kody pkd wspomaganie górnictwa

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd górnictwo i wydobywanie » kody pkd wspomaganie górnictwa

objaśnienia kody pkd

Dział 09 obejmuje działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie, świadczoną na zlecenie:

– pobieranie rdzeni próbnych i dokonywanie obserwacji geologicznych,

– wiercenia i odwierty kierunkowe, w celu określenia miejsca lokalizacji szybów ropy naftowej oraz występowania minerałów metalicznych i niemetalicznych,

– wznoszenie wież wiertniczych,

– budowę fundamentów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego,

– cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,

– mycie, oczyszczanie i wybieranie wody z odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,

– odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych,

– usuwanie nadmiaru nagromadzonego materiału w kopalniach.

kody pkd Podklasa 09.10.Z obejmuje:

– działalność usługową wspomagającą eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego świadczoną na zlecenie, taką jak:

* usługi poszukiwania w powiązaniu z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, np. tradycyjne metody poszukiwawcze, takie jak prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań,

* wiercenia i odwierty kierunkowe,

* wznoszenie wież wiertniczych, naprawę i demontowanie,

* cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,

* pompowanie, zatykanie i zamykanie szybów,

* skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego, prowadzone na terenie kopalni, dla potrzeb transportowych,

* odwadnianie i wypompowywanie, wykonywane na zlecenie,

* wiercenia próbne związane z górnictwem ropy naftowej i gazu,

– gaszenie pożarów szybów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności usługowej związanej z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanej w 06.10.Z, 06.20.Z,

– specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 33.12.Z,

– skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego, prowadzonych poza terenem kopalni, dla potrzeb transportowych, sklasyfikowanych w 52.21.Z,

– dokonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmograficznych, sklasyfikowanych w 71.12.Z.

kody pkd Podklasa 09.90.Z obejmuje: działalność usługową świadczoną na zlecenie, wspomagającą górnictwo i wydobywanie sklasyfikowane w odpowiednich podklasach działów 05, 07 i 08:

– prowadzenie prac poszukiwawczych poprzez pobieranie próbnych rdzeni wiertniczych oraz prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań,

– odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych, wykonywane na zlecenie,

– próbne wiercenia i pogłębianie otworów wiertniczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– prowadzenia kopalni lub kamieniołomów, na zlecenie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 05, 07 lub 08,

– specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 33.12.Z,

– prowadzenia pomiarów geofizycznych, na zlecenie, sklasyfikowanego w 71.12.Z


 

kody pkd Sekcja B.09.1 Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

kody pkd Sekcja B.09.9 Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Komentarze zablokowano.