kody pkd wyroby farmaceutyczne

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd wyroby farmaceutyczne

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję substancji farmaceutycznych podstawowych i wyrobów farmaceutycznych,

– produkcję leków, włączając preparaty homeopatyczne.

kody pkd Podklasa 21.10.Z obejmuje:

– produkcję aktywnych medycznie substancji wykorzystywanych w produkcji medykamentów: antybiotyków, podstawowych witamin, kwasu salicylowego, aspiryny itp.,

– przetwarzanie krwi,

– produkcję chemicznie czystych cukrów,

– przetwarzanie gruczołów,

– produkcję ekstraktów z gruczołów.

kody pkd Podklasa 21.20.Z obejmuje:

– produkcję medykamentów, takich jak:

* różne frakcje krwi, włączając frakcje zawierające przeciwciała,

* szczepionki,

* leki, włączając preparaty homeopatyczne,

– produkcję chemicznych środków antykoncepcyjnych do użycia zewnętrznego i środków antykoncepcyjnych opartych na hormonach,

– produkcję medycznych preparatów diagnostycznych, włączając testy ciążowe,

– produkcję radioaktywnych substancji diagnostycznych w żywym organizmie (ustroju),

– produkcję substancji farmaceutycznych w procesach biotechnologicznych,

– produkcję impregnowanej lub powlekanej substancjami leczniczymi waty, gazy, bandaży, opatrunków itp.,

– przygotowanie produktów roślinnych (kruszenie, sortowanie, mielenie) dla zastosowań farmaceutycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji herbat ziołowych (mięty, werbeny, rumianku itp.), sklasyfikowanej w 10.83.Z,

– produkcji wypełniaczy dentystycznych oraz cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 32.50.Z,

– produkcji prześcieradeł chirurgicznych, sklasyfikowanej w 32.50.Z,

– sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sklasyfikowanej w 46.46.Z,

– sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sklasyfikowanej w 47.73.Z,

– badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie biotechnologii dotyczących substancji farmaceutycznych, sklasyfikowanych w 72.11.Z,

– pakowania wyrobów farmaceutycznych i medycznych wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z


 

kody pkd C.21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

kody pkd C.21.2 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Komentarze zablokowano.