kody pkd usługi informacja

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd informacja, komunikacja » kody pkd usługi informacja

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność wyszukiwarek portali internetowych,

– przetwarzanie danych,

– działalność hostingu,

– pozostałą działalność związaną głównie z dostarczaniem informacji.

kody pkd Podklasa 63.11.Z obejmuje:

– działalności związane z zapewnieniem infrastruktury dla usług hostingowych, przetwarzania danych i działalności powiązanych,

– specjalistyczne usługi hostingowe, takie jak: hosting sieci www, usługi przesyłania strumieniowego lub oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenie usług aplikacyjnych, dostarczanie klientom urządzeń głównego komputera ze współdzieleniem czasu,

– przetwarzanie danych, włączając kompletna obróbkę i specjalistyczne raporty z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnienie automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem bazy danych.

Podklasa ta nie obejmuje działalności, przy wykonywaniu których dostawca wykorzystuje komputery wyłącznie jako narzędzie, są sklasyfikowane zgodnie z rodzajem świadczonych usług.

kody pkd Podklasa 63.12.Z obejmuje:

– działanie witryn internetowych, które wykorzystują wyszukiwarki, aby generować i utrzymywać obszerne bazy danych internetowych adresów i treści w formacie łatwym do wyszukania,

– działanie pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj.: strony mediów dostarczających aktualne informacje.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wydawania książek, gazet, czasopism w Internecie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 58,

– nadawania programów przez Internet, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 60.

kody pkd Podklasa 63.91.Z obejmuje działalność agencji informacyjnych dostarczających wiadomości, zdjęcia i reportaże dla mediów. Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności niezależnych fotoreporterów, sklasyfikowanej w 74.20.Z,

– działalności niezależnych dziennikarzy, sklasyfikowanej w 90.03.Z

kody pkd Podklasa 63.99.Z obejmuje pozostałą działalność w zakresie usług informacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowaną, taką jak:

– zautomatyzowane udzielanie informacji przez telefon,

– wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie,

– dostarczanie wycinków w zakresie informacji i wycinków prasowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności centrów telefonicznych, sklasyfikowanej w 82.20.Z,

– działalności bibliotek i archiwów, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B


 

kody pkd J.63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

63.11.Z  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z  Działalność portali internetowych

kody pkd J.63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Komentarze zablokowano.