kody pkd transport i działalność kurierska

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd transport » kody pkd transport i działalność kurierska

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje:

– działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,

– działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,

– wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,

– działalność pocztową i kurierską.

Sekcja ta nie obejmuje:

– wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 33.1,

– budowy, utrzymania i naprawy dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 42,

– konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z,

– wynajmu środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 77.1 i 77.3.

 


 

kody pkd H.49 transport lądowy oraz transport rurociągowy

kody pkd H.50 transport wodny

kody pkd H.51 transport lotniczy

kody pkd H.52 magazynowanie o działalność usługowa wspomagająca transport

kody pkd H.53 działalność pocztowa i kurierska

Komentarze zablokowano.