kody pkd utrzymanie porządku

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd administracja turystyka sprzątanie ochrona » kody pkd utrzymanie porządku

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– utrzymanie porządku wewnątrz budynku,

– sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków wszelkich typów,

– czyszczenie maszyn przemysłowych,

– mycie pociągów, autobusów, samolotów itd.,

– czyszczenie od wewnątrz cystern i tankowców,

– dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację m.in. budynków, statków, pociągów itp.,

– mycie butelek,

– zamiatanie ulic, usuwanie śniegu i lodu,

– działalność usługową związaną z zagospodarowywaniem terenów zieleni, włącznie z zaprojektowaniem krajobrazu i/lub budową pasaży, przejść dla pieszych, ścian oporowych, pomostów, płotów, stawów oraz podobnych konstrukcji.

kody pkd Podklasa 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach obejmuje działalność pomocniczą związaną z utrzymywaniem porządku w budynkach klienta, poprzez:

– ogólne sprzątanie wnętrz,

– wywóz śmieci

– ochronę i środki bezpieczeństwa,

– działalności recepcyjne, pralnicze i podobne działalności pomocnicze.

Działalności pomocnicze związane z utrzymaniem porządku w budynkach wykonywane są przez personel, który nie jest zaangażowany, ani odpowiedzialny za istotne sprawy czy działalność klienta.

Podklasa ta nie obejmuje:

– zarządzania i obsługi systemów komputerowych i/lub urządzeń do przetwarzania danych na miejscu u klienta, sklasyfikowanych w 62.03.Z,

– obsługi obiektów więziennych wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 84.23.Z,

– działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju usług pomocniczych (np. usług sprzątania wnętrz) lub zajmowania się wykonywaniem pojedynczych zadań (np. ogrzewania), sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie ze świadczoną usługą,

– zabezpieczenia personelu wykonującego kompleksową obsługą placówek klienta, takich jak: hotel, restauracja, kopalnia lub szpital, sklasyfikowanego w odpowiedniej podklasie zgodnie z działalnością obsługiwanej placówki.

kody pkd Grupa 81.2 Sprzątanie obiektów obejmuje:

– sprzątanie wewnątrz budynków wszelkich typów,

– sprzątanie na zewnątrz budynków,

– specjalistyczne czyszczenie budynków lub inne specjalistyczne czyszczenia,

– czyszczenie maszyn przemysłowych,

– mycie wnętrz cystern i tankowców,

– dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację budynków lub maszyn przemysłowych,

– mycie butelek,

– zamiatanie ulic i usuwanie śniegu i lodu.

Grupa ta nie obejmuje:

– zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji A,

– czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod oraz czyszczenia nowo wybudowanych budynków, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji F,

– prania dywanów, wykładzin, zasłon i firanek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji S.

kody pkd Podklasa 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych obejmuje działalności związane z ogólnym, niespecjalistycznym sprzątaniem budynków wszelkich typów, takich jak:

– biura,

– domy i mieszkania,

– fabryki,

– sklepy,

– instytucje,

– pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe.

Działalności te obejmują głównie sprzątanie wnętrz budynków, ale mogą również obejmować sprzątanie wspólnych miejsc zewnętrznych, takich jak okna czy chodniki. Podklasa ta nie obejmuje działalności związanej z specjalistycznym sprzątaniem, tj. myciem okien, czyszczeniem kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, oraz kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych, sklasyfikowanej w 81.22.Z.

kody pkd Podklasa 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych obejmuje:

– zewnętrzne czyszczenie budynków wszelkich typów, takich jak: biura, fabryki, sklepy, instytucje i pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe,

– działalność w zakresie specjalistycznego sprzątania budynków, taką jak: mycie okien, czyszczenie kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,

– czyszczenie maszyn przemysłowych, – pozostałą działalność w zakresie sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod, sklasyfikowanego w 43.99.Z.

kody pkd Podklas 81.29.Z Pozostałe sprzątanie obejmuje:

– czyszczenie i utrzymanie w czystości basenów,

– mycie pociągów, autobusów, samolotów itp.,

– czyszczenie wnętrz cystern i tankowców,

– działalność związaną z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,

– mycie butelek,

– zamiatanie i polewanie ulic i usuwanie śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków,

– pozostałą działalność w zakresie sprzątania, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

– zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w 01.61.Z,

– czyszczenia i mycia samochodów, sklasyfikowanego w 45.20.Z.

kody pkd Podklas 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni obejmuje:

– dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie: parków i ogrodów: przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,

– przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),

– na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),

– przy budynkach przemysłowych i handlowych, zieleni – budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),

– autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,

– terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),

– wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),

– zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 01, 02,

– działalności szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanej w 01.30.Z, 02.10.Z,

– utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanego w 01.61.Z,

– działalności architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanej w 71.11.Z,

– działalności budowlanej w celu zaprojektowania krajobrazu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji F.


 

kody pkd N.81.1 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.10.Z  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

kody pkd N.81.2 Sprzątanie obiektów

81.21.Z  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z  Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z  Pozostałe sprzątanie

kody pkd N.81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Komentarze zablokowano.