kody pkd produkcja wyrobów metalowych

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd produkcja wyrobów metalowych

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję wyrobów wykonanych w całości z metalu (tj. części, pojemników, konstrukcji) mających zazwyczaj charakter statyczny i nieprzemieszczalny w przeciwieństwie do wyrobów z działów 2630 obejmujących produkcję wyrobów metalowych połączonych lub montowanych (czasami z innymi materiałami), w wyrób bardziej złożony, elektryczny, elektroniczny, optyczny lub zawierający części ruchome,

– produkcję broni i amunicji.

Dział nie obejmuje:

– naprawy i konserwacji specjalistycznej, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 33.1,

– specjalistycznego instalowania objętych niniejszym działem wyrobów gotowych w budynkach (np. kotłów centralnego ogrzewania), sklasyfikowanego w 43.22.Z

kody pkd Podklasa 25.11.Z obejmuje:

– produkcję metalowych szkieletów konstrukcji dla budownictwa i ich części (wieży, masztów, kratownic, mostów itp.),

– produkcję metalowych szkieletów konstrukcyjnych dla przemysłu (szkieletów dla pieców hutniczych, urządzeń dźwigowych i podnośnikowych itp.),

– produkcję prefabrykowanych budynków, głównie z metalu, takich jak: baraki instalowane na miejscu budowy, modułowe elementy pawilonów wystawowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji części dla kotłów okrętowych i energetycznych, sklasyfikowanej w 25.30.Z,

– produkcji gotowych elementów torów kolejowych, sklasyfikowanej w 25.99.Z,

– produkcji sekcji statków, sklasyfikowanej w 30.11.Z

Podklasa 25.12.Z obejmuje:

– produkcję metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, żaluzji, bram,

– produkcję metalowych ścianek działowych mocowanych do podłogi.

Podklasa 25.21.Z nie obejmuje produkcji pieców elektrycznych i podgrzewaczy wody, sklasyfikowanej w 27.51.Z

Podklasa 25.29.Z obejmuje:

– produkcję zbiorników, cystern i podobnych pojemników metalowych, wykorzystywanych do magazynowania i przy produkcji,

– produkcję pojemników metalowych do przechowywania sprężonego lub ciekłego gazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji metalowych beczek, bębnów, puszek, wiader, pudełek i podobnych wyrobów o pojemności mniejszej równiej 300 litrów, sklasyfikowanej w 25.91.Z, 25.92.Z,

– produkcji kontenerów przystosowanych do przewozu środkami transportu, sklasyfikowanej w 29.20.Z

Podklasa 25.30.Z obejmuje:

– produkcję kotłów wytwarzających parę wodną lub inne rodzaje pary,

– produkcję pomocniczych urządzeń do kotłów parowych, takich jak: skraplacze, odzyskiwacze, podgrzewacze, kolektory i zasobniki pary,

– produkcję reaktorów jądrowych, z wyłączeniem separatorów izotopów,

– produkcję części kotłów okrętowych i energetycznych,

– produkcję systemów rurowych ciśnieniowych lub pozostałych systemów rurowych, włączając projekty techniczne i prace konstrukcyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, sklasyfikowanej w 25.21.Z,

– produkcji zespołów turbinowo-kotłowych, sklasyfikowanej w 28.11.Z,

– produkcji maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów, sklasyfikowanej w 28.99.Z

Podklasa 25.40.Z obejmuje:

– produkcję broni ciężkiej (armat, dział ruchomych, wyrzutni rakietowych, wyrzutni torped, ciężkich karabinów maszynowych),

– produkcję broni ręcznej (rewolwerów, strzelb, ręcznych karabinów maszynowych),

– produkcję broni pneumatycznej lub gazowej,

– produkcję amunicji bojowej,

– produkcję broni i amunicji myśliwskiej, sportowej i obronnej,

– produkcję bomb, min, torped i podobnych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji spłonek, detonatorów lub rakiet sygnalizacyjnych, sklasyfikowanej w 20.51.Z,

– produkcji szabli, szpad, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 25.71.Z,

– produkcji opancerzonych pojazdów do transportu pieniędzy i kosztowności, sklasyfikowanej w 29.10.E,

– produkcji statków kosmicznych, sklasyfikowanej w 30.30.Z,

– produkcji czołgów i pozostałych pojazdów bojowych, sklasyfikowanej w 30.40.Z.

Podklasa 25.50.Z obejmuje:

– kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali,

– metalurgię proszków: wykonywanie elementów metalowych bezpośrednio z proszków metali na drodze obróbki termicznej (spiekania) lub pod ciśnieniem.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji proszku metali, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 24.1, 24.2.

kody pkd Grupa 25.6 obejmuje działalności związane z obróbką metalu, takie jak: platerowanie, pokrywanie, grawerowanie, wiercenie, polerowanie, spawanie itp., które są zazwyczaj wykonywane na zlecenie.

kody pkd Podklasa 25.61.Z obejmuje:

– platerowanie, anodowanie i podobną obróbkę metali,

– obróbkę termiczną metali,

– wygładzanie, piaskowanie, bębnowanie, czyszczenie metali,

– barwienie i grawerowanie metalu,

– pokrywanie metali powłokami niemetalicznymi, poprzez: emaliowanie, lakierowanie, pokrywanie tworzywami sztucznymi itp.,

– utwardzanie (hartowanie), polerowanie metali.

Podklasa ta nie obejmuje:

– drukowania bezpośrednio na metalu, sklasyfikowanego w 18.12.Z,

– pokrywania metalami tworzyw sztucznych, sklasyfikowanego w 22.29.Z,

– pokrywania metalami szlachetnymi metali nieszlachetnych i pozostałych metali, sklasyfikowanego w  24.41.Z, 24.42.B, 24.43.Z, 24.44.Z

kody pkd Podklasa 25.62.Z obejmuje:

– wiercenie, toczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie, szlifowanie, przeciąganie, polerowanie, cięcie, ostrzenie, spawanie, nitowanie itp. elementów metalowych,

– wycinanie i pisanie na metalach za pomocą wiązki laserowej.

Podklasa ta nie obejmuje usług grawerowania na poczekaniu, sklasyfikowanych w 95.25.Z.

kody pkd Podklasa 25.71.Z obejmuje:

– produkcję sztućców i wyrobów nożowniczych, takich jak: noże, widelce, łyżki itp.,

– produkcję pozostałych wyrobów nożowniczych, takich jak:

* tasaki i siekiery,

* maszynki i ostrza do golenia,

* nożyczki i maszynki do strzyżenia włosów,

– produkcję szabli, szpad, bagnetów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji garnków, czajników itp. wyrobów, naczyń stołowych (waz, półmisków itp.) oraz wyrobów płaskich (talerzy, spodków), sklasyfikowanej w 25.99.Z,

– produkcji sztućców z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z.

kody pkd Podklasa 25.72.Z obejmuje produkcję kłódek, zamków, kluczy, zawiasów, klamer, okuć i pozostałych podobnych wyrobów do stolarki budowlanej, mebli, pojazdów itp.

kody pkd Podklasa 25.73.Z obejmuje:

– produkcję noży i ostrzy tnących do maszyn lub urządzeń mechanicznych,

– produkcję narzędzi ręcznych, takich jak: kombinerki, śrubokręty itp.,

– produkcję narzędzi ręcznych stosowanych w rolnictwie, innych niż mechaniczne,

– produkcję pił do cięcia i ostrzy do nich, włączając tarcze tnące i łańcuchy,

– produkcję wymiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi ręcznych, nawet z napędem mechanicznym oraz do obrabiarek: wierteł, przebijaków, noży frezarskich itp.,

– produkcję narzędzi kowalskich: kowadeł, palenisk kowalskich itp.,

– produkcję skrzynek formierskich i form, z wyłączeniem wlewnic,

– produkcję narzędzi do pras,

– produkcję imadeł, zacisków.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, sklasyfikowanej w 28.24.Z,

– produkcji wlewnic, sklasyfikowanej w 28.91.Z

kody pkd Podklasa 25.91.Z obejmuje produkcję pojemników metalowych o pojemności <= 300 litrów, takich jak: kubły, wiadra, puszki, kosze, skrzynki. Podklasa ta nie obejmuje produkcji zbiorników i cystern, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 25.2.

kody pkd Podklasa 25.92.Z obejmuje:

– produkcję puszek do produktów żywnościowych, tubek wyciskanych i pudełek o pojemności <= 300 litrów,

– produkcję zamknięć metalowych do opakowań.

kody pkd Podklasa 25.93.Z obejmuje:

– produkcję metalowych lin, taśm plecionych i podobnych wyrobów,

– produkcję metalowych drutów i przewodów nieizolowanych lub kabli i przewodów izolowanych, które nie mogą być stosowane jako przewodniki elektryczności,

– produkcję drutu otulonego i rdzeni elektrod,

– produkcję wyrobów z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, rusztów, siatek, tkanin itp.,

– produkcję elektrod w otulinie do spawania łukiem elektrycznym,

– produkcję gwoździ i pinezek,

– produkcję sprężyn (z wyłączeniem sprężyn do zegarków), takich jak:

* resory piórowe, sprężyny zwojowe, sprężyny skręcane,

* pióra do resorów,

– produkcję łańcuchów, z wyłączeniem łańcuchów napędowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sprężyn do zegarów i zegarków, sklasyfikowanej w 26.52.Z,

– produkcji drutów i kabli do przesyłania prądu elektrycznego, sklasyfikowanej w 27.32.Z,

– produkcji łańcuchów napędowych, sklasyfikowanej w 28.15.Z

kody pkd Podklasa 25.94.Z obejmuje:

– produkcję nitów, podkładek i podobnych wyrobów niegwintowanych,

– produkcję wyrobów gwintowanych: śrub, wkrętów, nakrętek i podobnych wyrobów gwintowanych.

kody pkd Podklasa 25.99.Z obejmuje:

– produkcję metalowych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak:

* naczynia płaskie: talerze, spodki itp.,

* naczynia drążone: garnki, czajniki itp.,

* naczynia stołowe: miski, półmiski itp.,

* rondle, patelnie i pozostałe nieelektryczne wyroby stołowe i kuchenne,

* drobne ręczne przedmioty i akcesoria kuchenne,

* metalowe szczotki do szorowania,

– produkcję elementów budowlanych z cynku: rynien, wanien, umywalek, brodzików i podobnych wyrobów,

– produkcję metalowych wyrobów do użytku biurowego, z wyłączeniem mebli,

– produkcję sejfów, kaset pancernych, drzwi opancerzonych itp.,

– produkcję różnych wyrobów metalowych, takich jak:

* śruby napędowe do statków i łopatek do nich,

* kotwice,

* dzwony,

* gotowe elementy torów kolejowych,

* zatrzaski, sprzączki, haczyki, klamerki,

* drabiny metalowe,

* znaki metalowe, włączając znaki drogowe,

– produkcję worków z folii metalowej,

– produkcję metalowych magnesów stałych,

– produkcję termosów i butelek metalowych,

– produkcję metalowych odznak i insygniów wojskowych,

– produkcję odważników stosowanych w podnoszeniu ciężarów,

– produkcję metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek, grzebieni.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji szabli, mieczy, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 25.71.Z,

– produkcji wózków na zakupy, sklasyfikowanej w 30.99.Z,

– produkcji mebli metalowych, sklasyfikowanej w 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z,

– produkcji wyrobów sportowych, sklasyfikowanej w 32.30.Z,

– produkcji gier i zabawek, sklasyfikowanej w 32.40.Z


 

kody pkd C.25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

kody pkd C.25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

kody pkd C.25.3 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

kody pkd C.25.4 Produkcja broni i amunicji

25.40.Z Produkcja broni i amunicji

kody pkd C.25.5 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

kody pkd C.25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

kody pkd C.25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów

25.73.Z Produkcja narzędzi

kody pkd C.25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

25.91.Z Produkcja pojemników metalowych

25.92.Z Produkcja opakowań z metali

25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

25.94.Z Produkcja złączy i śrub

25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Komentarze zablokowano.