń,

– żywność o niskiej zawartości sodu (lub bez sodu), zawierająca sole mineralne,

– żywność bezglutenowa,

– żywność zalecana przy zwiększonym wysiłku fizycznym, w szczególności dla sportowców,

– żywność dla diabetyków.

kody pkd Podklasa 10.89.Z obejmuje:

– produkcję zup i bulionów (rosołów),

– produkcję miodu sztucznego i karmelu,

– produkcję gotowej żywności łatwo psującej się, takiej jak: kanapki, świeża (nieupieczona) pizza,

– produkcję suplementów żywności i pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

– produkcję drożdży,

– produkcję soków i ekstraktów z mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków,

– produkcję substytutów artykułów mlecznych i serowych,

– produkcję wyrobów z jaj, albuminę jaja,

– produkcję sztucznych koncentratów spożywczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 10.39.Z,

– produkcji mrożonej lub inaczej zakonserwowanej pizzy, sklasyfikowanej w 10.85.Z,

– produkcji napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 11.

kody pkd Podklasa 10.91.Z obejmuje:

– produkcję gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich i ryb, włączając produkcję koncentratów paszowych i dodatków paszowych,

– przygotowywanie pasz jednoskładnikowych,

– przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt, sklasyfikowanej w 10.20.Z,

– wytwarzania makuchów z nasion roślin oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z,

– wytwarzania produktów ubocznych, stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, np. z nasion oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z, z przemiału zbóż, sklasyfikowanego w 10.61.Z itp.

kody pkd Podklasa 10.92.Z obejmuje:

– produkcję gotowej karmy dla zwierząt domowych (psów, kotów, ptaków, rybek itp.),

– przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz dla zwierząt domowych. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt, sklasyfikowanej w 10.20.Z,

– wytwarzania makuchów z nasion roślin oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z,

– wytwarzania produktów ubocznych, stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, np. z nasion oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z, z przemiału zbóż, sklasyfikowanego w 10.61.Z itp.


 

kody pkd C.10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego .

kody pkd C.10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków .

kody pkd C.10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

kody pkd C.10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

kody pkd C.10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.52.Z Produkcja lodów

kody pkd C.10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

kody pkd C.10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

kody pkd C.10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

10.81.Z Produkcja cukru

10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy

10.84.Z Produkcja przypraw

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd C.10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Komentarze zablokowano.