kody pkd wydobycie węgla

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd górnictwo i wydobywanie » kody pkd wydobycie węgla

objaśnienia kody pkd
Dział 05 obejmuje:

– podziemne lub odkrywkowe wydobycie paliw stałych,

– czynności takie jak: sortowanie, czyszczenie, sprężanie i inne niezbędne czynności prowadzące do przygotowania paliw stałych do sprzedaży.

Dział ten nie obejmuje:

– działalności usługowej związanej z wydobywaniem węgla kamiennego lub brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 09.90.Z,

– wytwarzania i przetwarzania produktów koksowania węgla, sklasyfikowanego w 19.10.Z,

– produkcji brykietów, sklasyfikowanej w 19.20.Z.

kody pkd Podklasa 05.10.Z obejmuje:

– wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej,

– czyszczenie, sortowanie, proszkowanie itp. węgla kamiennego w celu poprawienia jakości lub przygotowania do transportu lub składowania,

– odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wydobywania węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanego w 05.20.Z,

– wydobywania i wzbogacania torfu, sklasyfikowanego w 08.92.Z,

– próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla kamiennego, sklasyfikowanych w 09.90.Z,

– eksploatacji pieców koksowniczych, sklasyfikowanej w 19.10.Z,

– produkcji brykietów z węgla kamiennego, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

– przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 43.12.Z.

kody pkd Podklasa 05.20.Z obejmuje:

– wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej,

– oczyszczanie, odwadnianie, proszkowanie węgla brunatnego (lignitu) w celu poprawienia jakości, ułatwienia transportu lub składowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wydobywania węgla kamiennego, sklasyfikowanego w 05.10.Z,

– wydobywania torfu, sklasyfikowanego w 08.92.Z,

– próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności pomocniczej związanej z wydobywaniem węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanych w 09.90.Z,

– produkcji brykietów z węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 19.20.Z,

– przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 43.12.Z.


 

kody pkd B.05.1 Wydobywanie węgla kamiennego

05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego

kody pkd B.05.2 Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

05.20.Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

Komentarze zablokowano.