kody pkd sprzedaz hurtowa

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd handel samochody » kody pkd sprzedaz hurtowa

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje handel hurtowy towarami krajowym oraz towarami pochodzącymi z importu i eksportu, prowadzony na rachunek własny lub na zlecenie. Dział ten obejmuje:

– odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych towarów sprzedawcom detalicznym, przedsiębiorstwom, firmom i instytucjom; innym hurtownikom, agentom i pośrednikom prowadzącym działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży. Mogą to być osoby lub jednostki prowadzące działalność, np.: hurtownicy, pośrednicy, maklerzy, dystrybutorzy towarów przemysłowych, eksporterzy, importerzy, spółdzielnie handlowe oraz oddziały i biura sprzedaży (z wyłączeniem sklepów detalicznych) utrzymywane przez jednostki produkcyjne lub wydobywcze, w celu sprzedaży ich towarów, ale nieumiejscowione na terenach ich zakładów lub kopalni,

– działalność maklerów, sprzedawców komisowych i agentów, monterów, organizacji kupieckich i spółdzielczych zajmujących się handlem produktami gospodarki rolnej,

– wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem hurtowym, takich jak: montowanie, sortowanie i klasyfikowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie buforowe, przepakowywanie i butelkowanie, redystrybucję w mniejsze partie, przechowywanie, chłodzenie, dostarczanie i instalowanie towarów na własny rachunek, promowanie sprzedaży i projektowanie etykiet.

Dział ten nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, przyczep kempingowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 45.1 i 45.4,

– sprzedaży hurtowej akcesoriów samochodowych oraz do motocykli, sklasyfikowanej w 45.31.Z, 45.40.Z,

– wynajmu i dzierżawy, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 77,

– pakowania towarów stałych i butelkowania towarów płynnych (włącznie z mieszaniem i filtrowaniem dla stron trzecich), sklasyfikowanego w 82.92.Z.

Grupa 46.1 obejmuje:

– działalność agentów komisowych, maklerów i innych sprzedawców hurtowych, którzy działają na rachunek innych jednostek,

– działalność polegającą na organizowaniu wspólnych spotkań sprzedawców i nabywców lub realizowaniu transakcji handlowych w imieniu innych zleceniodawców, także za pośrednictwem Internetu,

– działalność w zakresie handlu hurtowego realizowana przez domy aukcyjne oraz Internet.

kody pkd Podklasa 46.11.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 46.12.Z obejmuje działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, włączając nawozy sztuczne. Podklasa ta nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 46.13.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 46.14.Z obejmuje działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, włączając maszyny biurowe i komputery, wyposażenia przemysłowego oraz sprzedażą statków i samolotów. Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów komisowych zajmujących się sprzedażą pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,

– sprzedaży aukcyjnej pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 46.15.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 46.16.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Podklasa 46.17.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Podklasa 46.18.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

– działalności agentów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 66.22.Z,

– działalności agentów w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanej w 68.31.Z.

kody pkd Podklasa 46.19.Z nie obejmuje:

– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 46.21.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– zboża i nasion,

– owoców oleistych,

– nieprzetworzonego tytoniu,

– pasz dla zwierząt oraz surowych produktów rolniczych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 46.76.Z.

kody pkd Podklasa 46.22.Z obejmuje także sprzedaż hurtową cebulek kwiatów i roślin.

kody pkd Podklasa 46.31.Z ta obejmuje sprzedaż hurtową:

– świeżych owoców i warzyw,

– zakonserwowanych owoców i warzyw.

kody pkd Podklasa 46.33.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– mleka i wyrobów mleczarskich,

– jaj i wyrobów z jaj,

– jadalnych olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

kody pkd Podklasa 46.34.A ta obejmuje także zakup win luzem i ich butelkowanie, bez przetworzenia. Podklasa ta nie obejmuje mieszania wina lub alkoholu destylowanego, sklasyfikowanego w 11.01.Z, 11.02.Z.

kody pkd Podklasa 46.38.Z obejmuje także sprzedaż hurtową karmy dla zwierząt domowych.

kody pkd Podklasa 46.41.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– przędzy,

– tkanin,

– firanek, zasłon, pościeli oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych,

– pasmanterii, igieł, nici do szycia itp.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 46.76.Z.

kody pkd Podklasa 46.42.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– odzieży, włączając odzież ochronną i roboczą oraz ubrania sportowe,

– wyrobów pończoszniczych,

– dodatków odzieżowych takich jak rękawiczki, krawaty i szelki,

– obuwia,

– artykułów futrzarskich,

– parasoli.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej biżuterii, sklasyfikowanej w 46.48.Z,

– sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych, sklasyfikowanej w 46.49.Z,

– sprzedaży hurtowej specjalistycznego obuwia sportowego takiego jak buty narciarskie, sklasyfikowanej w 46.49.Z.

kody pkd Podklasa 46.43.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– elektrycznych urządzeń użytku domowego,

– sprzętu radiowo-telewizyjnego,

– artykułów fotograficznych i optycznych,

– elektrycznych urządzeń grzewczych,

– nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej czystych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,

– sprzedaży hurtowej maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 46.64.Z.

kody pkd Podklasa 46.45.Z obejmuje także sprzedaż hurtową mydeł.

kody pkd Podklasa 46.46.Z obejmuje także sprzedaż hurtową wyrobów ortopedycznych.

kody pkd Podklasa 46.47.Z obejmuje sprzedaż hurtową: mebli domowych, dywanów i chodników, sprzętu oświetleniowego. Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży hurtowej mebli biurowych, sklasyfikowanej w 46.65.Z.

Podklasa 46.49.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– wyrobów z drewna, wikliny i korka itp.,

– rowerów, ich części i akcesoriów,

– artykułów piśmiennych, książek, czasopism i gazet,

– artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych,

– instrumentów muzycznych,

– gier i zabawek,

– artykułów sportowych, włączając specjalistyczne obuwie sportowe, takie jak buty narciarskie.

kody pkd Podklasa 46.51.Z nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej części elektronicznych, sklasyfikowanej w 46.52.Z,

– sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych), sklasyfikowanej w 46.66.Z.

kody pkd Podklasa 46.52.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– elektronicznych zaworów i lamp,

– urządzeń półprzewodnikowych,

– układów scalonych i obwodów zintegrowanych,

– obwodów drukowanych,

– czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD, DVD),

– wyposażenia telefonicznego i komunikacyjnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej nagranych taśm audio i wideo oraz płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,

– sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 46.51.Z.

kody pkd Podklasa 46.61.Z obejmuje:

– sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń rolniczych, takich jak: pługi, roztrząsacze nawozu, siewniki, kombajny, młockarnie, dojarki, maszyny wykorzystywane przy hodowli drobiu, maszyny pszczelarskie, ciągniki stosowane w rolnictwie i leśnictwie,

– sprzedaż hurtową kosiarek do trawy, niezależnie od rodzaju napędu.

kody pkd Podklasa 46.62.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– obrabiarek dowolnego typu i do dowolnego rodzaju materiału,

– obrabiarek automatycznie sterowanych komputerem.

kody pkd Podklasa 46.64.Z obejmuje sprzedaż hurtową automatycznie sterowanych komputerem maszyn dla przemysłu tekstylnego, maszyn do szycia i dziewiarskich.

kody pkd Podklasa 46.65.Z obejmuje sprzedaż hurtową wyrobów sklasyfikowanych w 31.01.Z.

kody pkd Podklasa 46.66.Z obejmuje sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń biurowych, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych. Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 46.51.Z,

– sprzedaży hurtowej elektronicznych części oraz sprzętu telefonicznego i komunikacyjnego, sklasyfikowanej w 46.52.Z.

kody pkd Podklasa 46.69.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

– sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów,

– robotów do linii produkcyjnych,

– przewodów i przełączników oraz pozostałego sprzętu do użytku przemysłowego,

– pozostałych urządzeń elektrycznych, takich jak: silniki elektryczne, transformatory,

– pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu (z wyłączeniem  górnictwa, budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej i przemysłu tekstylnego),  handlu i nawigacji oraz innych usług, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

– przyrządów i urządzeń pomiarowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, naczep, przyczep, włączając przyczepy kempingowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,

– sprzedaży hurtowej części do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 45.31.Z,

– sprzedaży hurtowej motocykli, sklasyfikowanej w 45.40.Z,

– sprzedaży hurtowej rowerów, sklasyfikowanej w 46.49.Z.

kody pkd Podklasa 46.71.Z obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową paliw, smarów, olejów, takich jak:

– węgiel drzewny, węgiel, koks, drewno opałowe, ciężka benzyna,

– ropa naftowa, olej surowy, olej napędowy, benzyna, paliwo olejowe, olej opałowy, nafta,

– gaz ziemny skroplony, butan, propan, mieszanki propan-butan,

– oleje smarowe i smary, produkty rafinacji ropy naftowej.

kody pkd Podklasa 46.72.Z obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

– rud metali żelaznych i nieżelaznych,

– metali żelaznych i nieżelaznych w postaci nieprzetworzonej,

– metalowych półwyrobów żelaznych i nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

– złota i pozostałych metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, sklasyfikowanej w 46.77.Z.

kody pkd Podklasa 46.73.Z obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

– drewna nieobrobionego,

– wyrobów z drewna wstępnie obrobionego,

– farb, werniksów i pokostów,

– materiałów budowlanych, np.: piasku, żwiru,

– tapet i pokryć podłogowych,

– okien i drzwi,

– szkła płaskiego,

– sprzętu sanitarnego: wanien, umywalek, sedesów i pozostałych wyrobów sanitarnych z porcelany,

– budynków prefabrykowanych.

kody pkd Podklasa 46.74.Z obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

– drobnych wyrobów metalowych i zamków,

– łączników i armatury,

– grzejników gorącej wody,

– instalacyjnego sprzętu sanitarnego: rur, złączek, uszczelek, zaworów, trójników, rur gumowych itp.,

– narzędzi: młotków, pił, wkrętaków i pozostałych narzędzi ręcznych.

kody pkd Podklasa 46.75.Z obejmuje:

– wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową chemikaliów przemysłowych: aniliny, farby drukarskiej, olejków eterycznych, gazów przemysłowych, klejów chemicznych, substancji barwiących, żywic syntetycznych, metanolu, parafiny, środków zapachowych i aromatów, sody, soli przemysłowej, kwasów i siarki, pochodnych skrobi itp.,

– wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i pozostałych środków agrochemicznych.

kody pkd Podklasa 46.76.Z obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

– tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

– gumy,

– włókien tekstylnych itp.,

– papieru w belkach,

– kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz pereł.

kody pkd Podklasa 46.77.Z obejmuje:

– sprzedaż hurtową metalowych i niemetalowych odpadów i złomu oraz materiałów przeznaczonych do recyklingu, włącznie ze zbieraniem, sortowaniem, wymontowywaniem części nadających się do wielokrotnego użycia, ze zużytych wyrobów takich jak samochody; pakowanie, przepakowywanie, magazynowanie i dostarczanie, ale bez procesu dalszego przekształcenia,

– odsprzedaż części nadających się do użytku, wymontowywanych z wycofanych z eksploatacji samochodów, statków, komputerów, telewizorów i innych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– zbierania odpadów z gospodarstw domowych i pochodzenia przemysłowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.1,

– obróbki odpadów, niezdatnych do wykorzystania w przemysłowym procesie produkcji, lecz przeznaczonych do usunięcia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 38.2,

– przetwarzania odpadów i złomu oraz pozostałych materiałów na surowce wtórne, gdzie wymaganym sposobem przetwarzania odpadów jest ich przekształcenie mechaniczne lub chemiczne (wyprodukowane surowce wtórne nadają się do bezpośredniego użytku w przemysłowym procesie produkcji i nie są nowym produktem finalnym), sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.3,

– demontażu wszelkiego rodzaju wyrobów i urządzeń wycofanych z eksploatacji (samochodów, statków, komputerów, telewizorów i pozostałych wyrobów) w celu odzyskania surowców, sklasyfikowanego w 38.31.Z,

– złomowania statków, sklasyfikowanego w 38.31.Z,

– zgniatania samochodów w procesie mechanicznym, sklasyfikowanego w 38.32.Z,

– sprzedaży detalicznej artykułów używanych, sklasyfikowanej w 47.79.Z.

Podklasa 46.90.Z obejmuje sprzedaż hurtową różnych wyrobów bez określonej specjalizacji.


 

kody pkd G.46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

46.11.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.12.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

46.13.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.14.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.15.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

46.16.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

46.17.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.18.Z  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

kody pkd G.46.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

46.21.Z  Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.22.Z  Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.23.Z  Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

46.24.Z  Sprzedaż hurtowa skór

kody pkd G.46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.31.Z  Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z  Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z  Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

46.34.A  Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

46.34.B  Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

46.35.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

46.36.Z  Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46.37.Z  Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

46.38.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.39.Z  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

kody pkd G.46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

46.41.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

46.42.Z  Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

46.43.Z  Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.44.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

46.45.Z  Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

46.46.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.47.Z  Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

46.48.Z  Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

46.49.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

kody pkd G.46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

46.51.Z  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

kody pkd G.46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

46.61.Z  Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

46.62.Z  Sprzedaż hurtowa obrabiarek

46.63.Z  Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

46.64.Z  Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

46.65.Z  Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.66.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

kody pkd G.46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

46.71.Z  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.72.Z  Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.73.Z  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.75.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.77.Z  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

kody pkd G.46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Komentarze zablokowano.