kody pkd transport wodny

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd transport » kody pkd transport wodny

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– transport wodny pasażerów lub towarów, rozkładowy i pozarozkładowy,

– holowanie i pchanie w transporcie wodnym,

– działalność łodzi wycieczkowych, promów, taksówek wodnych itp.

Czynnikiem decydującym, pozwalającym na rozróżnienie transportu morskiego od transportu wodnego śródlądowego jest rodzaj używanych statków. Transport statkami pełnomorskimi sklasyfikowany jest w odpowiednich podklasach grup 50.1 i 50.2, natomiast transport wodny przy użyciu innych rodzajów statków sklasyfikowany jest w odpowiednich podklasach grup 50.3 i 50.4. Dział ten nie obejmuje działalności restauracji i barów na pokładach statków, jeśli wykonywana jest przez odrębną jednostkę, sklasyfikowanej w 56.10.A, 56.30.Z.

kody pkd Podklasa 50.10.Z obejmuje:

– przewozy pasażerskie na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowe lub pozarozkładowe:

* działalność łodzi wycieczkowych i podobnych jednostek pływających,

* działalność promów, taksówek wodnych itp.,

– wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych (np. dla rejsów wędkarskich).

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności restauracji i barów na pokładach statków, wykonywanej przez odrębne jednostki, sklasyfikowanej w 56.10.A, 56.30.Z,

– wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z,

– wynajmu łodzi i statków handlowych, bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z,

– działalności „pływających kasyn”, sklasyfikowanej w 92.00.Z.

kody pkd Podklasa 50.20.Z obejmuje:

– transport towarów na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowy lub pozarozkładowy,

– holowanie i pchanie barek, platform wiertniczych itp.,

– wynajem środków transportu morskiego i wodnego przybrzeżnego towarów, z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje:

– magazynowania towarów, sklasyfikowanego w 52.10.A, 52.10.B,

– obsługi portów i pozostałej działalności pomocniczej, np. dokowania, pilotowania, lichtowania, ratownictwa okrętowego, sklasyfikowanych w 52.22.A,

– przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A,

– wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.

kody pkd Podklasa 50.30.Z obejmuje:

– transport pasażerski na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach,

– wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz z załogą w celach rekreacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.

kody pkd Podklasa 50.40.Z obejmuje:

– transport towarów na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach,

– wynajem statków transportu wodnego śródlądowego towarów, z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B,

– wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.


 

kody pkd H.50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.10.Z  Transport morski i przybrzeżny pasażerski

kody pkd H.50.2 Transport morski i  przybrzeżny towarów

50.20.Z  Transport morski i  przybrzeżny towarów

kody pkd H.50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski

50.30.Z  Transport wodny śródlądowy pasażerski

kody pkd H.50.4 Transport wodny śródlądowy towarów

50.40.Z  Transport wodny śródlądowy towarów

Komentarze zablokowano.