kody pkd rolnictwo leśnictwo ryby

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd rolnictwo leśnictwo łowiectwo rybactwo » kody pkd rolnictwo leśnictwo ryby

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

– eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,

– uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,

– chowem i hodowlą zwierząt,

– pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,

– pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.


 

kody pkd Sekcja A.01 uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

kody pkd Sekcja A.02 leśnictwo i pozyskiwanie drewna

kody pkd Sekcja A.03 rybactwo

Komentarze zablokowano.