kody pkd hodowla ryb i rybołówstwo

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd rolnictwo leśnictwo łowiectwo rybactwo » kody pkd hodowla ryb i rybołówstwo

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– rybołówstwo w wodach morskich i śródlądowych, w tym utrzymywanie zasobów ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych,

– chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych (np. roślin wodnych, pereł, gąbek itp.) w wodach morskich i śródlądowych,

– działalność, która zwykle jest integralną częścią procesu produkcji i jest wykonywana na własny rachunek (np. wprowadzanie ziaren do ostryg w celu produkcji pereł).

Działalność usługowa związana z rybołówstwem oraz chowem i hodowlą ryb w wodach morskich i śródlądowych sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach tego działu. Dział ten nie obejmuje:

– przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem, to jest na statkach nieprowadzących połowów lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 10.20.Z,

– budowy i naprawy statków i łódek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 30.1 i 33.15.Z,

– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

kody pkd Grupa 03.1 obejmuje:

– rybołówstwo w wodach morskich i śródlądowych, w tym utrzymywanie zasobów ryb,  skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych na oceanach, w wodach przybrzeżnych i śródlądowych dla celów konsumpcyjnych lub innych, dokonywane ręcznie lub przy pomocy sprzętu do połowów, takiego jak siatki, liny i nieruchome pułapki.

Połowy mogą być prowadzone wzdłuż wybrzeży (np. zbieranie mięczaków takich jak małże i ostrygi) lub przez zarzucanie sieci przy brzegu lub z czółen domowej roboty lub częściej z wykorzystaniem łodzi dostępnych w handlu, w wodach przybrzeżnych i z dala od brzegu,

– działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach morskich i śródlądowych oraz chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów wodnych

kody pkd Podklasa 03.11.Z obejmuje:

– połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich,

– połowy skorupiaków i mięczaków morskich,

– wielorybnictwo,

– połowy zwierząt wodnych: żółwi, osłonic, jeżowców itp.,

– działalność statków rybackich prowadzących połowy ryb i innych organizmów wodnych połączone z ich przetwórstwem i konserwowaniem,

– pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) pozostałych produktów i organizmów  znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg,

– działalność usługową związaną z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

– połowów ssaków morskich (np. morsów, fok), z wyłączeniem wielorybnictwa, sklasyfikowanych w 01.70.Z,

– przetwórstwa wielorybów na statkach, przetwórniach, sklasyfikowanego w 10.11.Z,

– przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych organizmów wodnych na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 10.20.Z,

– wynajmowania łodzi rekreacyjnych z załogą, na przejażdżki po morzach i wodach przybrzeżnych (np. wyprawy na ryby), sklasyfikowanego w 50.10.Z,

– działalności związanej z dozorem łowisk oraz usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 84.24.Z,

– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

kody pkd Podklasa 03.12.Z obejmuje:

– połowy ryb w wodach śródlądowych,

– połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych,

– połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,

– pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych,

– działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, sklasyfikowanego w 10.20.Z,

– działalności związanej z ochroną łowisk i usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 84.24.Z,

– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

kody pkd Grupa 03.2 obejmuje chów i hodowlę organizmów wodnych tj.: ryb, mięczaków, skorupiaków, roślin, krokodyli, aligatorów i płazów, z wykorzystaniem technik mających na celu wzrost  produkcji organizmów poza naturalną wielkość określoną przez środowisko (np. poprzez karmienie i ochronę przed drapieżnikami). Chów i hodowla ryb i pozostałych organizmów wodnych dotyczy okresu od momentu wyhodowania do ich fazy młodzieńczej i/lub dorosłości w warunkach niewoli. Ponadto chów i hodowla obejmuje własność (prywatną, spółek oraz państwową) pojedynczych organizmów na etapie hodowania aż do połowów.

kody pkd Podklasa 03.21.Z obejmuje:

– chów i hodowlę ryb w wodach morskich, włączając chów i hodowlę morskich ryb ozdobnych,

– produkcję jaj małż (omułków, ostryg itp.), larw homarów, krewetek po okresie larwowym, narybku i podrostków narybku,

– chów i hodowlę szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich,

– chów i hodowlę skorupiaków, małż, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów  wodnych w wodach morskich,  

– chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów  wodnych w wodach słonawych,

– chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą,

– działalność wylęgarni ryb w wodach morskich,

– chów i hodowlę robaków morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

– chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 03.22.Z,

– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

kody pkd Podklasa 03.22.Z obejmuje:

– chów i hodowlę ryb w stawach rybnych i wodach śródlądowych, włączając chów i hodowlę ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych,

– chów i hodowlę skorupiaków, małży, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów  wodnych w wodach śródlądowych,

– działalność związaną z wylęgarniami ryb (słodkowodnych),

– chów i hodowlę żab,

– działalność usługową związaną z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności związanej z chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, sklasyfikowanej w 03.21.Z,

– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z


 

kody pkd A.03.1 Rybołówstwo

03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich

03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych

kody pkd A.03.2 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Komentarze zablokowano.