kody pkd sprzęt transportowy

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd sprzęt transportowy

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję sprzętu transportowego, takiego jak: statki i łodzie, lokomotywy kolejowe i tabor szynowy, statki powietrzne i statki kosmiczne,

– produkcję części do ww. sprzętu transportowego.

kody pkd Podklasa 30.11.Z obejmuje:

– produkcję statków (z wyłączeniem łodzi sportowych i wycieczkowych), takich jak:

* statki pasażerskie, promy, statki handlowe, tankowce, holowniki itp.,

* okręty wojenne, * kutry, łodzie rybackie i statki-przetwórnie,

* poduszkowce, z wyłączeniem poduszkowców przeznaczonych na cele rekreacyjne,

* pływające lub zanurzone platformy wiertnicze,

– produkcję jednostek pływających, takich jak: doki pływające, pontony, grodzie izolacyjne, przystanie pływające, pławy, boje, zbiorniki pływające, barki, latarnie, dźwigi pływające, tratwy nadmuchiwane przeznaczone na cele inne niż rekreacyjne itp.,

– produkcję sekcji dla statków i jednostek pływających,

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji części statku, innych niż podstawowe zespoły kadłuba:

* produkcji żagli, sklasyfikowanej w 13.92.Z,

* produkcji śrub napędowych dla statków, sklasyfikowanej w 25.99.Z,

* produkcji kotwic ze stali lub żeliwa, sklasyfikowanej w 25.99.Z,

* produkcji silników do statków, sklasyfikowanej w 28.11.Z,

– produkcji przyrządów nawigacyjnych, sklasyfikowanej w 26.51.Z,

– produkcji sprzętu oświetleniowego dla statków, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji pojazdów-amfibii, sklasyfikowanej w 29.10.E,

– produkcji łodzi nadmuchiwanych i tratew na cele rekreacyjne, sklasyfikowanej w 30.12.Z,

– specjalistycznych napraw i konserwacji statków i pozostałych konstrukcji pływających, sklasyfikowanych w 33.15.Z,

– demontażu statków, sklasyfikowanego w 38.31.Z,

– wykonywania instalacji wewnętrznych statków i łodzi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 43.3.

kody pkd Podklasa 30.12.Z obejmuje: Podklasa ta obejmuje:

– produkcję nadmuchiwanych łodzi i tratew,

– produkcję łodzi żaglowych, nawet wyposażonych w silnik,

– produkcję łodzi motorowych,

– produkcję poduszkowców na cele rekreacyjne,

– produkcję jednostek pływających na zamówienia indywidualne,

– produkcję pozostałych łodzi sportowych i wycieczkowych: kajaków, czółen, łodzi wiosłowych, łodzi sportowych typu skif.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji części łodzi wycieczkowych i sportowych:

* produkcji żagli, sklasyfikowanej w 13.92.Z,

* produkcji kotwic ze stali lub żeliwa, sklasyfikowanej w 25.99.Z,

* produkcji silników dla jednostek pływających, sklasyfikowanej w 28.11.Z,

– produkcji desek surfingowych (włączając deski surfingowe z żaglem), sklasyfikowanej w 32.30.Z,

– naprawy i konserwacji łodzi wycieczkowych i sportowych, sklasyfikowanych w 33.15.Z.

kody pkd Podklasa 30.20.Z obejmuje:

– produkcję elektrycznych, spalinowych, parowych i pozostałych lokomotyw kolejowych,

– produkcję pojazdów kolejowych lub tramwajowych z własnym napędem: wagonów pasażerskich, towarowych, platform, pojazdów naprawczych lub serwisowych,

– produkcję taboru kolejowego i tramwajowego bez własnego napędu, takiego jak: wagony pasażerskie, towarowe, samowyładowcze, cysterny oraz wagony warsztatowe, dźwigi kolejowe, tendry itp.,

– produkcję wyspecjalizowanych części do lokomotyw kolejowych lub tramwajowych lub do taboru kolejowego, takich jak: wózki zwrotne, osie i koła, hamulce i części do nich; haki i elementy sprzęgające, zderzaki i ich części; amortyzatory; podwozia do lokomotyw i wagonów; szkielety konstrukcyjne wagonów i lokomotyw; nadwozia; połączenia korytarzowe itp.,

– produkcję kopalnianych lokomotyw dołowych i wagonów silnikowych,

– produkcję mechanicznych i elektromechanicznych urządzeń sygnalizacyjnych, bezpieczeństwa i sterowania ruchem na drogach szynowych, wodach śródlądowych, ulicach, drogach, miejscach parkingowych, lotniskach itp.,

– produkcję siedzeń do wagonów taboru szynowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji szyn niezmontowanych, sklasyfikowanej w 24.10.Z,

– produkcji gotowych elementów metalowych wyposażenia torów kolejowych, sklasyfikowanej w 25.99.Z,

– produkcji silników elektrycznych, sklasyfikowanej w 27.11.Z,

– produkcji elektrycznego wyposażenia do sygnalizacji bezpieczeństwa i kontroli ruchu, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji silników i turbin, sklasyfikowanej w 28.11.Z.

kody pkd Podklasa 30.30.Z obejmuje:

– produkcję samolotów do transportu towarów lub pasażerów, samolotów używanych przez siły zbrojne, samolotów sportowych i do innych zastosowań,

– produkcję śmigłowców,

– produkcję szybowców i lotni,

– produkcję sterowców i balonów,

– produkcję części i akcesoriów samolotów, sklasyfikowanych w tej podklasie, takich jak:

* podzespoły podstawowe: kadłuby, skrzydła, drzwi, elementy sterujące, podwozia, zbiorniki na paliwo, gondole itp.,

* śmigła, wirniki śmigłowców i łopaty do tych wirników,

* silniki i napędy typowe dla statków powietrznych,

* części do napędów turboodrzutowych i turbośmigłowych,

– produkcję urządzeń do trenowania pilotażu na ziemi,

– produkcję statków kosmicznych i rakiet wynoszących statki kosmiczne na orbitę, satelitów, sond kosmicznych, stacji orbitalnych, promów kosmicznych,

– produkcję międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM),

– przeglądy i remonty kapitalne oraz przebudowy statków powietrznych i silników statków powietrznych,

– produkcję siedzeń do statków powietrznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji spadochronów, sklasyfikowanej w 13.92.Z,

– produkcji uzbrojenia wojskowego i amunicji, sklasyfikowanej w 25.40.Z,

– produkcji urządzeń (tele)komunikacyjnych do satelitów, sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji instrumentów lotniczych, sklasyfikowanej w 26.51.Z,

– produkcji systemów nawigacji powietrznej, sklasyfikowanej w 26.51.Z,

– produkcji sprzętu oświetleniowego dla statków powietrznych, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji części układu zapłonowego i innych elektrycznych części do silników wewnętrznego spalania, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i gaźników, sklasyfikowanej w 28.11.Z,

– produkcji maszyn i urządzeń startowych do statków powietrznych, urządzeń do katapultowania oraz podobnych urządzeń, sklasyfikowanej w 28.99.Z.

kody pkd Podklasa 30.40.Z obejmuje:

– produkcję czołgów,

– produkcję opancerzonych pojazdów wodno-lądowych,

– produkcję pozostałych wojskowych pojazdów bojowych.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji broni i amunicji, sklasyfikowanej w 25.40.Z.

kody pkd Podklasa 30.91.Z obejmuje:

– produkcję motocykli, motorynek i rowerów posiadających silnik pomocniczy,

– produkcję silników do motocykli,

– produkcję przyczep motocyklowych bocznych,

– produkcję części i akcesoriów do motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do motocykli, sklasyfikowanej w 29.31.Z,

– konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z.

kody pkd Podklasa 30.92.Z obejmuje:

– produkcję rowerów nieposiadających silników, włączając rowery trzykołowe, tandemy, metalowe dwu- i trzykołowe rowerki dziecięce,

– produkcję części i akcesoriów do rowerów,

– produkcję wózków inwalidzkich, nawet z silnikiem,

– produkcję części i akcesoriów do wózków inwalidzkich,

– produkcję wózków dziecięcych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji rowerów posiadających silnik pomocniczy, sklasyfikowanej w 30.91.Z,

– produkcji zabawek na kółkach przeznaczonych do jeżdżenia, włączając dziecięce rowerki dwu- i trzykołowe, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

kody pkd Podklasa 30.99.Z obejmuje:

– produkcję pojazdów wprawianych w ruch ręcznie: wózków bagażowych, wózków ręcznych, sanek, wózków na zakupy itp.,

– produkcję pojazdów ciągnionych przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji wózków roboczych, nawet wyposażonych w sprzęt do podnoszenia czy przemieszczania, nawet samojezdnych, stosowanych w zakładach przemysłowych, włączając wózki ręczne i taczki, sklasyfikowanej w 28.22.Z,

– produkcji wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach, sklasyfikowanej w 31.01.Z


 

kody pkd C.30.1 Produkcja statków i łodzi

30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających

30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

kody pkd C.30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

kody pkd  C.30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

kody pkd C.30.4 Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

30.40.Z Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

kody pkd C.30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

30.91.Z Produkcja motocykli

30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Komentarze zablokowano.