kody pkd weterynaria

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd działalność profesjonalna, naukowa, techniczna » kody pkd weterynaria

objaśnienia kody pkd

Podklasa ta obejmuje:

– opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich,

– opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych,

– działalność asystentów weterynaryjnych i pozostałego pomocniczego personelu weterynaryjnego,

– działalność kliniczno-patologiczną oraz pozostałą działalność związaną z rozpoznaniem i ustalaniem przyczyn chorób zwierząt,

– działalność pogotowia dla zwierząt. Działalności te są prowadzone przez lekarzy weterynarii w klinikach weterynaryjnych, w prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii, w formie wizyt w gospodarstwach rolnych, domach, schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 01.62.Z,

– strzyżenia owiec, sklasyfikowanego w 01.62.Z,

– opieki nad  stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.Z,

– sztucznego unasienniania, sklasyfikowanego w 01.62.Z,

– badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanych w 71.20.A,

– działalności schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej sklasyfikowanej w 96.09.Z

 


 

kody pkd M.75 Działalność weterynaryjna

75.00.Z Działalność weterynaryjna

Komentarze zablokowano.