kody pkd transport lotniczy

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd transport » kody pkd transport lotniczy

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje lotniczy i kosmiczny transport pasażerów i towarów.

Dział ten nie obejmuje:

– opryskiwania upraw roślinnych, sklasyfikowanego w 01.61.Z,

– wykonywania generalnych przeglądów samolotów i silników lotniczych, sklasyfikowanego w 33.16.Z,

– działalności portów lotniczych, sklasyfikowanej w 52.23.Z,

– prowadzenia reklam w powietrzu, sklasyfikowanego w 73.11.Z,

– wykonywania fotografii lotniczej, sklasyfikowanego w 74.20.Z

kody pkd Podklasa 51.10.Z obejmuje:

– transport lotniczy pasażerski na stałych trasach i według ustalonego rozkładu lotów,

– loty czarterowe,

– loty widokowe i wycieczkowe,

– wynajem środków lotniczego transportu pasażerskiego z załogą,

– działalność lotnictwa ogólnego, taką jak: przewozy pasażerów organizowane przez aerokluby w celach szkoleniowych lub dla przyjemności.

Podklasa ta nie obejmuje wynajmu środków transportu lotniczego bez załogi, sklasyfikowanego w 77.35.Z.

kody pkd Podklasa 51.21.Z obejmuje:

– transport lotniczy towarów na stałych trasach i według ustalonego rozkładu lotów,

– transport lotniczy towarów, nieobjęty rozkładem lotów,

– wynajem środków transportu lotniczego z załogą, w celu przewozu towarów.

kody pkd Podklasa 51.22.Z obejmuje:

– wystrzeliwanie satelitów i pojazdów kosmicznych,

– transport kosmiczny pasażerów i towarów.


 

kody pkd H.51.1 Transport lotniczy pasażerski

51.10.Z  Transport lotniczy pasażerski

kody pkd H.51.2 Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

51.21.Z  Transport lotniczy towarów

51.22.Z  Transport kosmiczny

Komentarze zablokowano.