kody pkd reklama badania

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd działalność profesjonalna, naukowa, techniczna » kody pkd reklama badania

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych i ich umieszczanie w czasopismach, gazetach, radiu i telewizji, lub innych mediach, jak również projektowanie miejsc na cele reklamowe.

kody pkd Grupa 73.1 obejmuje:

– pełną ofertę kampanii reklamowej (tzn. od możliwości wewnątrz firmy po zadania zlecane podwykonawcom) zawierającą:

* strategie i planowanie mediów,

* projektowanie reklam, ilustracji i plakatów,

* pisanie scenariuszy do filmów reklamowych, umieszczanie ich w mediach,

* doradztwo,

* usługi kreatywne,

* planowanie materiałów reklamowych (bez ich produkcji),

* marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia,

– działalność związaną z reprezentowaniem mediów:

* pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w różnych mediach,

* pośrednictwo w odsprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w różnych mediach.

kody pkd Podklasa 73.11.Z obejmuje:

– kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:

* projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,

* projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie bilbordów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp.,

* dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,

* tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych,

– prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, np. poprzez:

* promocję wyrobów,

* marketing bezpośredni,

* doręczanie i zamieszczanie prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamę korespondencyjną,

* doradztwo marketingowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności wydawniczej dotyczącej materiałów reklamowych, sklasyfikowanej w 58.19.Z,

– produkcji reklam telewizyjnych, sklasyfikowanej w 59.11.Z,

– badań rynku, sklasyfikowanych w 73.20.Z,

– fotografii reklamowej, sklasyfikowanej w 74.20.Z,

– wysyłania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 82.19.Z,

– organizacji targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z.

kody pkd Podklasa 73.12.A nie obejmuje:

– działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,

– sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

kody pkd Podklasa 73.12.B nie obejmuje:

– działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,

– sprzedaży miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

kody pkd Podklasa 73.12.C nie obejmuje:

– działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,

– sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

Podklasa 73.12.D nie obejmuje:

– działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,

– sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę),  sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach

Podklasa 73.20.Z obejmuje:

– badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, włączając analizę statystyczną uzyskanych wyników,

– badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników.


 

kody pkd M.73.1 Reklama

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

kody pkd M.73.2 Badanie rynku i opinii publicznej

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

Komentarze zablokowano.