kody pkd produkcja wyrobów ze skóry

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd produkcja wyrobów ze skóry

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– wyprawę skór surowych polegającą na ich przygotowaniu do garbowania, garbowaniu, barwieniu i wykończaniu,

– produkcję obuwia,

– produkcję galanterii skórzanej, artykułów podróżnych ze skóry i jej substytutów.

Produkcja wyrobów wykonywanych z substytutów skóry została zamieszczona w niniejszym dziale, ponieważ pod wieloma względami jest podobna do wytwarzania wyrobów wykonywanych ze skóry (np., torby) i często wyroby te produkowane są przez tę samą jednostkę.

Podklasa 15.11.Z obejmuje:

– wyprawę skór: moczenie, wapnienie, odmięśnianie, odwapnianie, piklowanie, odtłuszczanie, garbowanie mineralne lub roślinne, dwojenie, wyżymanie, struganie, dogarbowanie, natłuszczanie, barwienie, suszenie i ich wykończanie.

– produkcję skóry zamszowej (irchy) i pergaminu oraz skóry welurowej oraz skóry apreturowanej,

– produkcję sztucznej skóry.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji skór surowych, pochodzących z gospodarstw rolnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 01.4,

– produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 10.11.Z,

– produkcji odzieży skórzanej, sklasyfikowanej w 14.11.Z,

– produkcji imitacji skóry na bazie skóry innej niż naturalna, sklasyfikowanej w 22.19.Z, 22.29.Z

kody pkd Podklasa 15.12.Z obejmuje:

– produkcję toreb, torebek i podobnych wyrobów ze skóry, mieszanek skóry lub pozostałych materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, włókna wulkanizowane lub tektura, przy użyciu technologii stosowanych do wyrobu przedmiotów ze skóry,

– produkcję wyrobów rymarskich, np. uprzęży, siodeł, pasów,

– produkcję niemetalowych pasków do zegarków (np. z materiałów włókienniczych, skóry, tworzyw sztucznych),

– produkcję różnych wyrobów ze skór lub mieszanek skóry: pasów napędowych, uszczelek, itp.,

– produkcję sznurowadeł ze skóry,

– produkcję batów i szpicrut.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji odzieży skórzanej, sklasyfikowanej w 14.11.Z,

– produkcji rękawiczek i nakryć głowy ze skóry, sklasyfikowanej w 14.19.Z,

– produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 15.20.Z,

– produkcji siodełek do rowerów, sklasyfikowanej w 30.92.Z,

– produkcji pasków do zegarków z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w  32.12.Z,

– produkcji pasków do zegarków z metali nieszlachetnych, sklasyfikowanej w 32.13.Z,

– produkcji pasów bezpieczeństwa dla monterów i pozostałych pasów do celów zawodowych, sklasyfikowanej w 32.99.Z

kody pkd Podklasa 15.20.Z obejmuje:

– produkcję obuwia różnego typu (włączając obuwie sportowe), z różnego materiału oraz przy zastosowaniu różnych procesów technologicznych, włączając modelowanie,

– produkcję części obuwia ze skóry, takich jak: cholewki, spody, obcasy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów, sklasyfikowanej w 14.19.Z,

– produkcji części obuwia z drewna (np. obcasów i kopyt), sklasyfikowanej w 16.29.Z,

– produkcji obcasów i spodów z gumy oraz innych części obuwia z gumy, sklasyfikowanej w 22.19.Z,

– produkcji części obuwia z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 22.29.Z,

– produkcji butów narciarskich, sklasyfikowanej w 32.30.Z,

– produkcji obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanej w 32.50.Z.


 

kody pkd C.15.1 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych

15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

kody pkd C.15.2 Produkcja obuwia

15.20.Z Produkcja obuwia

Komentarze zablokowano.